Fremragende teknik til naturstensbehandling og recycling

KLEEMANN leverer et stort udvalg af kæbeknusere, slyngknusere og sigteanlæg samt screeningsanlæg til forarbejdning af mineralske råstoffer og genbrugsbyggematerialer. De mobile anlæg produceres i Göppingen og verdens førende knuser- og sigteteknologier udvikles løbende her.

KLEEMANN skylder sin enestående position i Mineral Technologies og på markedet for mobile maskiner sin store kompetence for procesteknologi. De mobile maskiner er karakteriseret ved møjsommeligt designede løsninger, som altid favner hele processen og maksimerer fordelene for kunden. Pålidelig maskintilgængelighed betyder at kunderne kan stole på deres maskine 24/7 .

Produktoversigt
www.kleemann.info

DA