HAMM, çevre yönetim sistemi için ISO 14001 uyarınca sertifikalandırılmıştır

HAMM AG, kapsamlı bir çevre yönetim sisteminin kurulumundan sonra 2020 yılının Kasım ayında ISO 14001 uyarınca sertifikalandırılmıştır. Böylece şirket, gelecekte de sürekli olarak çevresel performansını iyileştirecek, daha fazla emisyonu azaltacak ve kaynakları koruyacaktır.

Çevre koruma önemlidir

HAMM AG, 2018 yılından beri bir çevre yönetim sistemi üzerinde çalışmaktaydı. Bu doğrultuda iki pozisyonun daha oluşturuldu: Bunlardan biri çevre yönetimi sorumluları, diğeri ise enerji sorumlularıdır. "Çevrenin korunması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu durum hem üretici firma olarak faaliyetlerimiz hem de ürünlerimiz için geçerlidir. Yasal düzenlemelere uymak bizim için tartışılamaz bir konudur. Ayrıca kaynak ve enerji tüketimimizi azaltmak ve çevreye verdiğimiz hasarı daha da sınırlandırmak için çevre yönetim sistemimizle daha fazla iyileştirme potansiyeli tespit ediyoruz", cümleleriyle silindir üreticisinin çevre politikasını açıklıyor HAMM Müdürü Dr. Stefan Klumpp. HAMM, yıllardır bu felsefeyle hareket etmektedir. Yönetim binası 2013 yılından beri topraktan gelen, yenilenebilir bir enerji olan jeotermal sistemle ısıtılmakta ve soğutulmaktadır. Böylece HAMM her yıl 60 t CO2 önlemektedir. Üretim sırasında da birçok noktada CO2 emisyonları önemli ölçüde azaltılmaktadır. Basınçlı hava sisteminin sistematik olarak tespit edildiği ve ortadan kaldırıldığı bir stajyer projesi de buna bir örnektir. Diğer bir proje ise, boya tedarikçisi ile işbirliği içinde tamburlar için özel, düşük çözücülü tek katmanlı bir boyanın geliştirilmesiydi. Böylece çözücü ve benzeri maddelerdeki (VOC=Volatile Organic Compounds) emisyonlar yakl. %10 oranında düşürülebilir. HAMM, ISO 14001 sertifikası ile bu görevdeki ciddiyetini vurgulamaktadır. Ayrıca: Giderek daha fazla müşteri, rekabet gücünü arttırdığı için, çevre yönetim sistemini kanıtlayabilen üreticilerle çalışmayı tercih etmektedir. Tam da bu ihtiyaç, HAMM AG'nin çevresel performansını sürekli iyileştirme taahhüdüdür.

ISO 14001 uyarınca çevre yönetim sistemi

ISO 14001, çevre yönetim sistemleri için dünya çapında uygulanan bir standarttır. ISO 14001 uyarınca sertifikalandırılan şirketler, emisyonları azaltmak, kaynakları korumak ve riskleri en aza indirmek için hedef belirlemelidir. Hedefler oluşturulduktan sonra, bunlara ulaşmak için önlemler geliştirilir. Ayrıca şirketler yasal ve diğer yönergelere de uymakla yükümlüdür. Bunun için yasal bir kadastro oluşturulur. Çevre yönetiminin bir diğer konusu da çevresel performansın sürekli iyileştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda süreçler, yönergeler ve çevresel direktifler şirket kapsamında sürekli kontrol edilir ve düzenli olarak uyarlanır.

Çevresel performansı sürekli iyileştirme

ISO 14001 sertifikasına hazırlık kapsamında, HAMM'da öncelikle tüm operasyonel süreçler kaynak, emisyon ve enerji tüketimi açısından analiz edilmiştir. Tambur üreticisi, bu çevre yönetim sistemiyle çevresel performansı, yani çevre korumasını iyileştirmeye yönelik katkıyı sürekli olarak en uygun hale getirecektir. Bu amaçla ISO 14001, belirli hedeflerin belirlenmesi gerektiğini göz önünde bulundurmaktadır. "Bu bağlamda örneğin üretim salonlarında ısıtmayı iyileştirerek gaz tüketimini azaltacağız. Atıklarda da bir potansiyel görüyoruz: 2023 yılına kadar makine başına atık miktarını %20'ye kadar azaltmayı planlıyoruz. Bunun için lojistik, satın alma ve üretim planlaması alanındaki ekiplerimizin kademeli olarak uygulayacağı çok çeşitli önlemler gereklidir", diyor çevre yönetiminden sorumlu Tesis Müdürü Dirk Pressgott. Bunun olumlu tarafı ise, enerji tasarrufu önlemlerinin genellikle uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlamasıdır.

Yasal kadastro, yönergeleri bir araya getirir

ISO 14001 uyarınca sertifikalandıran şirketler ayrıca yasal bir kadastro oluşturmalı ve bunu sürdürmelidir. Atık bertarafı, çözücü madde, hava kalitesi, gürültü veya su koruması gibi çevresel konulara yönelik yasal ve diğer yönetmelikler bu kapsamdadır. "Kadastro sayesinde tüm yönetmeliklere genel bir bakış sağlayabiliyor ve bunlara uyabiliyoruz", diyor Çevre Yönetimi Sorumlusu Marcus Rahm.

Hizmet sağlayıcılar da denetleniyor

ISO 14001 sertifikasyonunun bir parçası olarak alınan önlemler, israfı önlemeye yönelik düzenli personel eğitimini de içermektedir. Bunun için bertaraf edicilerin de yetkinliklerini kanıtlaması gerekmektedir. Marcus Rahm şu sözlerle ifade ediyor, "2019 yılının başından beri tüm işletmeleri atıklarımızı, boya kalıntılarımızı, greslerimizi ve diğer hassas işleme gerektiren maddelerimizi bertaraf etme şekilleri açısından denetliyoruz. Böylece tesisimizin sınırlarının ötesinde bile temiz bir çevre için üstümüze düşeni yapıyoruz."

Kapsamlı hazırlıklar

HAMM, 2018 yılından beri bir çevre yönetim sistemi üzerinde çalışmaktaydı. Şimdi Tirschenreuther ISO 14001 uyarınca sertifikalandırıldı. Sertifikanın verilişi sırasında: Çevre Yönetimi Sorumlusu Marcus Rahm (solda) ve Tesis Müdürü Dirk Pressgott.

Basın

Kendi dilinizdeki Basın bültenlerinin WORD dosyasını ve 300 dpi çözünürlülükteki fotoğraflar için lütfen ZIP arşivini yükleyin.

Yükle
WIRTGEN GROUP

Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Almanya