Toprak ve kaya yapılar

İstikrarlı yapılar istikrarlı altyapılar gerektirir

Her yeni yol toprak ve kaya inşaatı ile başlar

İster inşaat mühendisliği ister yapısal mühendislik projelerinde olsun - doğa her zaman ideal zemin koşulları sağlamaz. Oldukça sıklıkla, mevcut toprağın taşıma kapasitesinin geliştirilmesi için ön işlem gerekir. Diğer yerlerde , Toprak sıkıştırma , Yönlendirme işlemleri , Temel tabakasının yapımı , Don önleme katmanı ?

Toprak sıkıştırma

Toprak sıklıkla gevşek ve kendini tutmada zayıf olduğu için temel, binder ve aşınma tabakaları serilmeden önce toprak işlerinin yapılması gerekmektedir. Sıkıştırma toprak işlerinin en önemli sürecidir. Sıkıştırmanın amacı içinde hava ve su bulunan toprağın hacmini azaltmaktır. Bu işlem toprağa istenen özellikleri kazandırır: trafik ve iklimin yol açtığı gerilimlere daha dayanıklı hale gelir.

Kullanıma git
Yer stabilizasyonu

Yol yapımı için dayanıklı bir alt yapı şarttır. Toprağın niteliği nasıl iyileştirilebilir? Hangi bağlantı elemanları kullanılır?

Son derece yapışkan ve ıslak toprak silindirler tarafından sıkıştırılmaya uygun değildir. Bu gibi durumlarda, mevcut toprağın öncelikle taşıma kapasitesinin geliştirilmesi ve üst kaplama yapımına uygun bir temel olarak hazırlaması için ilk olarak stabilize edilmesi gerekmektedir.

Kullanıma git
Yönlendirme işlemleri

Asıl yol yapımına başlamadan önce şartların oluşturulması gerekir. Kayalıklı arazideki yollarda, araziyi yol yapımına hazırlamak veya terminolojideki adıyla güzergahı çizmek için soğuk kazıma makineleri veya yüzey maden makineleri kullanılır.

Kullanıma git
Temel tabakasının yapımı

Yolun taşıma katmanı yol üst yapısının temelini oluşturur. Taşıma katmanı dayanıklı olmalı, her türlü hava koşullarına karşı direnmeli ve onlarca yıl çalışabilmelidir. Taşıma katmanları hangi malzemelerden yapılmalıdır? Hangi niteliklere sahip olmalıdır?

Kullanıma git
Don önleme katmanı

Don önleme katmanı suyun yol gövdesine yükselmesini önler ve böylece üst yapının don nedeniyle zarar görmesini engeller. Bunun için agrega kademeli olarak parçalanıp elenerek dahil edilir ve yoğunlaştırılır.

Kullanıma git
Görev raporları
John Deere İş makinaları
John Deere İnşaat Web Sitesine