Teknoloji: Geri dönüşüm ve toprak stabilizasyonu

Yenilikçi bir teknoloji dünyayı fethetti

Geri dönüşümün ve toprak stabilizasyonunun çalışma şeklini ve teknik bileşenlerini keşfedin. Soğuk ve sıcak geri dönüşümün kullanım çeşitliliği ile tanışın ve çevre dostu toprak stabilizatörleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

Toprak stabilizasyonu

Toprak stabilizasyonu ile taşıma kapasitesi yetersiz olan alt yapı, serim kapasitesi yüksek ve sıkıştırılmış bir zemine dönüştürülür. Yer, kireç karıştırılarak iyileştirilir, çimento karıştırılarak sertleştirilir. Stabilizatörlerimiz yeri iyileştirmede ve sıkıştırmada çeşitli görevlerin üstesinden gelir, örn. yol, park yeri, sanayi tesisi, havaalanı, liman ve demir yolu yapımı gibi. Baraj inşaatı, yamaç ve dolgu gibi çeşitli toprak işleri yapılabilir.

Toprak stabilizatörlerinin çalışma şeklini ve teknik bileşenlerini keşfedin. Toprak stabilizatörlerinin kullanım çeşitliliği ile tanışın ve bu hızlı ve verimli yöntem hakkında daha fazlasını öğrenin.

Çevre dostu stabilizatörlerin avantajları

Yöntem, mevcut toprak malzemesini kullanır, sadece katkı maddeleri eklenir. Sökülen, bağlı ve bağlı olmayan yol yapım malzemeleri %100 yeniden kullanılır. Komple toprak değişimi ile karşılaştırıldığında çevreye zararlı kamyon taşımacılığını ortadan kaldırır. Ek olarak, hızlı, yerden tasarruf sağlayan yöntem, çevreye zararlı trafik engellerini en aza indirir. Kısacası: Çevre dostu yöntemden, uluslararası düzeyde giderek daha fazla müşteriyi ikna edebiliriz.

Toprak stabilizasyonu

  • inşaat sürelerini kısaltır
  • kaynakları korur
  • depolama alanlarının kurulmasını önler
  • çevreye zararlı trafik engellerini en aza indirir
  • şantiyeye yapılan nakil sürüşlerinin sayısını azaltır
  • bağlantı elemanı gereksinimini azaltır
  • özellikle CO² salınımını önemli ölçüde azaltır


Toprak işlemesine yönelik WIRTGEN el kitabı

Hidrolik bağlantı elemanlarının taşıma katmanları

El kitabına git


Soğuk geri dönüşüm

Soğuk geri dönüşümde, zarar görmüş asfalt tabakaları kazınır ve ufalanır, bağlantı elemanı ilavesiyle yeniden birleştirilir, sıkıştırılır ve tekrar serilir. WIRTGEN soğuk geri dönüşüm makineleri, az kullanılan tali yolların ince asfalt katmanlarının geri dönüştürülmesinde, sık ve yoğun olarak kullanılan otoyolların kalın asfalt katmanlarının geri dönüşümüne kadar tüm performans alanları için idealdir.

Soğuk geri dönüşüm teknolojisinin çalışma şeklini ve teknik bileşenlerini keşfedin. Soğuk geri dönüşümün kullanım çeşitliliği ile tanışın ve bu çevre dostu yöntem hakkında daha fazlasını öğrenin.

WIRTGEN soğuk geri dönüşüm yöntemi ile yol yüzeyi onarımı

Beş adımda komple yol yüzeyi işaretlemelerine yönelik bir yöntem.

WIRTGEN soğuk geri dönüşüm el kitabı

Araştırma ve şantiye uygulamalarından oluşan konsantre bilgi

El kitabına git

WIRTGEN BSM laboratuvarı el kitabı

Araştırma ve şantiye uygulamalarından oluşan konsantre bilgi

El kitabına git

WIRTGEN geri dönüşüm makinelerinin geçmişi

İleriye dönük bir teknolojinin zaferi

WIRTGEN geri dönüşüm makinelerinin tarihçesine git

Sıcak geri dönüşüm

Bitümlü yüzey kaplamaları için 35 yıldan uzun süredir onarım yöntemi geliştirmekteyiz. Müşteriler yüksek kaliteli iş sonuçlarını ve düşük malzeme ve maliyet harcamalarını takdir etmektedir.

Sıcak geri dönüşüm teknolojisinin çalışma şeklini ve teknik bileşenlerini keşfedin. Remix ve Remix-Plus serme çeşitleri ile tanışın ve bu kaynakları koruyan teknoloji hakkında daha fazlasını öğrenin.

Sıcak geri dönüşümün avantajları

Eğer alt tabakadaki taşıma kapasitesi sağlamsa, sıcak geri dönüşüm asfalt yüzey katman onarımının en ekonomik ve çevre dostu yoludur. Ana cadde ve ara sokaklarda, otoyollarda veya hava alanlarında 5 cm derinliğe kadar ulaşmış yüzey hasarı, örneğin çatlaklar, çatlama, kavrama eksikliği, engebelik, hatalı taş kompozisyonu veya yüksek bitüm içeriği, yüksek performanslı WIRTGEN büyük makineler tarafından kısa sürede düzeltilir.

Sıcak geri dönüşümün tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Kazma makinesi ve finişer ile geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, tüm kamyon sürüşlerinin yaklaşık %85'i ve yeni karışımın yaklaşık %70'i tasarruf edilebilir. Tipik bir örnek: 40.000 m2’ye denk gelen 4 m genişliğinde, 10 km uzunluğunda bir yol yüzeyi onarılmaktadır. 100 kg / m2’lik bir kapatma katmanının ağırlığında geleneksel yöntem yaklaşık 400 kamyon sürüşü gerektirir: 200 tane kazınmış malzemenin tahliyesi için, 200 tane de yeni asfalt karışımının getirilmesi için. Yaklaşık 30 kg/m²’lik standart bir ilavede yeni malzeme içeren sadece 60 kamyon yüküne ihtiyaç vardır. Geleneksel yönteme göre 340 daha az! Yeni yapı malzemelerinin temini için enerji ihtiyacı asgari düzeydedir, yapı malzemelerinin depolanması ve imha edilmesi maliyetleri oluşmaz.

WIRTGEN sıcak geri dönüşüm makineleri geçmişi

Fikirden teknolojinin başarıya ulaşmasına

WIRTGEN sıcak geri dönüşüm makinelerinin tarihçesine git

Dünya çapında faaliyet gösteren geri dönüşüm makinelerimiz