WIRTGEN GROUP Telematik ve süreç çözümleri

Cep telefonu uygulaması ile ağa bağlanmış Wirtgen Group makinelerinin gösterimi
Ağ bağlantılı, otomatikleşmiş, şeffaf

WIRTGEN GROUP'ta teknik açıdan lider inşaat makineleri ve geliştirilmiş telematik ve süreç çözümleri birlikte ilerlemektedir. Kullanıcılar, bu sayede şantiyede iki adım birden öndedir.

Yapı projelerinin karmaşıklığı ve böylece proje yönetimine olan talepler de artıyor. Maliyet, kalite ve zaman baskısı her şantiyeye eşlik ediyor. WIRTGEN GROUP, verimliliğini ve geleceğe yönelik şansını artırmak isteyenlere hem de bugünden birbirine uyarlanmış bir çözüm paketi sunuyor

John Deere Operations Center™

Operations Center ile size şu andan itibaren WIRTGEN GROUP‘un şimdiki ve gelecekteki tüm dijital çözümleri için merkezi bir platform sunuyoruz.

Hatlarla uygulamaya bağlı olan silindirlerle ve finişerlerle şantiye

İnşaat makineler için John DeereOperations Center™

Planlamak, denetlemek, onarmak ve analiz etmek – Operations Center ile her zaman ve her yerde komple şantiyeler yönetebilirsiniz. Daha fazla genel bakış, verimlilik ve üretkenlik için. Proses, makine ve hizmet optimizasyonuna yönelik dijital çözümler için platform hakkında kendinizi bilgilendirin.

Ayrıntılı bilgi

Filo yönetimi: Makine parkurunu en iyi durumda tutmak

WIRTGEN GROUP‘un çözümünün adı WITOS FleetView

Filo yönetimi WITOS FleetView ile sistem destekli işlem, aktarım, görselleştirme ve makinelerin ve pozisyon verilerinin değerlendirmesi sayesinde prosesler daha verimli olur.

Hamm kamyonu sıralanmış Hamm silindirlerinin yanından geçiyor

Makine filosunun en önemli işletim verileri her zaman gözünüzün önünde: WIRTGEN GROUP’un telematik çözümü WITOS ile.

Makinelerin günlük kullanımdaki işletim durumunun kontrolünden, servis ve diyagnoz proseslerinin desteğine kadar her şey. Böylece tepki ve durma süreleri en aza indirilir ve bakım çalışmaları optimize edilir. Uygun arayüzler sayesinde WITOS verileri mevcut sistemlere de aktarılabilir.

Filo yönetiminin olanakları SmartService muayene ve periyodik bakım anlaşmaları ile ideal olarak tamamlanır. WITOSFleetView ile yere ve zamana bağlı olmadan, müşteriler, makinelerinin hangi işletim durumunda olduğu konusunda bilgilendirilecek. Böylece, makinelerinizin değerinin uzun süreli olarak korunmasını sağlamak için yaklaşmakta olan bakımlara zamanında tepki verebilirsiniz.

WITOSFleetView telematik çözümü avantajlarınız

  • FİLOYA GENEL BAKIŞ: İşletme durumu hakkında yere ve zamana bağlı olmayan bilgiler
  • YÜKÜN HAFİFLETİLMESİ: Gereksiz nakliyeleri önlemek için optimize edilmiş dispozisyon ve planlama süreçleri
  • ŞEFFAFLIK: Makinelerin işletim ve kullanım tutumlarının ayrıntılı analizleri sayesinde kolaylaştırılmış servis
  • HIZLI: Arızalarda kısa tepki süreleri
  • VERİMLİLİK: Servis tarihlerinin ideal ayarlanması sayesinde duruş sürelerinin en aza indirilmesi
Daha fazlası Daha az göster
Çalışma masasında iki ekranın önünde oturuyorsunuz

WITOS FleetView

WITOS FleetView sizi çeşitli alanlarda destekler ve ödün vermez. Sezgisel navigasyon ile filonuzun mevcut işletim durumuna hızlı ve kolay bir şekilde genel bir bakış elde edebilirsiniz. Burada çeşitli uygulama olanakları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

WITOS FleetView hakkında sorularınız mı var?
WITOS FleetView ile ilgili sıkça sorulan sorulardan oluşan derlemeyi burada bulabilirsiniz.:

WITOS FleetView SSS

WITOS Paving Plus: Ağa bağlı şantiye sayesinde proses yönetimi ve kalite iyileştirme

WIRTGEN GROUP, planlama, konfigürasyon ve işletimdeki değer zincirlerinin ağını optimize etmek için akıllı yazılım çözümleri geliştirdi ve bunları yapı taşları olarak WITOS alt yapısına dahil etti.

Dijital yöntemler ve aletler yardımıyla siparişlerin karlılığı arttırılır.

Böylece WITOS Paving Plus tam sürümünde, VÖGELE’nin asfalt seriminde yazılım temelli proses yönetimi çözümüdür. Karıştırma tesisinden finişer sürücüsüne kadar tüm aktörleri birbirine bağlar ve toplam beş modülden oluşmaktadır. Böylece şantiye planlaması (Control), karışım hazırlama (Materials), karışım nakliyesi (Transport), asfalt serimi (JobSite) ve proseslerin sonradan analizi (Analysis) tek bir sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak kumanda edilir. Şantiye şefi ve serim ekibi tutarlı ve hızlı bir şekilde olası arızalara tepki verebilir ve prosesleri önemli ölçüde daha verimli hale getirebilir.

Proje, bir inşaat projesinin tamamlanmasından sonra ayrıca analiz edilebilir ve belgelenebilir. Bu veriler sayesinde, gelecekteki siparişleri optimize etmek için bilgiler elde edilir. Tüm işleri kapsayan veri ve bilgi alışverişi sayesinde inşaat prosesleri daha şeffaf olur. Bu sayede tüm aktörler aynı güncel bilgiler ile çalışabilir. Serim prosesi bu sayede kalıcı olarak optimize edilir.

WITOS Paving Docu: Finişer ve serim verilerinin kolay ve kullanıcı dostu dokümantasyonu.

WITOS Paving Docu İle, asfalt şantiyelerinin dijital dokümantasyonu ve değerlendirmesi için inşaat şirketlerine akıllı bir çözüm sunulur.

Finişer operatörü verileri cep telefonu uygulaması WITOS Paving Docu ile kontrol ediyor.

WITOS Paving Docu ile, serim verileri ve irsaliyeler kaydedilir ve şantiye raporları otomatik olarak gönderilir.

Bu sırada yol finişeri sunucu görevi görür ve bir WiFi bağlantısı üzerinden makine ve akıllı telefon uygulaması arasında veri alışverişi sağlar. Uygulama üzerinden ustabaşılar ve yol finişeri sürücüleri makine terminali üzerinden WITOS Paving Docu ile siparişleri başlatabilir ve böylece çalışma eni, serme hızı ve duruşu gibi çok sayıda makine ve serim verileri ve ayrıca verimli serim süresi kaydedilebilir. Ayrıca QR kodu aracılığıyla irsaliyeler taranabilir veya manuel olarak kaydedilebilir ve sürekli olarak serim yüzeyleri, miktarları ve ayrıca yüzey yoğunlukları hesaplanabilir. Siparişin sona ermesinden sonra şantiye raporları otomatik olarak e-posta aracılığıyla seçilen alıcılara gönderilir.

WITOS kapsamlı sözleşmesine git

Yol finişeri otoyola asfalt seriyor

WITOS Paving

Kapsamlı proses optimizasyonu, basit dokümantasyon veya serme ısısı kontrolü – WITOS Paving Plus, WITOS Paving Docu ve RoadScan ile VÖGELE her ihtiyaca uygun dijital çözümler sunmaktadır.

WITOS Paving'e git

Smart Compaction: Yüzey genelinde sıkıştırma ölçümü ve belgeleme

HAMM, Smart Compaction ürün ailesinde akıllı ve basit sıkıştırma için çeşitli çözümler sunar.

Smart Compact dahil Hamm silindirleri Cockpit’i

Smart Compaction‘da operatör ile makine arasındaki arayüzler odak noktasını oluşturmaktadır: Smart Doc asfalt ve temel inşaat işlerinde alanı kapsayan sıkıştırma ölçümü ve dokümantasyonu için bir araçtır.Smart Compact, gerekli sıkıştırma enerjisini belirlemede tambur operatörünü aktif olarak destekleyen ve bunu her iki tamburda otomatik olarak düzenleyen dijital bir sıkıştırma asistanıdır.

Smart Compact ile silindir ve Smart Doc cep telefonu uygulaması ile el

Smart Compaction

Smart Compaction ile şu andan itibaren sıkıştırma süreçlerini ölçebilecek, belgeleyebilecek ve analiz edebilecek durumdasınız. Kendinizi bilgilendirin, prosesleri kontrol edin ve nitelikli verileri temel alarak kararlar verin.

Smart Compaction'e git

Modüler tasarım prensibine göre komple çözüm

Markalar arası örnekler şunları göstermektedir: Müşteriler, WITOS ile er uygulama için doğru alete sahip bir alet çantasını kullanabilir. Bu sayede projeler maliyet, kalite ve zaman açısından belirgin şekilde daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve aynı zamanda tüm makine filosu tutarlı bir biçimde yönetilebilir.

WPT - WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER

Daha fasla üretkenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik için hassas şantiye bilgileri.

Taslak, WPT ‘nin verileri bir kazıma görevinde nasıl aktardığını gösteriyor

WPT, herhangi bir kumanda müdahalesi olmadan sürekli olarak tüm şantiye bilgilerini belgelendirir. Performans verileri mobil telefon bağlantısı aracılığıyla bir veri sunucusuna aktarılır.

Uydu destekli WPT - WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER devam eden şantiye projelerinde makine performansının ölçülmesi ve belgelendirilmesi için kullanılır. Bu sırada ölçüm verileri sürekli olarak değerlendirilir ve kullanıcılara genel bir bakış olarak sunulur. WPT, doğrudan değerli şantiye bilgileri sağlar ve uzun vadede her bir şantiyenin üretkenliğine, verimliliğine, kalitesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir. WPT şu anda tüm mevcut WIRTGEN kompakt ve büyük kazıyıcıları ve WR yapı serisi için kullanıma sunulmuştur.

WPT, bir lazer tarayıcı ile soğuk kazıma makineleri için kazınacak kesit profilini belirler. GNSS konumlandırma ve diğer sensörlerle yüzey kazıma performansı ve kazıma hacmi tam olarak belirlenir. Hatta bunun haricinde, ölçülen bilgiler devam eden süreçte gerçekzamanlı olarak Performance Monitoring aracılığıyla Operations Center‘da genel bakış olarak gösterilir. WR yapı serisine yönelik WPT, GNSS konumlandırma ve hassas makine sensörleri üzerinden çalışma eni ve derinliği, işlenecek mesafe ve yüzey ve ayrıca yakıt tüketimleri, su, bağlantı elemanları vs. gibi tüm ilgili şantiye bilgilerini toplar. Nerede ve ne kadar bağlantı elemanı veya su eklendiği ile birlikte ilgili karışım kalitesi tam olarak görüntülenir. Ayrıntılı, nihai bir rapor, karışım performansı, çalışma kalitesi ve süreç verimliliği hakkında tam konumlu bir dokümantasyon sağlar.

Bir kontrol paneli üzerinden makine operatörüne sürekli olarak ilgili güncel, elde edilen çalışma verileri gösterilir. Onaydan sonra, örneğin günlük mesai bitiminden sonra makine işletmecisine e-posta aracılığıyla Excel ve ayrıca PDF formatında nihai bir rapor iletilir.

Kırmızı kazıma tamburlu ve kırmızı kazıma sonuçlu şeffaf geri dönüşüm makinesi

WPT - WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER

WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER (WPT) ile ilk defa, gerçekten sağlanan kazma işleri tam olarak ve güvenilir şekilde belgelenebilir. WITOS Telematik çözümün alt yapısı sayesinde makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasında sürekli olarak bilgi akışı sağlanır.

WIRTGEN asistan sistemleri
Yol yapımı için öncü bir rolde dijital tarımcılık mı?

WIRTGEN GROUP Construction Execution Systems proje yöneticisi Torsten Kreutzer bir röportajda, WIRTGEN'deki ilk adımlarını ve John Deere ile olan sinerjilerin nasıl kullanılabileceğini anlatıyor.

Röportaja git

Süreç yönetimi ile ilgili yenilikler

WIRTGEN GROUP müşteri desteği
Genel bakışa geri dön