Benninghoven’den Retrofit çözümler

Eski teknolojiyi birlikte yenileyelim

Retrofit| Müşteriler ve kullanıcılar ile işbirliği

Asfalt karıştırma tesislerinin normal işletim süresi yirmi ila otuz yıl, hatta daha da uzundur. Bu inanılmaz derecede uzun zaman aralığında dünyada pek çok şey değişecektir, örneğin karışımlı maddelerin formülleri ve kaliteleri ile ilgili gereklilikler ile işletmecilerin bir ruhsat almak için tamamlaması gerektiği resmi evraklar gibi. Benninghoven, modernizasyon işlemlerinin tüm zorluklarında müşterilere ve kullanıcılara kendi Retrofit iş alanı ile eşlik ediyor.

Tolles Produkt

Benninghoven’in Retrofit’i, tüm üreticilerin tesislerini modernize ediyor

Mevcut asfalt karıştırma tesislerinin modern hale getirilmesi için kullanılan Retrofit çözümler birçok nedenden dolayı mantıklıdır ve genelde yeni bir yapıya yatırım yapmaktan daha avantajlıdır. Yoğun yerleşimli bölgelerde, yeni bir resmi iznin alınması uzun süreceği ve sonucun belirsiz olacağı için Retrofit’in neredeyse hiçbir alternatifi yoktur. Buna karşın, mevcut bir tesis yenilendiğinde, birçok ülkede yeni bir onay prosedürü ihtiyacı tamamen ortadan kalkmaktadır. Benninghoven, eski tesisi aslen hangi üreticinin kurduğuna bakılmaksızın, tüm Retrofit projelerinde karıştırma tesisi işletmecilerinin ortağıdır. Bu bağlamda müşteriler, Benninghoven’i diğerlerinden farklı kılan uzmanlık ve dürüstlük özelliklerinden faydalanır.

Bir asfalt karıştırma tesisinin “çalışma ömrünü” değiştirebilecek parametreler

 • İşverenler, tesis tarafında özel besleme seçenekleri gerektiren yeni, daha kaliteli asfaltlar talep etmektedir.
 • Yasa koyucu tarafından talep edilen emisyon standartları katılaşmaktadır.
 • Eski asfaltın geri dönüşüm oranı arttırılacaktır; bu sayede hammadde maliyetleri düşecek, ancak bu durum yalnızca uygun teknolojiye sahip işletmeciler için geçerli olacaktır.
 • İşletme ruhsatını muhafaza etmek için toz ve gürültüden korunma yükümlülükleri (örneğin Almanya’da TA-Luft ve TA-Lärm) genellikle yerleşim bölgeleri bir zamanlar uzaktaki asfalt karıştırma tesisine kadar uzandığı için keskinleştirilmektedir.
 • Karıştırma tesisinin brülörü için alternatif işletim malzemeleri gereklidir.

Guggenberger GmbH’deki asfalt karıştırma tesisinin teknik operasyon şefi Thomas Schnabel, Benninghoven’in bireysel Retrofit çözümleri konusunda heyecanlı.

Tek elden Retrofit komple çözümü

Konseptten teknik uygulamaya ve yerinde gerçekleştirmeye kadar: Wirtgen Group şubelerinin Benninghoven uzmanları, temasa geçmeden kesin kabule kadar Retrofit sürecine eşlik ediyor. Ayrıca ana Benninghoven tesisi ile doğrudan temas da kuracaksınız. Bu durum, hiçbir karıştırma tesisi diğerine benzemediğinden bilhassa tesis işletmecileri için değerlidir. Birçok çözüm, tesisin geleceğe uyumlu kurulmuş olması amacıyla bireysel olarak uyarlanmalı veya geliştirilmelidir.

Benninghoven’in Retrofit’i için yedi iyi sebep

 • 1 | State of the art:Asfalt karıştırma tesisini en son teknolojiyle donatın.
 • 2 | Mevcudiyetin korunması:Alınan işletme ruhsatının garantisini yerinde muhafaza edin.
 • 3 | Sürdürülebilirlik ve ekonomi:Bileşenlerin değişimi ve geri dönüşüm teknolojilerinin entegrasyonu, maliyetinin karşılığını veriyor.
 • 4 | Optimizasyon ve verimlilik:Benninghoven’in modern kontrol teknolojisi, tesis performansını iyileştirir.
 • 5 | Win-win:Tesisin güncellenmesi, bireysel gereksinimleri karşılamak üzere de kullanılabilir; halihazırda müşterilerin fikirlerinden seri çözümler ortaya çıkmıştı.
 • 6 | Onarım yerine iyileştirme:Benninghoven uzmanlarının tavsiyeleri sayesinde, Retrofit ile tesisler eskisinden daha iyi durumda.
 • 7 | Tüm markalar:Benninghoven’in Retrofit çözümleri diğer üreticilerin tesisleri için de mümkündür.

Vaka örneği: Guggenberger GmbH tarafından Mintraching’de paralel tamburu olan BA 4000 karıştırma tesisinin yenilenmesi

Anahtar teslim bireysel müşteri çözümleri

Saatte elde edilen karışımın daha fazla olması talebi, güncel Retrofit projesinin ana nedeniydi. Odak noktası, tesisin daha yüksek performans ve verimlilik göstermesiydi. Bunun için ayrıca kurutucu tamburun ve brülörün de değiştirilmesi gerekiyordu. Hiçbir standart tamburun uygun olmayacağı baştan itibaren belliydi. Markus Bühl, teknik ofisle bir çözüm geliştirmek için bu zorlu görevi beraberinde Benninghoven’in ana tesisine götürdü.2007 yılından itibaren teknik gelişme


“Benninghoven’in Retrofit’i tabiri caizse anahtar teslim bir çözümdür”

Wirtgen Group’un Augsburg’daki şubesinde çalışan Benninghoven ürünleri Bölge Satış Müdürü Markus Bühl.

Guggenberger GmbH’nin Retrofit projesi için mevcut gereksinimler

 • Daha fazla esneklik ve enerji piyasasından bağımsızlık için ilave yakıt olarak yağ ve kömür tozundan oluşan iki yakıtlı brülörlerin daha büyük üç yakıtlı brülörle değiştirilmesi.
 • Otoyol inşaatlarına split mastik asfalt ve dökme asfalt da tedarik edebilmek için genel tesis performansında ve dolayısıyla rekabet gücünde artış. Bu asfaltlar, geri dönüşüm malzemesi kullanılmadan üretilmektedir, bu noktada eski tesis sınırlıydı.

Sonunda her şeyin uygun olması için süreç üç adıma bölümlenmiştir.

 • Adım 1
  Ortak bir Retrofit planının geliştirilmesi
 • Adım 2
  Ana Benninghoven tesisinde teknik denetim ve uygulama
 • Adım 3
  Yeni teknolojinin yerinde uygulanması

Adım 1: Ortak bir planın geliştirilmesi

Benninghoven’in her Retrofit projesi bir yerinde randevu ile başlar. Müşteriyle ilgilenen Wirtgen Group şubesindeki bir ekip, yetkili Benninghoven uzmanlarıyla müşteriyi ziyaret etti. Tesis teknolojisinin envanter sayımı ve tüm değişiklik istekleri kayıt altına alınır. Benninghoven’in planlama el kitapları bu bağlamda yardımcı bir araçtır. Bu ilk görüşmede, tesisin ve yenilenecek bileşenlerin fotoğrafları da çekildi.

Markus Bühl’e üç soru

Bay Bühl, bir Retrofit projesi talebi aldığınızda ne yapıyorsunuz?
Tesis işletmecisi ile ilk temasa geçtiğimde, yerinde bir randevu tarihi kararlaştırıyorum. Çoğu müşterinin tesislerini bilsem dahi, hangi hedeflere ulaşılması gerektiğini ve hangi teknolojilerin performansı sürdürülebilir bir şekilde ileriye taşıyacağını tam olarak anlamam gerekiyor.

Bu kişisel alışveriş ne kadar önemli?
Benim açımdan çok önemli, buna hiç şüphe yok. Birbirimizi tanımak ve anlamak oldukça önemlidir. Ancak o zaman tam ayarlı sonuçlar elde edilir. Uzmanlar olarak, burada yalnızca 1:1 bileşenlerini inat ederek değiştirmekle değil, aynı zamanda sürekli kalıpların dışına çıkmakla da yükümlüyüz.

Tesis personeli bu konuda ne gibi bir rol oynuyor?
… onlar daima işin içinde. Burada yalnızca şefin görüşü değil, aynı zamanda tüm ekibin görüşü de önemlidir. Bunun tesise hizmet etmesi gerekmekte olup genellikle beraberinde iyi fikirler getirmektedir. Ayrıca, yeni bileşenlerin montajı sırasında genelde ortak bir montaj ekibi oluştururlar.

Tolles Produkt

Adım 2: Benninghoven’de teknik denetim ve uygulama

Mintraching tesisindeki yerinde randevunun akabinde, Wirtgen Group ekibi, ana Benninghoven tesisinde Guggenberger GmbH’nin gereklilikleri hakkında konuştu. Optimum çözümün geliştirilmesi adına Benninghoven, sürü zekâsına, somut olarak tüm teknik ofisin bilgi birikimi ile sahadaki montajcıların deneyiminin kombinasyonuna güveniyor. Çünkü Benninghoven’in teknik ofisi, eski teknolojiden daha fazla güç elde etme ve özellikle mevcut teknik bileşenleri yenilerine uyarlama konusunda deneyimlidir. Konsept tasalandıktan sonra mühendisler teknik spesifikasyonlar ve tasarım çizimleri oluşturur.

“Bu tesiste, hazır çözümlerin bize yardımcı olamayacağı bir dizi zorluk bulunuyordu. Ancak bunlara Retrofit projelerinde alışığız ve bu tür siparişleri müşteri için ekonomik olarak da uygulayamaya koyabiliriz. Ayrıca, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini bize söyleyen eski bileşenlere de yerinde bakıyoruz.”

Jörg Genetsch, Benninghoven’in teknik ofisinde kurutma ve tozdan arındırma teknolojisi uzmanı

Müşteri ekibi ile sunum ve koordinasyon

Wirtgen Group ekibi bu genel teknik çözümü müşteriye sunar ve proje onaylanana kadar müşteriyle bunu koordine eder. “Halihazırda projelendirme sırasında, Benninghoven profesyonellerinin konuya tamamen hakim oldukları açıktı. Bilgi birikimleri büyük. Bu nedenle başlangıçtan itibaren iyi tavsiyeler aldık ve işin sağlam ellerde olduğunu biliyorduk” diye belirtiyor Guggenberger Gmbh’nin Mintraching’deki asfalt karıştırma tesisinin karıştırma ustası Karl Weiß.

Tolles Produkt
Daha fazla bilgi

Ekip: Alçaltılmış yükleyiciler, yeni kurutucu tamburu nihai konumuna taşır. Bu bağlamda, Guggenberger’in ekibi ve Benninghoven’in montajcıları birbirlerini mükemmel şekilde tamamlıyor.


Videoda ortak hassas çalışmayı izleyin:

Adım 3: Yeni teknolojinin yerinde uygulanması

Retrofit planlaması ve tüm yeni bileşenler onaylandıktan sonra bunlar ana Benninghoven tesisinde imal edilir ve inşaata taşınır. Genellikle müşterinin tesis personeli ve Benninghoven servis teknisyenleri bir ekip oluşturur. Bu durum, Mintraching’deki Retrofit projesinde de söz konusuydu. Sahadaki Benninghoven montajcılarından biri olan Thorsten Neidhöfer, “Ve bu, başarılı oldu.” diye vurguluyor.

Modern Benninghoven teknolojisi, tesisin uzun yıllar boyunca ekonomik ve çevre dostu bir şekilde çalışacağı mevcut asfalt karıştırma tesisine entegre edildi. Bunun en önemli öğeleri brülör ve kurutucu tamburdur. EVO JET 3 tipi yeni brülör artık önceki iki yakıt yerine yağ, sıvı gaz ve kömür tozundan oluşan üç yakıtı yakabilir. Bu, Guggenberger’i gelecekte enerji maliyetlerindeki dalgalanmalardan daha bağımsız hale getirecektir. Kömür tozu yakıtı için, yapısal revizyon ile Guggenberger’e işlevsellik, güvenlik ve yakıt tüketimi bakımından temel avantajlar sağlayan yeni bir kömür tozu dozaj sistemi tesis edildi. Ayrıca, brülör daha yüksek randımanlı olacak şekilde tasarlanmış olup böylelikle genel tesis performansının artışına katkıda bulunur. Bilhassa, sadece beyaz mineralden üretilen split mastik asfalt ile dökme asfalt gibi karışımların üretiminde, kurutma gücü önemli ölçüde artar: somut olarak 140 t/s’den 190 t/s’ye.

Guggenberger GmbH’nin asfalt karıştırma tesisine entegre edilenler:

 • Tam ayarlı yeni, frekans kontrollü kurutucu tambur. Bu bağlamda mevcut temeller devralındı.
 • Yağ, kömür tozu ve gazı yakan EVO JET 3 tipi üç yakıtlı brülör. Frekans kontrollü brülör gücü 18,9 MW’dır.
 • Devam eden işletim sırasında geri dönüşüm miktarını (soğuk ve sıcak) uyarlamak için geri dönüşüm reçete jeneratörü.
 • Son derece geliştirilmiş kontrol aralığına sahip yeni kömür tozu dozaj sistemi ekonomikliği arttırır. Bu konuya ilişkin daha fazlasını şurada bulabilirsiniz: www.wirtgen-group.com/coal-dust-dosing-system-benninghoven

Mintraching Guggenberger GmbH’de karışım ustası olan Karl Weiß’e üç soru

Bay Weiß, tesisinizi temelden yenilemenin ana nedenleri nelerdi?
Daha yüksek tesis performansı arzusu belirgin şekilde ön plandaydı. Özellikle saat başı üretebileceğimiz bağlayıcı ve üst tabaka karışımı miktarını özel olarak önemli ölçüde artırmak istedik. Bunun için, beyaz mineral için tambur ve brülör daha yüksek randımanlı bir şekilde boyutlandırılmalıdır.

Hangi sebeplerle Benninghoven ile işbirliği yapmaya karar verdiniz?
Tesisimiz Benninghoven’in üretimi ve tesisten memnunuz. Buna ek olarak işbirliği de gayet iyi. Dolayısıyla ilk önce Benninghoven’a başvurmak mantıklı göründü. Özellikle brülör son derece iyi bir cihaz. Değişim söz konusu olduğunda, Benninghoven daima ilk yetkili kişidir. Yeni brülörümüz üç yakıtla dahi çalıştırılabilir, bu da bizi çok daha esnek hale getirdi.

Hep olduğu gibi, ilerde keşke demek yerine önceden önlem almak daima daha iyidir. Ortaklığı nasıl deneyimlediniz? Ve yatırımınızın ekonomikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani işbirliği harikaydı. Yeni bileşenlerin planlanması ve montajı sırasında birbirimizi mükemmel bir şekilde tamamladık. Her şey hatasız işledi. İş bölümü yaptık. Bizim kendi başımıza yaptığımız çalışmalar da vardı. Diğerlerini Benninghoven ekibi gerçekleştirdi. Orada da daima birbirlerine yardım etmek için karşılıklı hazır olma durumu vardı. Ekonomiklik konusunda: Daha az yakıt maliyeti ile daha fazla karıştırabilir, daha erken başlayabilir ve daha erken bitirebiliriz. Şunu açıkça hissediyoruz: Günde yarım saatlik çalışma süresinden rahatlıkla tasarruf ediyoruz.


Müşteriye özel çözümler:
Ana Benninghoven tesisinde kişiye özel Retrofit bileşenleri çıkıyor