Çok sıcak, sıcağa dönüşüyor

Geleceğin gözdesi sıcaklığı düşürülmüş asfalt

Asfalt son derece sıcak bir konudur: Karışımı genelde 160 °C civarı sıcaklarda gerçekleşmektedir. Bu, yüksek maliyetlere yok açan ve doğaya zarar verem, enerji bakımından zorlayıcı bir işlemdir. Düşük sıcaklıklı asfalt, sıcak asfalt veya sıcak karma olarak da bilinen sıcaklığı düşürülmüş asfalt, alışılmış asfalt üretimine alternatif olarak sunulmaktadır.

Sıcaklığı düşürülmüş asfalt üretimi yeni bir konu değildir: Daha 90’lı yıllarda bu yöntem denenmeye başlanmıştır. CO₂ bilançosu, doğal kaynakların korunması ve enerji kullanımın azaltılması gibi konuların yol yapım kurumlarının odağına yerleştiği günümüzde ise, sıcaklığı düşürülmüş asfalt konusu herkesin dilindedir. Sürdürülebilirlik temeline göre düşünen ve hareket eden Benninghoven, erkenden bu taleplere tepki vermiş ve piyasaya yüksek kaliteli sıcaklığı düşürülmüş asfalt sunabilmek için en uygun teknolojik çözümleri geliştirmiştir.

Sıcaklığı düşürülmüş asfalt, özellikleri olumsuz yönde etkilenmeden düşük bir sıcaklıkta üretilen ve işleme alınan bir asfalttır.

Yeni yollar için önder

Dökme asfalt işleminde sıcaklığın düşürülmesi 2008 yılından beri iş güvenliğine bağlı nedenlerden dolayı zorunlu hale gelmesine rağmen (250 °C’den 230 °C’ye), silindir makinesiyle yapılan asfalt işleminde sıcaklığın düşürülmesi Almanya’da henüz yer edinememiştir. Oysa sıcaklığı düşürülmüş asfalt kullanımı daha şimdiden %40 oranına kadar olan çıkmış olan ABD ve bazı Avrupa devletlerinde durum farklıdır. Benninghoven bu noktada ikna edici çözüm konseptleri sunmaktadır. Benninghoven’in asfalt karıştırma tesisleri dünya çapında kullanılmaktadır ve asfalt karışımına, ekonomikliğe ve mevcut iklim ve sağlık korumasına bağlı gereksinimlere yönelik kalite talebinin mükemmel bir şekilde birleştirilebildiğinin kanıtıdır.


Tek bakışta

Sıcaklığı düşürülmüş asfalt nedir?

Kısaca tanımlanması gerekirse, üretim sıcaklığı 110 °C ila 130 °C arası olan asfalt karışımlarıdır. Oysa sıcak asfaltlar standart olarak 140 °C ila 180 °C arası sıcaklıkta üretilmektedir ve genelde bağlayıcı madde olarak 160 °C sıcaklıkta bitüm kullanılmaktadır. Somut bir avantaj: Sıcaklığı düşürülmüş asfalt karışımının üretimi ve işlemleri alışılmış şekilde yapılabilmektedir.

Sıcaklığı düşürülmüş asfalt için sağlam sebepler

20 °C ila 40 °C arası daha az sıcaklık, belirleyici farkı oluşturur

Çevreyi ve kaynakları koruma

Enerji tasarrufu için muazzam potansiyel

Deutsche Asphaltverband e. V., sıcaklığı düşürülmüş asfalt konulu asfalt kılavuzunda, 30 °C’lik bir sıcaklık düşüşüyle enerji, doğal kaynak ve emisyon bilançosunda ciddi tasarruflar elde edilebileceğini açıklamaktadır.Günlük 2.000 t asfalt üretimi örneği

(Deutscher Asphaltverband e. V., Asfalt kılavuzu, Sıcaklığı düşürülmüş asfalt)

İş güvenliği ve sağlık koruması

Üretim ve uygulamada yük azaltımı

Bitümün sıcak işlemlerinde buharlar ve aerosoller oluşmaktadır. Sıcaklığın az miktarda düşürülmesi bile buhar ve aerosollerin ciddi anlamda azalmasını sağlamakta ve çalışanları üretim, taşıma ve uygulama esnasında korumaktadır. Aynı zamanda sıcaklığın yol açtığı yük de azalmaktadır.


Çalışma yeri sınır değerlerinin düşürülmesi

Sıcaklığı düşürülmüş asfalt, 2024 yılından itibaren bitüm için zorunlu hale gelecek olan 1,5 mg/m³’lik çalışma yeri sınır değerine ulaşılması konusunda ciddi bir katkı sağlamaktadır.

Tolles Produkt

Püf ve kilit nokta: Bitüm viskozitesinin azaltılması

Bitüm ancak yaklaşık 140 °C’lik bir sıcaklıktan itibaren mikserdeki parçacıkları gerçek anlamda sarabilmektedir, bu sıcaklığın altında ise viskoz kalmaktadır. Asfalt üretiminde sıcaklığın düşürülebilmesi için, bitüm viskozitesi geçici olarak düşürülmelidir. Bu işlem, su (köpüklü bitüm) veya katkı maddelerinin eklenmesiyle gerçekleştirilmektedir.

Sıcak bitümün suyla karıştırılması sayesinde, oluşan su buharı anında genişlemektedir; bunun sonucunda bitüm köpürür ve hacim birkaç kat artar. Bu genişletilmiş yüzey, mikserdeki parçacıkların daha iyi bir şekilde sarılmasını mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla parçacıklar, düşürülmüş sıcaklıkta da iyice sarılmaktadır. Bitüm viskozitesinin düşürülmesinin bir diğer yöntemi, katı veya sıvı katkı maddelerinin eklenmesidir.


Önemli enerji azaltımı

Sıcak asfaltın, sıcaklığı düşürülmüş asfaltın ve soğuk asfaltın üretimindeki sıcaklık seviyesi karşılaştırıldığında, köpüklü bitüm kullanımında sıcaklığın 40 °C’ye kadar düşürülebildiği ve 110 °C ila 130 °C aralığında da yüksek bir karışım kalitesine ulaşılabildiği görülmektedir. Aynı zamanda enerji tüketimi ve CO₂ emisyonları da önemli oranda azaltılmaktadır.


Sıcaklığı azaltılmış asfalta giden hızlı yol

Sizin için çözümlerimiz

Çözüm 1: Ek donatımı kolayca yapılabilen Benninghoven köpüklü bitüm modülü

Asfalt karıştırma tesisi işletmecileri için teknik uygulanabilirlik düşünüldüğünden daha kolaydır: Tartma karıştırma bölümüne sadece bir bitüm pompası, bir genleşme odası, boru bağlantıları, enjeksiyon çubuğu ve su dozajlama sistemi eklenmektedir ve uygulama, Benninghoven’in “Plug & Work” konsepti sayesinde mevcut tesislere de her zaman ek donanım olarak yapılabilmektedir.

Plug & Work

Önceden donatılmış arayüzler sayesinde köpüklü bitüm modülü kolayca mikser kutusuna ve bitüm tartısına bağlanabilmektedir.

Malzeme koruma

Düşük termal yük sayesinde yapı parçaları korunmakta ve asfalt karıştırma tesisinde daha az aşınma meydana gelmektedir. Aynı zamanda düşük üretim sıcaklığı, bağlayıcı maddenin termal olarak eskimesini de geciktirmektedir.

Su: Kolay ulaşılır baz

Genelde her asfalt karıştırma tesisinde köpüklü bitüm modülü için gerekli olan su mevcuttur. Su beslemesi, maliyet açısından düşüktür ve tamamen tehlikesizdir.

“Söz konusu sıcaklığı düşürülmüş asfalt olduğunda, köpüklü bitüm tercih edilmektedir. Benninghoven bu konuya son derece hakimdir ve bu teknolojiyi mevcut tesislere de entegre edebilmektedir.”

Matthias Lenarz, Bitumen grup müdürü

Çözüm 2: Katkı maddesinin doğrudan mikserin içinde eklenmesi

Az miktarda katı katkı maddelerinin eklenmesi genelde toz veya granül eklenti şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bağlayıcı madde eklentisi üzerinden işleme ikiye kadar sıvı katkı maddesi eklenebilmektedir.

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Sıcaklığı düşürülmüş asfalt konusu hakkında daha fazla bilgi alın:

Teknolojiler | Sıcaklığı düşürülmüş asfalt

Broşürü indir