ekonomiczna obróbka materiałów skalnych i recyklingowych

Posortowane naturalne kruszywo łamane i materiały z recyklingu wykorzystuje się jako zgodne z normami wypełniacze do produkcji betonu, a także przy budowie warstw nośnych, wiążących i ścieralnych dróg. W jaki sposób jednak z nieporęcznych okruchów skalnych uzyskać materiał minieralny o określonym uziarnieniu?

Obróbka wstępna kamienia naturalnego

Podczas obróbki wstępnej kamienia naturalnego za pomocą wielofazowego procesu kruszenia i przesiewania większe okruchy skalne są przetwarzane na materiał budowlany o określonym uziarnieniu. Jeśli proces obróbki prowadzony jest w urządzeniach mobilnych, wysadzony kamień podawany jest do kruszarki za pomocą koparki która stoi przeważnie bezpośrednio przy ścianie zawałowej.

Pokruszony kamień jest następnie doprowadzany za pomocą przenośnika taśmowego bezpośrednio do następnego procesu obróbki albo wywożony samochodami ciężarowymi z kopalni. Inną możliwość stanowi wywóz usypu wozidłami. Przy ścianie zawałowej koparki lub ładowarki kołowe ładują kamień na samochody ciężarowe, a następnie jest on przewożony do stacjonarnego zakładu wzbogacania.

Przygotowanie materiału recyklingowego

Obok żelbetu, asfaltu i cegieł także gruz budowlany i zmieszane odpady budowlane można poddać obróbce przy pomocy mobilnych kruszarek lub stacjonarnych urządzeń kruszących i sortujących, odzyskując najcenniejsze składniki.

Wydajny proces obróbki materiału przeznaczonego do recyklingu stanowi kombinację kruszenia, przesiewania oraz oddzielania metalu. W celu wytworzenia produktu końcowego odznaczającego się jeszcze wyższą jakością, dochodzą do tego takie procesy jak płukanie, wyodrębnianie na wialni materiałów lekkich, takich jak plastik i papier, oraz dodatkowy oddzielacz magnetyczny.

EN PL