Yüzey maden makinesi

Yüzey maden makinesi için

Bilgisayar destekli otomatik fonksiyonlar sadece iş süreçlerini ve dolayısıyla makine verimliliğini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda makine operatörünün verimliliğini de artırır. Sayısız akıllı bilgi ve teşhis sistemimiz, operatörü ayrıca destekler ve rahatlatır ve daha hızlı ve daha verimli bir çalışma şekline yol açar. Aşağıda size yüzey maden makinelerine yönelik asistan sistemleri için birkaç örnek sunuyoruz.

WIRTGEN yüzey maden makinesi bir operatör tarafından etkili bir şekilde kullanılabilir. Kesme işlemi, kesme derinliği kumandası çoğunlukla otomatik olarak gerçekleşir. Operatör, palet ünitesinin kullanımı, sürüş hızı ayarı ve yükleme işlemine odaklanabilir.

  • Kurma ve kazımayı bitirme otomatiği: Bu yenilikçi ek fonksiyon sayesinde, yüzey maden makinesi, açık ocak madenciliğinde gereken rampaları doğru ve en kısa sürede otomatik olarak oluşturur.
  • Telematik sistemler: İsteğe bağlı olarak hazırlanan, standartlaştırılmış veri arabirimi, yüzey maden makinesinin müşterinin telematik ve sevkıyat sistemine kolayca entegrasyonunu sağlar. Arayüzün veri kapsamı WIRTGEN GROUP FMS standardına dayanır ve çeşitli boyutlarda sunulmaktadır.

Mining Assist (Madencilik Asistanı)

Mining Assist hem Payload hem de Quality Control'ü tek bir sistemde kombine eder. Ayrıca akıllı asistan sistemine, her iki makine tarafında hemen sıyırıcının arkasında bulunan birer ilave sensör eklenir. Bunlar, kaldırılacak alt yapının özelliğini önceden belirler. Böylece makine operatörü, sadece yüksek kaliteli malzeme elde edebilmek için ilgili makine tarafındaki çalışma derinliğini erkenden uyarlama imkanına sahip olur.

Payload Control (Araç Yükü Kontrolü)

WIRTGEN Payload Control Sistemi, makine operatörüne gerçek zamanlı olarak güncel HMT'nin yükleme miktarını gösterir. Bunun için boşaltma konveyöründe bulunan bir sensör sistemi, kaldırılan malzemenin kütle akışını ölçer ve bu bilgileri, operatörün kumanda paneline aktarır.

Quality Control (Kalite Kontrolü)

WIRTGEN Quality Control'de yüzey maden makinesinin boşaltma konveyöründe bulunan bir sensör sistemi ayrıca, mevcut malzemeyi ve bunun kömür kalitesini belirlemek için kaldırılan kömürün kül oranını ölçer. Ardından, tespit edilen BTU değeri sistem tarafından analiz edilir ve makine operatörüne kumanda panelinde gösterilir. Hesaplanan ortalama değer, her HMT yüklemesi sonrasında, bu yükün hangi yığına taşınacağını belirtir. Böylece kömür kalitesinin sınıflandırması yapılabilir.