WITOS: WIRTGEN GROUP telematik çözümü

Ağ bağlantılı, otomatikleşmiş, şeffaf

Teknik olarak öncü yapı makineleri ve olgunlaşmış telematik çözümleri Wirtgen Group’ta elden ele gidiyor. Kullanıcılar, bu sayede şantiyede iki adım birden öndedir.

Yapı projelerinin karmaşıklığı ve böylece proje yönetimine olan talepler de artıyor. Maliyet, kalite ve zaman baskısı her şantiyeye eşlik ediyor. WITOS, verimliliğini ve geleceğe yönelik şansını artırmak isteyenlere Wirtgen Group telematik çözümünü sunuyor, hem de bugün birbirine uyarlanmış çözüm paketi olarak.

WITOS, içerisinde farklı yapı taşlarının bir araya toplandığı bir sistem alt yapısıdır. FleetView filo yönetiminin yanı sıra proses yönetimi ve dokümantasyon modülleri de dahildir.

Filo yönetimi: Makine parkurunu en iyi durumda tutmak

Filo yönetimi WITOS FleetView ile sistem destekli işlem, aktarım, görselleştirme ve makinelerin ve pozisyon verilerinin değerlendirmesi sayesinde prosesler daha verimli olur.

Makine filosunun en önemli işletim verileri her zaman gözünüzün önünde: WIRTGEN GROUP’un telematik çözümü WITOS ile.

Makinelerin günlük kullanımdaki işletim durumunun kontrolünden, servis ve diyagnoz proseslerinin desteğine kadar her şey. Böylece tepki ve durma süreleri en aza indirilir ve bakım çalışmaları optimize edilir. Uygun arayüzler sayesinde WITOS verileri mevcut sistemlere de aktarılabilir.

Filo yönetiminin olanakları SmartServices muayene ve periyodik bakım anlaşmaları ile ideal olarak tamamlanır. WITOS FleetView ile yere ve zamana bağlı olmadan, müşteriler, makinelerinin hangi işletim durumunda olduğu konusunda bilgilendirilecek. Böylece, makinelerinizin değerinin uzun süreli olarak korunmasını sağlamak için yaklaşmakta olan bakımlara zamanında tepki verebilirsiniz.

WITOS FleetView telematik çözümü avantajlarınız
  • FİLOYA GENEL BAKIŞ: İşletme durumu hakkında yere ve zamana bağlı olmayan bilgiler
  • YÜKÜN HAFİFLETİLMESİ: Gereksiz nakliyeleri önlemek için optimize edilmiş dispozisyon ve planlama süreçleri
  • ŞEFFAFLIK: Makinelerin işletim ve kullanım tutumlarının ayrıntılı analizleri sayesinde kolaylaştırılmış servis
  • HIZLI: Arızalarda kısa tepki süreleri
  • VERİMLİLİK: Servis tarihlerinin ideal ayarlanması sayesinde duruş sürelerinin en aza indirilmesi
Daha fazlası Daha az göster

WITOS FleetView ile müşterilerin makine filosu her zaman gözlerinin önündedir.

Ağa bağlı şantiye sayesinde proses yönetimi ve kalite iyileştirme

Wirtgen Group, planlama, konfigürasyon ve işletimdeki değer zincirlerinin ağını optimize etmek için akıllı yazılım çözümleri geliştirdi ve bunları yapı taşları olarak WITOS alt yapısına dahil etti.

Dijital yöntemler ve aletler yardımıyla siparişlerin karlılığı arttırılır.

Böylece WITOS Paving Plus tam sürümünde, Vögele’nin asfalt seriminde yazılım temelli proses yönetimi çözümüdür. Karıştırma tesisinden finişer sürücüsüne kadar tüm aktörleri birbirine bağlar ve toplam beş modülden oluşmaktadır. Böylece şantiye planlaması (Control), karışım hazırlama (Materials), karışım nakliyesi (Transport), asfalt serimi (JobSite) ve proseslerin sonradan analizi (Analysis) tek bir sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak kumanda edilir. Şantiye şefi ve serim ekibi tutarlı ve hızlı bir şekilde olası arızalara tepki verebilir ve prosesleri önemli ölçüde daha verimli hale getirebilir.

Proje, bir inşaat projesinin tamamlanmasından sonra ayrıca analiz edilebilir ve belgelenebilir. Bu veriler sayesinde, gelecekteki siparişleri optimize etmek için bilgiler elde edilir. Tüm işleri kapsayan veri ve bilgi alışverişi sayesinde inşaat prosesleri daha şeffaf olur. Bu sayede tüm aktörler aynı güncel bilgiler ile çalışabilir. Serim prosesi bu sayede kalıcı olarak optimize edilir.

Dijital şantiye dokümantasyonu için akıllı çözüm

Wirtgen Group, Wirtgen, Vögele ve Hamm yapı makineleri ile yerine getirilen siparişlerin dokümantasyonu için de uygulamaya yakın WITOS yapı taşları sunmaktadır.

Asfalt serimi: WITOS Paving Docu

WITOS Paving Docu ile, asfalt şantiyelerinin dijital dokümantasyonu ve değerlendirmesi için inşaat şirketlerine akıllı bir çözüm sunulur.

WITOS Paving Docu ile, serim verileri ve irsaliyeler kaydedilir ve şantiye raporları otomatik olarak gönderilir.

Bu sırada yol finişeri sunucu görevi görür ve bir WiFi bağlantısı üzerinden makine ve akıllı telefon uygulaması arasında veri alışverişi sağlar. Uygulama üzerinden ustabaşılar ve yol finişeri sürücüleri makine terminali üzerinden WITOS Paving Docu ile siparişleri başlatabilir ve böylece çalışma eni, serme hızı ve duruşu gibi çok sayıda makine ve serim verileri ve ayrıca verimli serim süresi kaydedilebilir. Ayrıca QR kodu aracılığıyla irsaliyeler taranabilir veya manuel olarak kaydedilebilir ve sürekli olarak serim yüzeyleri, miktarları ve ayrıca yüzey yoğunlukları hesaplanabilir. Siparişin sona ermesinden sonra şantiye raporları otomatik olarak e-posta aracılığıyla seçilen alıcılara gönderilir.

WITOS Paving

Kapsamlı proses optimizasyonu, serme sıcaklığının kolay dokümantasyonu veya denetimi; VÖGELE, WITOS Paving Plus, WITOS Paving Docu ve RoadScan ile her ihtiyaca uygun dijital çözümler sunar.

WITOS Paving'e git
Sıkıştırma: WITOS HCQ

Asfalt ve toprak işinde sıkıştırma sırasında ihaleler, gün geçtikçe daha sık bir şekilde ayrıntılı ve tüm yüzeyi kapsayan sıkıştırma ölçümleri ve dokümantasyonu talep etmektedir.

WITOS HCQ ile sıkıştırma prosesleri çok kolay ölçülebilir, denetlenebilir, belgelenebilir ve kumanda edilebilir.

Hamm, bu talep için modüler yapıya sahip HCQ (HAMM Compaction Quality) sistemi ile sıkıştırmanın ve sıkıştırma proseslerinin ölçümü, denetimi, belgelenmesi ve kumanda edilmesi için çözümler sunuyor. Böylece, örneğin HCQ Navigator ile, sıkıştırma prosesinin analizi dahil tüm yüzeyi kapsayan otomatik bir sıkıştırma kontrolü gerçekleşir. Bu sırada, ölçülen sıkıştırma performansı tambur sürücülerine sürekli olarak panel PC’lerinde gösterilir. Sıkıştırma sırasındaki tüm proses verileri mobil iletişim aracılığıyla doğrudan tamburlardan Wirtgen Group’un WITOS portalına aktarılır. Burada sıkıştırma prosesinin dokümantasyonu ve analizi için kullanıma sunulur. WITOS HCQ ile yapı yönetimi ve diğer yetkililer de sıkıştırma prosesini gerçek zamanlı olarak uzaktan takip edebilirler. Böylece çalışma prosesleri ihtiyaç halinde uyarlanabilir. Bu şekilde, geçişlerde ve sürüş maliyetlerinde tasarruf ve kalite artışı sağlanır.

WITOS HCQ

WITOS HCQ ile şu andan itibaren sıkıştırma ilerlemenizi uzaktan ve gerçek zamanlı olarak takip etme imkanına sahipsiniz. Kendinizi bilgilendirin, prosesleri kontrol edin ve nitelikli verileri temel alarak bizzat yerinde olmadan kararlar verin.

WITOS HCQ’ya git
Soğuk kazıma: Wirtgen Performance Tracker (WPT)

Wirtgen Group, yol onarımında da WITOS telematik çözümünün alt yapısını kullanır.

Wirtgen Performance Trackers (WPT) sayesinde makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasında doğrudan bilgi akışı.

Wirtgen, Wirtgen Performance Tracker (WPT) ile, gerçekten sağlanan kazma işinin ilk defa tam ve güvenilir bir şekilde belgelendirilebildiği bir çözüm geliştirdi. BU sırada WPT, öncelikle lazer tarayıcı aracılığıyla kazınacak kesit profilini belirler. GPS konumlandırma ve diğer sensörlerle yüzey kazıma performansı ve kazıma hacmi tam olarak belirlenir. Makine operatörüne kesintisiz vegerçek zamanlı olarak kumanda ekranı üzerinden en önemli bilgiler sunulur. Kazma işlerinin tamamlanmasından sonra, tüm önemli güç ve tüketim verileri ile otomatik olarak bir rapor oluşturulur ve e-posta aracılığıyla makine işletmecisine gönderilir.

WPT olmadan, normalde bir ölçüm teknisyeni görevin sonunda, sağlanan kazıma işlerini belirlemek zorundadır. Sonuç: İlave maliyetler ve sipariş işlemede gecikmeler. Soğuk kazıma uzmanı, WPT ile, makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasındaki otomatik bilgi akışının proseslerinin nasıl daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik hale getirebileceğini gösteriyor.

Modüler tasarım prensibine göre komple çözüm

Markalar arası örnekler şunları göstermektedir: Müşteriler, WITOS ile er uygulama için doğru alete sahip bir alet çantasını kullanabilir. Bu sayede projeler maliyet, kalite ve zaman açısından belirgin şekilde daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve aynı zamanda tüm makine filosu tutarlı bir biçimde yönetilebilir.

WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER

PERFORMANCE TRACKER (WPT) ile ilk defa, gerçekten sağlanan kazma işleri tam olarak ve güvenilir şekilde belgelenebilir. WITOS telematik çözümün alt yapısı sayesinde makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasında sürekli olarak bilgi akışı sağlanır.

WIRTGEN asistan sistemleri
Yol yapımı için öncü bir rolde dijital tarımcılık mı?

Wirtgen Group Construction Execution Systems proje yöneticisi Torsten Kreutzer bir röportajda, Wirtgen Group'taki ilk adımlarını ve John Deere ile olan sinerjilerin nasıl kullanılabileceğini anlatıyor.

Röportaja git

Süreç yönetimi ile ilgili yenilikler
WIRTGEN GROUP müşteri desteği
Genel bakışa geri dön