WITOS: WIRTGEN GROUP telematik çözümü

Ağ bağlantılı, otomatikleşmiş, şeffaf

Wirtgen Group'ta teknik açıdan lider inşaat makineleri ve sofistike telematik çözümleri birlikte ilerlemektedir. Kullanıcılar, bu sayede şantiyede iki adım birden öndedir.

Yapı projelerinin karmaşıklığı ve böylece proje yönetimine olan talepler de artıyor. Maliyet, kalite ve zaman baskısı her şantiyeye eşlik ediyor. WITOS, verimliliğini ve geleceğe yönelik şansını artırmak isteyenlere Wirtgen Group telematik çözümünü sunuyor, hem de bugün birbirine uyarlanmış çözüm paketi olarak.

WITOS, içerisinde farklı yapı taşlarının bir araya toplandığı bir sistem alt yapısıdır. FleetView Filo yönetiminin yanı sıra proses yönetimi ve dokümantasyon modülleri de dahildir.

Filo yönetimi: Makine parkurunu en iyi durumda tutmak

WIRTGEN GROUP çözümünün adı WITOS FleetView

filo yönetimi WITOS FleetView ile sistem destekli işlem, aktarım, görselleştirme ve makinelerin ve pozisyon verilerinin değerlendirmesi sayesinde prosesler daha verimli olur.

Makine filosunun en önemli işletim verileri her zaman gözünüzün önünde: WIRTGEN GROUP’un telematik çözümü WITOS ile.

Makinelerin günlük kullanımdaki işletim durumunun kontrolünden, servis ve diyagnoz proseslerinin desteğine kadar her şey. Böylece tepki ve durma süreleri en aza indirilir ve bakım çalışmaları optimize edilir. Uygun arayüzler sayesinde WITOS verileri mevcut sistemlere de aktarılabilir.

Filo yönetiminin olanakları SmartService muayene ve periyodik bakım anlaşmaları ile ideal olarak tamamlanır. WITOSFleetView ile yere ve zamana bağlı olmadan, müşteriler, makinelerinin hangi işletim durumunda olduğu konusunda bilgilendirilecek. Böylece, makinelerinizin değerinin uzun süreli olarak korunmasını sağlamak için yaklaşmakta olan bakımlara zamanında tepki verebilirsiniz.

WITOSFleetView telematik çözümü avantajlarınız

  • FİLOYA GENEL BAKIŞ: İşletme durumu hakkında yere ve zamana bağlı olmayan bilgiler
  • YÜKÜN HAFİFLETİLMESİ: Gereksiz nakliyeleri önlemek için optimize edilmiş dispozisyon ve planlama süreçleri
  • ŞEFFAFLIK: Makinelerin işletim ve kullanım tutumlarının ayrıntılı analizleri sayesinde kolaylaştırılmış servis
  • HIZLI: Arızalarda kısa tepki süreleri
  • VERİMLİLİK: Servis tarihlerinin ideal ayarlanması sayesinde duruş sürelerinin en aza indirilmesi
Daha fazlası Daha az göster

WITOS FleetView

WITOS FleetView sizi çeşitli alanlarda destekler ve ödün vermez. Sezgisel navigasyon ile filonuzun mevcut işletim durumuna hızlı ve kolay bir şekilde genel bir bakış elde edebilirsiniz. Burada çeşitli uygulama olanakları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

WITOS FleetView hakkında sorularınız mı var?
WITOS FleetView ile ilgili sıkça sorulan sorulardan oluşan derlemeyi burada bulabilirsiniz.:

WITOS FleetView FAQ's

JDLink

Wirtgen Group makineleri sayesinde günlük şantiye işlerinde daha fazla kolaylıklar şu andan itibaren John Deere telematik sistemine JDLink dahil edilebilir. Wirtgen Group ‘un yerel satış ve servis şirketi istek üzerine sistem geçişini kontrol ediyor. John Deere grubunun telematik çözümü tıpkı Wirtgen Group ‘unki gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. JDLink de makine verilerine ve bununla bağlantılı işletim durumuna erişiyor. Konum verileri çağrılabilir ve denetlenebilir. Kapsamlı denetim, optimum makine konumlandırmasını kolaylaştırır ve arıza süresini minimze eder. Çünkü JDLink de makineye uyarı mesajları aktarıyor ve yaklaşan bakımlar konusunda bilgilendiriyor. Bu, bakım planlamasına ve acil durumda servis teknisyenlerinin uzaktan teşhis yapmasına yardımcı olur. JDLink mobil uygulama aracaılığıyla veya Web erisişimi üzerindne kullanılabilir.

JDLink Telematik çözümü avantajlarınız

  • FİLOYA GENEL BAKIŞ: İşletme durumu hakkında yere ve zamana bağlı olmayan bilgiler
  • YÜKÜN HAFİFLETİLMESİ: Gereksiz nakliyeleri önlemek için optimize edilmiş dispozisyon ve planlama süreçleri
  • ŞEFFAFLIK: Makinelerin işletim ve kullanım tutumlarının ayrıntılı analizleri sayesinde kolaylaştırılmış servis ve proaktif bakım
  • HIZLI: Arızalarda kısa tepki süreleri ve uzaktan teşhis
  • VERİMLİLİK: Servis tarihlerinin ideal ayarlanması sayesinde duruş sürelerinin en aza indirilmesi
Daha fazlası Daha az göster

Ağa bağlı şantiye sayesinde süreç yönetimi ve kalite artışı

Wirtgen Group, planlama, konfigürasyon ve işletimdeki değer zincirlerinin ağını optimize etmek için akıllı yazılım çözümleri geliştirdi ve bunları yapı taşları olarak WITOS alt yapısına dahil etti.

Dijital yöntemler ve aletler yardımıyla siparişlerin karlılığı arttırılır.

Böylece WITOS Paving Plus tam sürümde asfalt serimi için Vögele‘nin yazılım tabanlı süreç yönetimi çözümüdür. Karıştırma tesisinden finişer sürücüsüne kadar tüm aktörleri birbirine bağlar ve toplam beş modülden oluşmaktadır. Böylece şantiye planlaması (Control), karışım hazırlama (Materials), karışım nakliyesi (Transport), asfalt serimi (JobSite) ve proseslerin sonradan analizi (Analysis) tek bir sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak kumanda edilir. Şantiye şefi ve serim ekibi tutarlı ve hızlı bir şekilde olası arızalara tepki verebilir ve prosesleri önemli ölçüde daha verimli hale getirebilir.

Proje, bir inşaat projesinin tamamlanmasından sonra ayrıca analiz edilebilir ve belgelenebilir. Bu veriler sayesinde, gelecekteki siparişleri optimize etmek için bilgiler elde edilir. Tüm işleri kapsayan veri ve bilgi alışverişi sayesinde inşaat prosesleri daha şeffaf olur. Bu sayede tüm aktörler aynı güncel bilgiler ile çalışabilir. Bu sayede serim süreci sürdürülebilir bir şekilde optimize edilir.

Dijital şantiye dokümantasyonu için akıllı çözümler

Wirtgen Group, Wirtgen, Vögele ve Hamm yapı makineleri ile yerine getirilen siparişlerin dokümantasyonu için de uygulamaya yakın WITOS yapı taşları sunmaktadır.

Asfalt serimi: WITOS Paving Docu

WITOS Paving Docu İle, asfalt şantiyelerinin dijital dokümantasyonu ve değerlendirmesi için inşaat şirketlerine akıllı bir çözüm sunulur.

WITOS Paving Docu ile, serim verileri ve irsaliyeler kaydedilir ve şantiye raporları otomatik olarak gönderilir.

Bu sırada yol finişeri sunucu görevi görür ve bir WiFi bağlantısı üzerinden makine ve akıllı telefon uygulaması arasında veri alışverişi sağlar. Uygulama üzerinden ustabaşılar ve yol finişeri sürücüleri makine terminali üzerinden WITOS Paving Docu ile siparişleri başlatabilir ve böylece çalışma eni, serme hızı ve duruşu gibi çok sayıda makine ve serim verileri ve ayrıca verimli serim süresi kaydedilebilir. Ayrıca QR kodu aracılığıyla irsaliyeler taranabilir veya manuel olarak kaydedilebilir ve sürekli olarak serim yüzeyleri, miktarları ve ayrıca yüzey yoğunlukları hesaplanabilir. Siparişin sona ermesinden sonra şantiye raporları otomatik olarak e-posta aracılığıyla seçilen alıcılara gönderilir.

WITOS Paving

Kapsamlı proses optimizasyonu, basit dokümantasyon veya serme ısısı kontrolü – WITOS Paving Plus, WITOS Paving Docu ve RoadScan ile VÖGELE her ihtiyaca uygun dijital çözümler sunmaktadır.

WITOS Paving'e git

Sıkıştırma: Smart Compaction

, Hamm, Smart Compaction ürün ailesinde akıllı ve basit sıkıştırma için çeşitli çözümler sunar.

WITOS HCQ ile sıkıştırma prosesleri çok kolay ölçülebilir, denetlenebilir, belgelenebilir ve kumanda edilebilir.

Smart Compaction‘da operatör ile makine arasındaki arayüzler odak noktasını oluşturmaktadır: Smart Doc asfalt ve temel inşaat işlerinde alanı kapsayan sıkıştırma ölçümü ve dokümantasyonu için bir araçtır.Smart Compact, gerekli sıkıştırma enerjisini belirlemede tambur operatörünü aktif olarak destekleyen ve bunu her iki tamburda otomatik olarak düzenleyen dijital bir sıkıştırma asistanıdır.

Smart Compaction

Smart Compaction ile şu andan itibaren sıkıştırma süreçlerini ölçebilecek, belgeleyebilecek ve analiz edebilecek durumdasınız. Kendinizi bilgilendirin, prosesleri kontrol edin ve nitelikli verileri temel alarak kararlar verin.

Smart Compaction'e git

Soğuk kazıma: Wirtgen Performance Tracker (WPT)

Wirtgen Group , yol onarımında da WITOS telematik çözümünün alt yapısını kullanır.

Wirtgen Performance Trackers (WPT) sayesinde makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasında doğrudan bilgi akışı.

Wirtgen, Wirtgen Performance Tracker (WPT) ile, gerçekten sağlanan kazma işinin ilk defa tam ve güvenilir bir şekilde belgelendirilebildiği bir çözüm geliştirdi. BU sırada WPT, öncelikle lazer tarayıcı aracılığıyla kazınacak kesit profilini belirler. GPS konumlandırma ve diğer sensörlerle yüzey kazıma performansı ve kazıma hacmi tam olarak belirlenir. Makine operatörüne kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak kumanda ekranı üzerinden en önemli bilgiler sunulur. Kazma işlerinin tamamlanmasından sonra, tüm önemli güç ve tüketim verileri ile otomatik olarak bir rapor oluşturulur ve e-posta aracılığıyla makine işletmecisine gönderilir.

WPT olmadan normalde bir ölçüm teknisyeni işin sonunda yapılan kazıma işini belirlemek zorundadır. Sonuç: İlave maliyetler ve sipariş işlemede gecikmeler. Soğuk kazıma uzmanı, WPT ile, makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasındaki otomatik bilgi akışının proseslerinin nasıl daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik hale getirebileceğini gösteriyor.

Modüler prensibe göre komple çözüm

Markalar üstü örmnekleri göster: Müşteriler, WITOS ile er uygulama için doğru alete sahip bir alet çantasını kullanabilir. Bu sayede projeler maliyet, kalite ve zaman açısından belirgin şekilde daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve aynı zamanda tüm makine filosu tutarlı bir biçimde yönetilebilir.

WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER

PERFORMANCE TRACKER (WPT) ile ilk defa, gerçekten sağlanan kazma işleri tam olarak ve güvenilir şekilde belgelenebilir. WITOS Telematik çözümün alt yapısı sayesinde makine, operatör, servis atölyesi ve planlama ofisi arasında sürekli olarak bilgi akışı sağlanır.

WIRTGEN asistan sistemleri
Yol yapımı için öncü bir rolde dijital tarımcılık mı?

Wirtgen Group Construction Execution Systems proje yöneticisi Torsten Kreutzer bir röportajda, Wirtgen Group 'taki ilk adımlarını ve John Deere ile olan sinerjilerin nasıl kullanılabileceğini anlatıyor.

Röportaja git

Süreç yönetimi ile ilgili yenilikler

WIRTGEN GROUP müşteri desteği
Genel bakışa geri dön