Vore produkterskoncentrerede kraft

WIRTGEN GROUP mærker

Forløber for mere mobilitet i verden

WIRTGEN GROUP kraften er et resultat af de mærkers styrke med deres karakteristiske erfaringsskat: WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN og BENNINGHOVEN. Medarbejderne ved vore specialiserede mærker har i deres respektive kerneforretning på ethvert tidspunkt afgørende præget udviklingen og videreudviklingen af metoder og maskiner

Således profiterer vore kunder af mange synergier, vore mærkers høje innovationsgrad, og er dermed altid up-to-date med teknikken

Mærker & produkter

De mest moderne maskiner og banebrydende metoder indenfor anlæg af veje samt minedrift

WIRTGEN tilbyder et komplet udvalg af mobile maskiner og tjenesteydelser af høj kvalitet ved vejbygning og råstofudvinding i minedrift. Mere end 60 maskintyper af de omfangsrige produkter i Road and Mineral teknologier produceres på fabrikken i Windhagen efter de nyeste teknikker.

Med innovative, højtydende og omkostningseffektive produkter og teknologier for koldfræsere, jordstabiliseringsmaskiner, kold- og varm recycling, betonudlægning og surface mining er WIRTGEN global førende indenfor vejanlæg, vejrenovering samt udvinding af natursten og mineraler. Maskinerne og teknologierne udvikles.

WIRTGEN Produkter
Innovative løsninger indenfor asfaltudlægning og materialer

Asfaltudlæggere har en lang udviklingshistorie, hvis tekniske og teknologiske udvikling er stærkt præget af VÖGELE - fra den første udlægger med hydraulisk drev og topmoderne komprimeringsteknik strygejern til et ensartet, nemt-at-lære udlægningskoncept.

Udlæggere, strygejern med mange komprimeringsvarianter, mobile Feeders og diverse specialmaskiner tilbyder verdensførende VÖGELE en komplet produktpalette med innovative maskiner til vejbygning. De er udviklet og produceret på verdens største specialfabrik indenfor branchen i Ludwigshafen. VÖGELE står for topkvalitet i alle produkter og service.

VÖGELE Produkter
Førsteklasses teknik til jord- og asfaltkomprimering

HAMM tilbyder en bred vifte af produkter til jord- og vejkomprimering og udnytter førende maskin- og komprimeringsteknologi. Sammen med de tekniske krav er ergonomisk design og enkel betjening de primære bekymringer. Dermed finder HAMM en naturlig balance mellem teknologi og ergonomisk design

I 1911 satte Hans Hamm en milepæl da han designede og byggede verdens første motordrevne vejtromle. På fabrikken i Tirschenreuth fortsætter HAMM selv i dag med at sætte nye standarder hvad angår design og ergonomi af valsetog, tandem- og gummihjulstromler samt tromler med oszillation.

HAMM Produkter
Fremragende teknik til naturstensbehandling og recycling

KLEEMANN leverer et stort udvalg af kæbeknusere, slyngknusere og sigteanlæg samt screeningsanlæg til forarbejdning af mineralske råstoffer og genbrugsbyggematerialer. De mobile anlæg produceres i Göppingen og verdens førende knuser- og sigteteknologier udvikles løbende her.

KLEEMANN skylder sin enestående position i Mineral Technologies og på markedet for mobile maskiner sin store kompetence for procesteknologi. De mobile maskiner er karakteriseret ved møjsommeligt designede løsninger, som altid favner hele processen og maksimerer fordelene for kunden. Pålidelig maskintilgængelighed betyder at kunderne kan stole på deres maskine 24/7.

KLEEMANN Produkter
Asfaltanlæg til alle blandinger

Om man ønsker standard eller kundetilpassede løsninger, har BENNINGHOVEN asfalt blandingsanlæg en bred vifte af optioner. Vi kan levere det ideelle anlæg til alle krav på markedet. Fra transportable til stationære anlæg med kapacitet mellem 80 og 400 t/h - alle BENNINGHOVEN anlæg har et til fælles: de er globalt kendte for deres optimale kvalitetsblandinger

Mens Transportable anlæg ofte anvendes i mindre udviklede infrastrukturer, er stationære højtydende anlæg efterspurgt i større byområder. Uanset kravene tilbyder BENNINGHOVEN Dem fleksible løsninger for en pålidelig og miljøvenlig anvendelse i hele dets levetid.

Vore produkt divisioner
Koldfræsere
Wirtgen koldfræsere står for økonomisk fjerning af beskadigede vejbelægninger. Anvendelserne indeholder alt fra fjernelse af komplette vejbaneoverflader, delreparationer til fræsning af grøfter.
Jordstabiliseringsmaskiner og Koldrecycler
Wirtgen koldrecyclere genanvender beskadigede asfaltbelægninger og gør det på stedet. Jordstabiliseringsmaskinerne fra Wirtgen forvandler direkte på stedet mindre stabil jord til et byggemateriale af højeste kvalitet.
Slipform pavers
WIRTGEN glideforskallingsmaskiner samler stærk belastbare vejbaner og andre trafikflader så som monolitiske profiler af beton i en fortsat procedure.
Surface Miner og Cross Application Miner
WIRTGEN Surface Miner løsner, knuser og laster sten i et arbejdstrin - uden at bore eller sprænge. Yderligere arbejdsspektrum indeholder skæring af trasséer eller sænkning af tunnelbunde.
Bindemiddelsprederne
Bindemiddelsprederne fra STREUMASTER behersker nøjagtig og effektiv strøning af bindemidler, der spiller en vigtig rolle ved jordstabilisering og ved koldrecycling.
Udlægger
Asfaltmaskiner fra Vögele et kendetegnet ved deres brede anvendelsesspektrum - fra trange kår ved mindre byggetiltag i indre byer til avancerede storprojekter som motorvejsanlæg. Vögele maskiner klarer alle opgaver ved etablering af asfalt.
Strygejernsudvidelser
Afretningsprofiler fra Vögele er værktøjer til asfaltmaskiner og overtager den egentlige etablering af asfalten. Herved er store etableringsarbejder eller montering af særlige byggematerialer ikke noget problem for Vögele-afretningsprofiler.
Feeders
For at bibeholde et godt materiale-flow på store byggepladser og herved kunne arbejde økonomisk, benyttes der feedere ved store projekter. Disse ekstra-enheder transporterer asfalten til asfaltmaskinen via et transportbånd. PowerFeedere fra VÖGELE giver ultramoderne teknik til økonomisk arbejde.
Tromler
Produktpaletten for valsetog fra Hamm strækker sig fra kompakte til tunge og kraftfulde jordarbejds-valsetog. På grund af deres eminente stigningsevner og den store overhængsvinkel er valsetogene klar til alle typer udfordringer ved jordarbejder.
Tandemtromler
Med sine knæk- og stangstyrede tandemvalser hat HAMM et stort katalog til alle udfordringer ved asfaltkomprimering. Tandemvalsen med vibrations- eller oscillationsvalser kan både bruges på trange byggepladser i byområder og på avancerede byggepladser ved etablering af racerbaner.
Statiske tromler
Gummivalserne fra serien HP kan anvendes til et utal af formål. Anvendelsesområderne strækker sig fra jordstabilisering over have- anlægsbyggeri til overfladeforsegling ved vejarbejde. Ved hjælp af det intelligente ballastkoncept sørger gummivalserne for bedste resultater ved komprimering.
Mobile kæbeknusere
De mobile kæbeknusere fra MOBICAT-serien benyttes til forudgående knusning af alle typer natursten og ved recycling. Herved arbejder kæbeknuserne med princippet trykknusning.
Mobile anlæg
De mobile kegleknusere fra MOBICONE-serien anvendes til middelhård til hård og abrasiv natursten og til råstofbearbejdelse ved Mining-anvendelser. Herved leverer kegleknuserne de bedste kubiske slutkorn.
Mobile slyngknusere
De mobile slagknusere MOBIREX anvendes til middelhård til hård natursten og til recycling. Stenen bliver knust således, at kornformen og fordelingen opfylder alle normer for beton og asfalt.
Mobile sigteanlæg
De mobile sigteanlæg MOBISCREEN anvendes til at sigte alle former for natursten og til recycling. De er egnet til alle steder hvor der er brug for høj effektivitet og hvor der skal separeres materiale der er svært at sigte.
Asfaltanlæg
Transportabel eller stationær: Asfaltblandingsanlæg fra Benninghoven giver perfekt balance mellem effektivitet og fleksibilitet. Anlæggene opfylder herved alle forudsætninger for at kunne fremstille asfalt på økonomisk og miljørigtigt vis.
Retrofit
Retrofitting af bestående anlæg kan være et fornuftigt alternativ til produktion af et nyt anlæg. Ved hjælp af udskiftning af ældre komponenter med teknologisk moderne udviklede komponenter, kan allerede bestående anlæg bringes op til nyeste teknologiske stand.