Økonomisk effektiv behandling af natursten og genanvendelse af materialer

Naturlig knuste sten og genbrugsmaterialer i graduerede kornstørrelser anvendes som standard tilsætning til beton, samt til base, bindemiddel og overflader i vej-og bygningsbyggeri. Men hvordan er store bidder af sten omdannet til aggregat af defineret størrelse?

Naturstensbehandling

Ved forarbejdning af natursten, brydes større sten op i definerede kornstørrelser i en etapevis knusning og screeningsproces. Hvis stenen er behandlet i mobile anlæg, overfører gravemaskiner sandblæste sten til knusere, der normalt er placeret direkte ved siden af ​​stenbrudsvæggen.

Den knuste sten overføres derefter enten direkte til det næste behandlingstrin på transportbånd eller fjernes af lastbiler. Alternativt kan materialet også fjernes med lastbiler. Gravemaskiner og læssemaskiner på hjul læsser stenen på lastbiler for transport til det stationære anlæg.

Forarbejdning af genbrugsmateriale

Sammen med armeret beton, asfalt og mursten, adskilles også murbrokker og blandet byggeriaffald i deres nyttige komponenter af mobile knusere eller stationære knusnings- og sorteringsmaskiner.

En kombineret proces af knusning, screening og adskillelse af metal er et effektivt middel til behandling af materiale, der skal genbruges. For at opnå et slutprodukt af endnu højere kvalitet, kan yderligere procestrin tilføjes, såsom vask, fjerne lette materialer som plast og papir ved hjælp af luft klassificering og yderligere elektromagnetisk metal separation.

DA