Пет силни марки – една силна група

Продуктовите марки на Wirtgen Group се приближават оптически по-близо: фирменият съюз със своите продуктови марки Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven ще се представи с нова визия на bauma 2016.

Wirtgen Group гарантира иновация и всяка от нейните пет продуктови марки е специалист в своята област. За да укрепи оптически синергиите и екипния характер на отделните марки и групата, в бъдеще фирмата ще се представя с една свежа и единна корпоративна идентичност. Новата визуална ориентация символизира силата на фирмения съюз, израствал в продължение на години, и означава преди всичко само едно: съвместната ориентация към нуждите на клиента.

Продуктовите марки на Wirtgen Group се приближават оптически по-близо: на bauma 2016 фирменият съюз със своите продуктови марки Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven ще се представи с нова визия.

Продуктовите марки на Wirtgen Group се приближават оптически по-близо: на bauma 2016 фирменият съюз със своите продуктови марки Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven ще се представи с нова визия.

„Свят, който става все по-сложен, се нуждае от ясни послания. Защото една марка гарантира ценности, качества и убеждения“, казват управителите на Wirtgen Group Юрген Виртген и Щефан Виртген. „Успяхме от отделните силни марки да образуваме солидна група с дейности в цял свят, без да пренебрегваме индивидуалността на отделната марка. Чрез новата корпоративна идентичност нашите продуктови марки Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven в бъдеще ще се явяват с хармонизирани лога и така ще представят още по-ясно визията на Wirtgen Group и принадлежността си към групата.“

От 11.04 до 17.04.2016 Wirtgen Group ще се представи със своите 5 продуктови марки на bauma в Мюнхен за пръв път с новата си корпоративна идентичност.

Новата корпоративна идентичност ще се реализира в световен мащаб от април 2016 г., 55-те собствени пласментни и сервизни дружества на Wirtgen Group в бъдеще ще се представят под общото лого на Wirtgen Group.

EN BG