Alle veier fører til forskjellige destinasjoner.

Byggingen av en ny vei - enten fra asfalt eller betong - krever produksjon av en perfekt samenføyd struktur, som begynner med et stabilt underlag og går hele veien til en presist planert overflate. Hva er de viktigste kriteriene som må vurderes? Hvilke metoder må brukes? Hvilke maskiner må brukes?

Bygging av bærelag

Bærelaget fungerer som et fundament for asfaltering. Avhengig av de påkjenninger som kan forventes, består veien av forskjellige lag med forskjellige tykkelser for å kunne tåle de forskjelige værforhold og bestå i mange tiår. Det nederste laget vill vesentlig bestå av en ubunden blanding av grov og fin grus, samt knust sand, for å oppnå den ønskede bæreevnen og absorbere trafikkbelastning, slik at det underliggende bærelaget ikke blir deformert.

I mange tilfeller er et bundet bærelag overlappet av ubundne bærelag. Bitumen, sement eller kalk blir hovedsakelig brukt som bindemiddel. Blandingerinneholdene bitumen er referert til som varmasfalterte eller kald-asfaltert bærelag, avhengig av om blandingen er varm eller kald. Bærelaget sies å være hydraulisk bundet når sement eller kalk anvendes som bindemiddel.

Asfalt legging

Asfaltering krever utestående logistikk. Det må alltid tas hensyn for å sikre at tilstrekkelig blanding er tilgjenelig, og at matrialet ikke blir kaldt. Utlegger og vals danner et uerstattelig lag her.

Den første personen i utlegger laget er lastebilsjåføren som fyller asfalt i utleggerens tro. To uavhengige transportbånd transporterer matrialet gjennom maskinen til baksiden, hvor det blir likt fordelt mellom utlegger og screed av to inviduelt styrte roterende skruetransportører. Når man legger en standar blanding, bør altid temperaturen ligge over 110 °C for å sikre tilstrekkelig tid for komprimering

På moderne utleggere kan komprimeringssystemene i screeden betjenes seperat. Spesielt høy komprimerings screeder oppnår veldig god komprimering. Som et resultat av dette trenger valsene bak utleggeren færre overfarter for å oppnå maks komprimering.

Asfalt komprimering

Komprimeringen av asfaltdekke skal gi en jevn overflate med størst mulig friksjonsmotstand og sikre at de enkelte asfalt lag er varig forbundet med hverandre for å produsere høy stabilitet og slitestyrke, så vell som varig jevnhet. Valser eller komprimatorer reduserer antallet hulrom. Dette gjør asfalten mer motstandsdyktig mot stress og forlenger holdbarheten.

Som en hovedregel, blir kompaktering av asfalt mer effektiv jo høyere temeraturen er på den asfalten som legges. Den mest optimale temperaturen avhenger av massesammensettningen, lahtykkelsen og hvilken Bitumen som brukes.

Valseføreren starter vanligvis med å kompaktere skjøten, og deretter ytterkanten på veien. Asfalten kompakteres ved flere overfarter. Dynamisk kompaktering er i hovedsak brukt ved kompaktering av asfalt. Valsetromlene vibrerer horisontalt ( Oscillasjon) eller vertikalt ( vibrasjon), noe som igjen øker komprimeringsgraden. Avslutningsvis kjøres lange strekk med statisk vals for å få en fin finish på asfaltdekket.

Betong Glidestøp inset

Betong er ett spesiellt slitesterkt materiale og utmerket til bruk på veier som må tåle tunge belastninger. Glidestøpte dekker er i hovedsak brukt til å bygge brede veier og rullebaner ved bruk av inset teknologi. Først og fremst, lastebiler som tipper betongen foran glidestøpmaskinen. Maskinen sprer deretter betongen i hele maskinens bredde ved hjelp av store skruer eller en spredeplog og former deretter veien med maskinens form. Høyfrekvens vibratorer på insiden av glidestøpmaskinen vibrerer ved høy frekvens, slik at eventuell luft fjernes fra betongen, og dermed komprimerer denne.

Samtidig kan glidestøpmaskinen legge armeringsjern inn i den ferske betongen. Dette gjør betongen sterkere. Samtidig kan spor kuttes inn i betongen over armeringen. Dette sikrer at eventuelle sprekker , som kan oppstå som ett resultet av påkjenninger og temperatursvingninger, blir fordelt i dekket på en kontrollert måte.

dekket blir deretter behandlet med en glattebjelke eller en" super smoother". Ett stykke jutestoff brukes ofte for å få en sklisikker overflate. En herder unit brukes også ofte for å sikre at betongen herder jevnt i hele dekket.

Betong glidestøp offset

Kanter , midt-delere i bruk på vei , renner for å lede vekk vann - betong kan formes på mange måter. Slike betongprofiler kan produseres enkelt og kostnadseffektivt ved bruk av betongstøpe teknologi.

For offset glidestøp, blir betongen normalt levert fra en betongbil direkte til fyllebrønnen på maskinen. Betongen blir deretter transportert til støpeformen som er montert på siden av maskinen enten via ett svingbart matebelte eller ett svingbart skruematesystem. Maskinens støpeform lager deretter frofilen som skal støpes etter hvert som maskinen beveger seg fremover. Utvalget av forskjellige former og størrelser på støpen er stor, fra noe så vanlig som en "New Jersey" profil til varierte spesialprofiler etter kundens ønske.

Offset støping strekker seg fra kantstein og midtdelere med en maksimum høyde på 2 meter , til smale fortau. Offset glidestøp er en rask og effektiv metode når man sammenligner den med manuell plassering av ferdigstøpte elementer.

NO