Asfaltproduksjon:
Hemmeligheten ligger i blandingen

For å produsere asfalt av aggregater og bitumen for veibygging er det nødvendig med en termisk blandeprosess. Derfor er en asfaltfabrikk helt avgjørende. Enten det gjelder blandeanlegg som er transportable eller stasjonære - med skreddesydde løsninger fra BENNINGHOVEN, spesiallisten når det gjelder asfaltfabrikker, vil du alltid lykkes.

Produksjonsprosess

I utgangspunktet skiller vi mellom to forskjellige produksjonsprosesser ved produksjon av asfalt: kontinuerlig produksjon og diskontinuerlig produksjon.

Kontinuerlig

Ved kontinuerlig produksjon foregår blandeprosessen i kontinuerlig drift, uten avbrudd. De enkelte komponenter blir kontinuerlig tilsatt blandeprosessen. Denne fremgangsmåten er særlig egnet for store byggeprosjekter med en konstant blanding eller samme resept.

Diskontinuerlig

Ved diskontinuerlig produksjon blir komponentene i asfaltblandingen først veid før de blandes i porsjoner i asfaltblanderen iht. en spesiell resept. Denne fremgangsmåten er mer fleksibel, da det er mulighet for endring av resepten. I tillegg kan man oppnå høyere blandekvalitet pga. nøyaktige tilsetningsmengder og tilpassede blandesykluser.

I Europa er det for det meste diskontinuerlig produksjon som brukes ved asfaltproduksjon.

NO