Katram ceļam ir savs pielietojums

Jaunu ceļu izbūvē nepieciešama kārtu pakete, sākot no stabilas nesošās kārtas un beidzot ar labas saķeres virskārui- vienalga vai ceļš būvēts no asfalta vai betona.Kādi kritēriji tur ir būtiki? Kādas metodes nepieciešamas. Kādas mašīnas pielietojamas.

Nesošo kārtu izbūve

Nesošā kārta veido pamatu ceļa galvenajai daļai.Atkarībā no paredzamās slodzes ceļš tiek veidots no dažādām atšķirīga biezuma kārtām, noturīgām pret laika apstākļiem un gatavāmi funkcionēt gadu desmitiem. Apakšējā kārta sastāv no maisījuma, ko veido nesaistīti minerāli,- šķembas, akmeņi un drupinātas smiltis, lai kopā sasniegtu vēlamo nestspēju un radītu tādu noturību satiksmes slodzei, ka iebūvētais slānis netiktu deformēts.

Daudzos gadījumos nesaistītā nesošā kārta tiek pārbūvēta par saistīto.Kā saistviela pārsvarā tiek lietots bitums, cements vai kaļķis.Par nesošajām bitumu saturošām asfalta kārtām auksto un karsto maisījumu būvē runājam neatkarīgi no tā vai sastopamies ar auksto vai karsto mais;ijumu. .Ja minerālvielu saistošais elements ir cements vai kaļķis tad runa ir par hidrauliski saistītām nesošajām kārtām.

Asfalta ieklāšana

Asfalta ieklāšana ir maistarība, kas pakārtota loģistikai. Uzmanība jāvērš uz to, lai netrūktu materiāla un materiāls neatdzistu .Izšķirpša šeit ir ieklājēja un veltņa saskaņota darbība.

Pirmais ieklāšanas komandā ir smagā auto vadītājs kura uzdevums iepildīt asfaltu ieklājēja bunkurā. Divas neatkarīgi viena no otras strādājošas transportlentas pārvieto materiālu caur mašīnu uz aizmuguri, kur to vienmērīgi sadala divi neatkarīgi viena no otras vadāmi rotējoši gliemeži, kas atrodas starp ieklājēju un šablonu. Materiāla iebūves temperatūrai jābūt virs 110 C, lai spētu iekļauties ieklāšanas laika intervālā.

Modernajos asfalta ieklājējos ieklāšanas šablona sablīvēšanas agregāti ir mērķtiecīgi vadāmi. Lielāko sablīvējumu var iegūt ar augsta sablīvējuma šabloniem.Tādējēdi prasīto sablīvējumu veltņi sasniedz nedaudz pārgājienos.

Asfalta-sablīvēšana

Ar sfalta sablīvēšaui jāpanāk vienmērīgas, iespējami labas saķeres braukšanas virsmas izveidošana un kārtu savstarpējas saķeres nodrošinājums, ar mērķi sasniegt augstu noturību, nodilumizturību un ilgstošu virsmas gludumu. Veltņi samazina poru saturu.Līdz ar to asfalts ir rezistentāks pret slodzēm un ilgāk noturīgs.

Būtiski ir ievērot: jo augstāka ir ieklājamā maisījuma temperatūra, jo labāk norit sablīvēšana.Labvēlīgākais temperatūras intervāls atkarīgs no maisījuma sastāva,kārtas biezuma un saistvielas tipa.

Veltņa vadītājs sablīvēšanu sāk ar sadurvietu un no turienes tālāk gar brauktuves malu. Nākošais pārgājiens kalpo klājuma saspiešanai.Veicot galveno sablīvēšanu talkā nāk dinamiskā blīvēšana.Bandāžas spēj izstrādāt horizontālās(oscilācija) vai vertikālās (vibrācija) vibrācijas, tādējādi signifikanti paaugstinot sablīvēšanas efektivitāti.Noslēdzošā ir "gludināšana"

Betona iebūve

Betons ir īpaši ilgi kolpotspējīgs materiāls, kas pirmkārtir piemērots ceļiem kuriem jāiztur lielas slodzes. Ar standarta metodēmar betona ieklājējem ar inset-paņēmienu ieklāj, pirmāmkārtām, lielas brauktuves, pacelšanās un nolaišanās joslas. Vispirms no smagā auto izkrauj betonu.Ar sadalītājgliemežiem vai sadalītāj nazi ieklājājs sadala vienmērīgi materiālu pilnā ieklāšanas platumā un ar izlīdzinošo siju veido betona profīlu.Formējamās masas iekšienē vibratori izstrādā augstfrekvences vibrācijas , kas izspiež gaisu no betona un tādējēdi sablīvē to.

Vienlaicīgi ieklājējs svaigajā betonāspēj iestrādātt dībeļus vai enkurus.Tie kalpo kā armatūra.Vēlāk virs armatūras no virspuses betonā. tiek iegrieztas fūgas. Tādējādi ir drošība, ka plaisas, kas veidosies temperatūras un slodzes ietekmē tiks kontrolēti vadītas visā betona tilpumā.

Šķērsvirziena un garenvirziena gludinātājs nogludina virsmu.Saķeri spējīgas virsmu nodrošina pa svaigo virsmu velkama džutas sega. Vienmērīgu betona cietēšanu nodrošina dispersijas uzsmidzināšana uz svaigā betona virsmas, ko pārsvarā gadījumu veic ar pēcapstrādes agregātu.

Betona ieklāšana offset

Apmales, automaģistrāļu vidus aizsargsienas, ūdensnovadīšanas teknes-ir daudzējēdās betona formas Šādi monolīti profīli ļoti racionāli tiek ieklāti ar betona ieklājējiem mstrādājot pēc offset tehnoloģijas.

Pie oeeseta tehnoloģijas, kā likums, betona maisītājs padod pildīšanas iekārtā.Tas atkarībā no vajadzības transportē materiālu offset ieklājājā ar pagriežamas transportlentas vai gliemeža palīdzību. Offset mašīnas kustības virzienā ieklājājs veido monolītu profīlu.Iespējamo formu joslas platums var būt ļti liels.

Offseta pielietojums ir plašs, sākot ar braukšanas joslu ierobežojumiem, kur sienas augstumu sasniedz pat 2m un beidzot ar mākslīgām notecēm uz šauriem ceļiem .Offseta metode salīdzinot ar manuālo, kur dominējošās ir saliekamās formas, ir ātra un effizienta.

LV