Rakenteiden kunnossapito, korjaaminen ja jälleenrakentaminen

Tiet ovat valtavan kulutuksen alla joka jättää niihin jälkensä. Kaikille teille tulee aika jolloin ne pitää peruskorjata. Mutta kulutuksen aiheuttamat vauriot eivät ole koskaan samanlaiset. Mikä on oikea korjaus tapa? Mitkä ovat niiden erot? Mitä korjauksia voidaan tehdä nopeasti paikanpäällä?

Päällysteen uusiminen

Päällysteen uusiminen on tavallinen teiden korjaustapa. Haasteena on vaurioituneiden kerroksien poistaminen sopivassa määrin niin ettei liikenteelle aiheudu liikaa häiriötä. Näissä olosuhteissa kylmäjyrsintä on lähes ainoa järkevä vaihtoehto.

Päällyste poistetaan kylmäjyrsin koneilla. Useimmissa tapauksissa eri kokoisten koneiden tiimi on tehokkain ratkaisu: laajat alueet ajetaan isoilla koneilla ja pienemmät yksityiskohdat kuten kaivonkannet ja reunat ajetaan pienemmillä koneilla. Oli kyseessä asfaltti tai betoni, kylmäjyrsin poistaa pinnoitteen yhdellä kertaa valmiina kierrätettäväksi kuorma-auton lavalle.

Hienojyrsintä

Hienojyrsintä on vaihtoehto kalliille ja aikaa vievälle täydelliselle tien korjaamiselle. Tätä työtapaa käytetään ennenkaikkea silloin kun tiessä on vakavia uria, heittoja tai liukkautta.

Prosessi on perinteinen kylmäjyrsintä muokattuna siten, että jyrsinpiikkien kärkien väli toisiinsa on pienempi, numeraalisesti 8mm tai alle. Tavoitteena on saada aikaan selkeä uusittu tienpinta. Hienojyrsinnällä ei kuitenkaan saada korjattua tien rakenteellisia vaurioita vaan ainoastaan pitävä ja tasainen uusi pintakerros. Yksi ajokerta riittää. Normaalisti päällystettä ei tarvitse uusia.

Ohuiden kerrosten kuuma levittäminen

Koko päällysteen uusiminen ei ole välttämätöntä jos ainoastaan tien kulutuspinnassa merkkejä kulumisesta. Menetelmä on nimeltään "päällystää ohus kerros kuumana kuumalle" ja se on erityinen taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Tässä menetelmässä suositellaan käytettäväksi levitintä johon on integroitu spray moduuli. Se ruiskuttaa automaattisesti ohuen kerroksen polymeerimodifioitua bituriemulsiota kantavan kerroksen tiivistämiseksi. Samalla se levittää ohuen vain 1,2 - 2,0 cm paksuisen kerroksen. Dynaaminen täryllä varustettu tiivistäminen ideaali edellyttäen ettei tiiväminen vaurioita alapuolella olevaa kylmää kerrosta. Staattinen on myös mahdollista mutta ilman täryä.

Ohuiden kerrosten kylmä levittäminen

"Ohuiden kerrosten levittäminen kylmänä kylmälle" - paremmin tunnettu "mikro - pintauksena" - toinen nopea ja kustannustehokas vaihtoehto koko päällysteen uusimiselle.

Hienojyrsintärummulla varustetut kylmäjyrsimet valmistelevat tienpinnan ohuen kulutuskerroksen levitystä varten. Seurauksena syntynyt tienpinta muodostaa ihantgeellisen perustan , jonka mikrojyrsiminen tuottaa. Hienojyrsimisen synnyttämät "laaksot" sitovat ohuen mikrokerroksen luotettavasti muodostaen täydellisen kerrosrakenteen. Ohuet kylmänä kylmälle pinnalle levitetyt ohuet kerrokset ovat kustannustehokas ja nopea ratkaisu. Ohut kulutuskerros on mahdollista levittää nopeasti ja tie voidaan pikaisesti avata uudelleen liikenteelle.

Peräkkäin päällystys

Peräkkäin päällystyksestä tuli virallinen rakennusmenetelmä Saksassa. Sidos- ja kulutuskerrokset levitetään peräkkäin eli yksi toisensa perään "kuumana kuumalle" yhdellä ajokerralla. Koska koneet ovat peräkkäin ja vain 3 metrin levyisiä, liikennevirta voi jatkua katkeamattomana toisella kaistalla.

Erittäin korkea tiivistys estää sidoskerroksen matreriaalia sekoittumasta kulutuskerrokseen ja varmistaa selkäneron kerrosten välille sekä optimaalisen pintatiiveyden. Side sidoskerroksen ja kulutuskerroksen välillä on erinomainen. Kerrosten erittäin vahva rakenne ei ainoastaan tee bitumiemulsion käyttöä tarpeettomaksi vaan pidentää myös tien käyttöikää merkittävästi.

Kuuma kierrätys

Huokoiset ja uudelleen muotoutuneet kulutuskerroset voidaan päivittää kuumakierrätyksellä, prosessilla työtä tehdään koneiden koko ollessa liikkeessä. Vahingoittumaton kerrosrakenne on tässä tapauksessa oleellinen. Kuumakierrätys parantaa kulutuspinnan tieprofiilin kaikkia tärkeitä ominaisuuksia sekä pintakerroksen ainesosien koostumusta.

Kulutuskerros kuumennetaan 150 °C lämpötilaan kaasulla lämmitettävien infrapunapaneleiden avulla jolloin kuumakierrätys kuohkeuttaa, poistaa, prosessoi ja päällystää uudelleen pehmenneen asfaltin. Tällä tavoin tienpinnan luistoa estävät ominaisuudet voidaan palauttaa, vesi pääseen jälleen virtaamaan ja ajourat on eliminoitu. Mahdolliset säästöt ovat valtavat.

Paikalla tehty kylmäkierrätys

Raskas liikenne aiheuttaa usein tien kantaville kerrokselle vaurioita. Niiden korjaamiseksi tien koko rakenne vaatii korjauksen. Kylmäkierrätys palauttaa tien stabiliteetin.

Ero "paikalla" ja "sekoituslaitoksella" tehdyn kylmäkierrätyksen välillä on seuraava. Jälkimmäisessä tapauksessa kok prosessi tahtuu yhtenä toimenpiteenä seuraavasti: Erityiset kylmäkierrättimet rouhivat vaurioituneet kerrokset - yleensä kulutuskerroksen ja osin kantavan kerroksen - sekoittavat uutta sidosainetta rouhittuu asfalttiin ja asettavat sen uudelleen paikoilleen. Tämän työmenetelmän etuja ovat lyhyt rakennusaika ja korkea kustannustehokkuus.

Sekoituslaitoksella tehty kylmäkierrätys

Yleensa liikkuva kylmäkierrätyslaitos aijoitetaan lähelle työkohdetta. Jyrsitty asfaltti kuljetetaan yleensä autoilla suoraan kierrätyslaitokselle. Itse asiassa jyrsin tekee työnsö juuri samalla tavoin kuin edellisessä "paikalla" tehdyssä vaihtoehdossa. Jyrsitty asfaltti kierrätetään 100 %:sesti lisäämällä siihen yhtä tai useampaa sidosainetta. Tämän jälkeen autot kuljettavat kierrätetyn massan takaisin työkohteeseen.

Sekoitettua kylmää massaa ei välttämättä tarvitse levittää välittömästi jos siihen on lisätty vaahdotettua bitumia sekoituksen yhteydessä. Tällaisia massoja voidaan varastoida pitempiä aikoja. Tästä syystä sitä ei tarvitse välttämättä levitrtää kohteeseen josta se alunperin peräisin.

FI