Tienrakennuksen ja kaivostoiminnan vaatimat ajnmukaiset koneet ja kehityksen kärjessä kulkeva teknologia.

WIRTGEN toimittama liikkuvien koneiden ja korkealaatuisten palvelujen valikoima kattaa kaikki tienrakennuksen ja avolouhinnan toimialat. Tienrakennuksen ja mineraaliteknologian eri käyttötarkoituksiin on tarjolla yli 60 erilaista konemallia joiden valmistamisessa käytetään ajanmukaista teknologiaa päätoimipaikallamme Windhagenissa.

Kylmäjyrsintään, maaperän stabilointiin, kylmään ja kuumaan sekoittamiseen, betonipäällystykseen ja avolouhintaan tarkoitettujen innovatiivisten, erittäin suorituskykyisten ja kustannustehokkaiden tuotteiden ja teknologioitten avulla WIRTGEN johtaa tierakennuksen ja teiden korjaustöiden sekä luonnonkivien ja mineraalien louhinnan maailman markkinoita.

Vieraile tuotelinjoillamme
www.wirtgen.de

FI