hospodárné zpracování horniny a recyklovaných materiálů

Tříděný konečný štěrk z drceného přírodního kamene a recyklovaných materiálů se použije jako normativní přídavná látka pro beton a nosné, vazné a krycí vrstvy z asfaltu v silničních a pozemních stavbách. Jak se ale z nezpracovatelných úlomků skály stanou minerální látky definované velikosti zrna?

úprava přírodního kamene

V úpravě přírodního kamene se pomocí vícestupňového procesu drcení a přesívání zpracovávají větší zlomky horniny na definovanou velikost zrna. Pokud se úprava provádí v mobilních zařízeních, je odstřelovaná hornina pomocí bagrů předávána do drtiče, který většinou stojí u odstřelované stěny.

Drcená hornina je pak buďto pásovým dopravníkem přiváděna do dalšího procesu zpracování nebo je odvážena nákladním autem. Další možností je odvoz odstřelené horniny pomocí nadměrného nákladu. U odstřelované stěny nakládají bagry nebo kolové nakladače nákladní auta horninou, které ji pak dopravují do stacionárního zařízení na úpravu horniny.

úprava recyklovaného materiálu

Vedle železobetonu, asfaltu a cihel se pomocí mobilních drtičů nebo stacionárních drtících a třídících zařízení rozděluji do zhodnotitelných komponentů také stavební suť a stavební směsné odpady.

Efektivní proces úpravy recyklovaného materiálu je kombinace drcení, prosívání a separace kovů. Pro vytvoření ještě kvalitnějšího konečného produktu, se přidávají ještě procesní kroky promývání, třídění lehkých materiálů jako je plast a papír vzduchem a další elektromagnetické separátory kovu.

CS