Pro každou směs správná obalovna asfaltových směsí.

Vysoká různorodosť vybavení obaloven asfaltových směsí BENNINGHOVEN dokáže uspokoji jakt standardnítak i individuální požadavky zákazníků. Pro každý požadavek trhu máme vhodné zařízení: od přenositelné po stacionární, s výkonem 80 až 400 t/hod - jedno je vždy stejné: obalovny asfaltových směsí BENNINGHOVEN zaručují optimální kvalitu směsí na celém světe.

Zatím co v regionech s méně vyvinutou infrastrukturou se častěji využívají přenositelné zařízení, tak je ve větších aglomeracích poptávka po stacionárních vysoce výkonných zařízeních. Ať jsou vaše požadavky jakékoliv, BENNINGHOVEN vám nabízí flexibilní řešení pro spolehlivé hospodárne používání v průběhu celé životnosti.

Produktová řada
www.benninghoven.com

CS