Ke čtení: WIRTGEN GROUP – praktický rádce

Koncentrované znalosti z praxe ze skupiny WIRTGEN GROUP: Prostě se vyplatí vědět

Využijte naše publikace a informujte se o cenných podrobnostech k našim základním kompetencím.

Frézování za studena

V příručce WIRTGEN Frézování za studena (WIRTGEN cold milling manual) jsou vysvětleny základní technologie a možnosti aplikace a také podmínky využití – i z hlediska rostoucích požadavků budoucnosti – a jsou doplněny informacemi z pozadí:

  • Základní koncepce frézování za studena a také typy strojů a služby WIRTGEN
  • Základní technologie řezání, nivelace a řízení strojů
  • Oblasti použití frézování za studena
  • Výpočet výkonu frézování a kvality frézování
  • Životní prostředí a perspektivy do budoucna

Zpracování půdy

Stabilizátory půdy přeměňují nedostatečně nosné podklady na půdy s dobrými vlastnostmi pro vestavbu a zhutňování. Směsi půdy a pojiv přinášejí trvalé zvýšení nosnosti, výrazně vylepšenou pevnost ve smyku a podstatně snížené sedání půdy.

Příručka WIRTGEN pro zpracování půdy a nosných vrstev s hydraulickými pojivy (WIRTGEN Soil Treatment – Base Layers with Hydraulic Binders) popisuje různé normy, směrnice a pokyny a poskytuje užitečné náhledy do aplikační techniky k optimálnímu využívání stabilizátorů půdy na staveništi.

Recyklace za studena

S příručkou recyklace za studena (Cold Recycling Technology) představuje WIRTGEN komplexní kompendium zabývající se hospodárnou a ekologickou metodou sanace.

Tato kniha popisuje možnosti a varianty recyklace za studena, metody analýzy současných vozovek a postup při volbě vhodných pojiv. Autoři kromě toho předávají četné informace a pokyny k realizaci v praxi.

Laboratoř

WIRTGEN laboratorní zařízení se skládá z jednotek

  • Laboratorní vyvíječ živičné pěny WLB 10 S
  • Dvouhřídelová míchačka s nuceným oběhem WLM 30
  • Laboratorní hutnící zařízení WLV 1

Umožňuje rychlou a snadnou výrobu směsí a zkušebních vzorků pro ověření jejich vhodnosti pro zamýšlené použití. Navíc toto zařízení umožňuje srovnání mezi různými druhy bitumenu a také stanovení optimálního přídavku bitumenu pro dosažení maximální trvanlivosti a vhodnosti pro daný účel.

Podstatným rysem zkoušky způsobilosti, že se tak děje před zahájením výstavby. Kontroly, které jsou způsobeny v průběhu výstavby, ale slouží pouze jako vlastní kontrolou. Laboratorní příručka WIRTGEN BSM uvádí správný přístup k testování vhodnosti a postupů řízení procesu recyklace silničních stavebních materiálů s pěnovým asfaltem.

Aplikace betonu

Příručka nese název „Monolitické profily a úzké cesty“ (“Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications”). Zaměřuje se na malé finišery s kluznými bočnicemi WIRTGEN SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i a SP 61 / SP 61i. Zvláště cenné: Odborníci uvádějí na 228 názorně ilustrovaných stranách praktické tipy pro každodenní vestavby. Podrobně jsou vysvětleny všechny aspekty z praxe – počínaje logistikou staveniště přes bednění až po dodatečné zpracování.

Povrchová těžba

WIRTGEN nabízí osvědčené a technicky vyzrálou paletu produktů povrchové těžby WIRTGEN Surface Mining k povrchovému dobývání s šířkou záběru 2,20 m až 4,20 m a hloubkou záběru 20 cm až 83 cm.

Toto kompendium popisuje přednosti technologie WIRTGEN Surface Mining a zabývá se všemi aspekty technologie řezání až po dopravu materiálu. Tuto všestrannou příručku doplňují pomůcky k plánování hospodárného využití technologie Surface Mining a mezinárodní příklady použití se všemi druhy hornin.

Vestavba

V rukověti pro vestavby od společnosti Joseph VÖGELE AG (VÖGELE Booklet on Paving) se nacházejí cenná doporučení k optimálnímu nastavení finišerů a hladicích lišt, odpovědi na všechny otázky při aplikaci asfaltu a mnoho podrobností nauky o materiálech, ideální i k samostudiu. Díky příkladům použití z praxe při zapojení všech rozhraní jako jsou lišty nebo doprava materiálu je tato rukověť užitečným nástrojem v každodenní práci na staveništi, který pomůže zákazníkovi dostat se dál.

Zhutňování

S novou příručkou „Compaction – zhutňování v asfaltových stavbách a pozemním stavitelství“ (“Compaction – in asphalt construction and earthworks”) vytvořila společnost HAMM obsáhlé základní dílo. Popsány jsou souvislosti z fyziky a půdní mechaniky a také strojní technika. Tato kniha navíc informuje o vrstvách při stavbě silnic a v pozemním stavitelství a poskytuje užitečné tipy pro praktickou práci na staveništi. Tato velmi názorně ilustrovaná kniha je vhodná jak zajímající se laiky, tak i pro pokročilé uživatele.

Úprava

Pro efektivní provoz mobilních drticích a prosévacích zařízení jsou nutností fundované znalosti úpravárenské techniky. Příručka KLEEMANN „Mobilní úpravny“ (“Mobile Processing”) poskytuje základní informace k technologii postupů. Počínaje naukou o materiálech přes názorné příklady použití až po podrobný výklad různých typů zařízení se čtenáři nabízí přehledná pomůcka pro praxi.

Zajímáte se o užitečné publikace?
Kontaktujte nás ještě dnes.

CS