WIRTGEN GROUP – silný podnikatelský svazek

Jsme členem WIRTGEN GROUP, skupiny podniků vyrábějících stavební stroje s mezinárodní působností, s tradičními značkami WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN a BENNINGHOVEN s mateřskými závody v Německu a lokálními výrobními středisky v Brazílii, Číně a Indii.

Jako lídr v oblasti technologií nabízíme našim zákazníkům stroje pro výstavbu a údržbu silnic, zařízení pro dobývání a zpracování užitkových a recyklovaných materiálů a výrobu asfaltu.

čísla a fakta

počet zaměstnanců přibližně 8.700
obrat WIRTGEN GROUP 2018 více než 3 miliardy EUR
prodejní a servisní firmy 55
smluvních obchodníků více než 150

kmenové závody WIRTGEN GROUP v Německu

Naše vysoce rozvinuté kmenové závody specialistů ve strojírenství stojí v Německu. Všechny závody disponují specifickým know-how budovaným po mnoho desetiletí. Ve výrobě každého jednotlivého závodu je celý procesní řetězec od vývoje strojů po montáž a řízení jakosti cíleně orientován na příslušný výrobní program.

místní výrobní závody v Brazílii, Číně a Indii

Zahraniční výrobní závody WIRTGEN GROUP v Brazílii, Číně a Indii rovněž splňují tyto vysoké nároky na kvalitu a efektivitu ve výrobě. Odsud obsluhuje WIRTGEN GROUP místní odbytové trhy v Latinské Americe a Asii. Na místě vyrábíme výrobky, které jsou speciálně zharmonizované na požadavky našich zákazníků specificky podle zemí. Při tom klademe důraz na výrobu v souladu s trhem s místním podílem pořízení.

celosvětová síť poboček a obchodníků

WIRTGEN GROUP je zastoupena po celém světě vlastními prodejními a servisními společnostmi nebo vybranými obchodníky jako silnými partnery v místě. Široká prodejní a servisní síť přesvědčí kompetentní přítomností v místě, která trvale nabízí řešení orientovaná na zákazníky. Široká nabídka služeb je zajišťována jak vlastními pobočkami, tak i smluvními obchodníky WIRTGEN GROUP.

CS