Korrastav hooldus, remont ja taastamine

Teedele avaldatakse tohutut koormust, mis varem või hiljem jätavad endast jäljed. Iga tee jaoks saabub mingil hetkel aeg, kui see vajab põhjalikku remonti. Aga ükski kahjustuse jälg ei ole sarnane. Milliseid taastamise meetodeid pakutakse väsinud teedele? Mis on nende erinevused? Milliseid on võimalik läbi viia mobiilselt?

Sillutise vahetamine

Sillutise vahetamine on teede remondi juures standardprotseduur. Väljakutseks on ainult kahjustatud kihtide eemaldamine ja samaaegne liiklusseisakute vältimine. Nendes tingimustes on paljude projektide puhul ainsaks lahenduseks külmfreesimine.

Sillutis eemaldatakse külmfreesidega. Paljudel juhtudel moodustavad meeskonna erineva suurusega masinad: suur masin eemaldab enamuse teekattest, samal ajal kui väiksemad masinad hoolitsevad raskemini ligipääsetavate kohtade eest nagu näiteks servad ja kaevuluukide ümbrused. Olgu eemaldatavaks katteks asfalt või betoon, konveierite abil transpordivad freesid purustatud materjali otse veoauto kasti.

Täppisfreesimine

Täppisfreesimine on üks alternatiiv aeganõudvale ja kallile täielikule taastamisele. Seda kasutatakse eelkõige siis, kui liiklusohutus on tõsiselt ohustatud teekatte lainetuse, rööbaste või libeda katte tõttu.

See protsess on modifitseeritud vorm standardsest külmfreesimisest. Ainuke erinebus on see, et lõiketerad trumlil on asetatud rohkem lähestikku. Täppsifreesimiseks kutsutakse seda tehnikat siis, kui lõikejoone vahe on 8 mm või väiksem. Eesmärk on toota uus pinnastruktuur. Kuigi täppisfreesimiseks mõeldud lõiketrumlitega ei ole võimalik parandada sügavat kahjustust tee struktuuris, saab nendega luua tasase ja libisemiskindla pinna. Üks läbimine on kõik mis selleks vaja, edasised sammud nagu näiteks uus kulumiskiht, ei ole tavaliselt vajalikud.

Õhukeste kihtide laotamine kuumalt

Ei ole tarvis asendada kogu teekatet kui ainult katte pind näitab kahjustumise märke. Meetod, mis on tuntud nime all "õhukese ülekatte laotamine kuumalt kuumale", on eriliselt ökonoomne ja loodussõbralik alternatiiv.

Õhukese ülekatte laotamisel kasutatakse eelistatult laoturit koos integreeritud piserdusmooduliga. Alusega sidumiseks piserdab see seade automaatselt õhukese kihi polümeermodifitseeritud bituumenit. Samal ajal laotab laotur õhukese asfaldikihi, mille paksus on kõigest 1,2 - 2,0 cm. Ideaalne oleks dünaamiline tihendamine ostsillatsiooniga, tagamaks, et alumine külm kiht vibratsiooni käigus kannatada ei saa. Võimalik on ka staatiline tihendamine, aga ainult ilma vibratsioonita.

Õhukeste kihtide laotamine külmalt

"Õhukesed ülekatted külmalt külmale" - välismaal tuntud paremini kui microsurfacing, on veel üks kiire ja kuluefektiivne alternatiiv täieliku teekatte vahetamisele.

Külmfreesid, millele on paigaldatud täppisfreesimise trumlid, valmistavad kõigepealt pinna õhukese ülekatte paigaldamiseks ette. Täppisfreesimine loob ideaalse profiiliga aluspinna, millega pealekantavat kihti siduda. Õhukesed külmalt külmale laotatud kihid on kuluefektiivne kui ka kiire lahendus. Õhukest kulumiskihti saab paigaldada mobiilselt ja tee saab liiklusele avada lühikese aja jooksul.

InLine Pave

InLine Pave on Saksa ehitusmäärustikus ametlikult kinnitatud ehitusmeetod. Binderkiht ja kulumiskiht laotatakse "in line", mis tähendab kahe kuuma kihi üheaegset laotamist ühe läbimisega. Kuna masinad on ainult 3 m laiad, siis on võimalik töid teostada ilma liiklust täielikult sulgemata.

Väga kõrge binderkihi eeltihendamine välistab kahe erineva segu segunemise ja garanteerib selge kihtide eraldumise ning optimaalse kulumiskihi pinna sulgemise. Side binderkihi ja kulumiskihi vahele jääb suurepärane. Lisaks bituumenemulsiooni ebavajalikkusele pikendab see väga tugev kihistruktuur ka tee kasutusiga.

Kuumtaastamine

Poorseid ja deformeerunud kulumiskihte saab parandada kuumtaastamisega, mis eranditult viiakse läbi mobiilse ehitusplatsi kujul. Puutumata kihistruktuur on sellel puhul hädavajalik. Kuumtaastamine parandab kõiki olulisi kulumiskihi ja teeprofiili omadusi, samuti agregaatide fraktsioonide kompositsiooni kulumiskihis.

Kuumutusmasina abil kuumutatakse kulumiskiht infrapuna küttepaneelide abil kuni 150 °C, misjärel kuumtaastaja pehmendatud asfaldi eemaldab, töötleb ja uuesti maha laotab. Sel viisil taastatakse teekatte karedus, vee äravool ja tasasus. Potentsiaalne kokkuhoid on tohutu.

Külmtaastamine in-situ

Teed, millel liiklevad tihti raskeveokid, peavad vastu pidama väga suurtele koormustele ja tihti on seetõttu kannatada saanud ka teekatte aluskihid. Sellise olukorra parandamiseks tuleb taastada kogu tee struktuur. Külmtaastamine on protsess, mis tee stabiilsuse taastab.

Erinevus "in plant" ja "in situ" külmtaastamise vahel on see, et et viimase puhul toimub kogu protsess ühe läbimisega. Välja näeb see nii: eriline külmtaastaja granuleerib kahjustatud kihid - tavaliselt binderkihi, kulumiskihi ja osa aluskihist, segab selle uue sideainega ja laotab kohe uuesti maha. Selle meetodi eelisteks on lühike ehitusaeg ja kõrge kuluefektiivsus.

Külmtaastamine in-plant

Mobiilne külmtaastamise segur on tavaliselt üles seatud objekti lähedusse. Veokid transpordivad ülesvõetud asfaldi objektilt otse segurisse. Põhimõtteliselt teeb segur sama töö mis külmtaastaja "in situ" protsessis: vana asfalt töödeldakse 100 %, lisades sellele ühte või enamat sideainet. Seejärel transpordivad veokid külmtaastatud segu tagasi objektile.

Juhul kui segur on seganud külma segu vahtbituumeniga, ei pea seda koheselt paigaldama. Selliseid segusid võib pikemaks perioodiks kuhjata, seetõttu ei ole vajadust kasutada valmistehtud segu samal objektil.

EN ET