Yeşil gelecek başladı.

Biyokütle kaynaklı enerjiden doğa dostu asfalt üretimi

Söz konusu mümkün olduğunca doğa dostu ve sürdürülebilir asfalt karıştırma tesisi işletimi olduğunda, brülör teknolojisi, yakıt seçimine bağlı olarak en büyük potansiyeli sunmaktadır. Benninghoven bu noktada da yenilikçi çözümler sunmaktadır: Mühendisler, Benninghoven tesisleri içinde beyaz minerali ve geri dönüşüm materyallerini kurutan ve ısıtan EVO JET brülörünün, Biomass to Liquid (BtL) diye adlandırılan yakıtlarla çalışmasını sağlayan bir teknolojiyi pazara sunulacak hale getirdiler. Bu tür biyoyakıtlar saman gibi bitki atıklarından, odundan veya mısır ve kolza gibi enerji bitkilerinden kazanılabilmektedir. Adı geçen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, asfalt karıştırma tesislerinin işletimini geleceğe yönelik güvenli hale getirmektedir ve geleneksel, yani fosil yakıtlardan bağımsızlığı arttırmaktadır.

EVO JET brülöründe BtL de kullanma yönündeki sürdürülebilir seçeneğimiz sayesinde, müşterilerimize büyük oranda esneklik ve geleceğe yönelik güvenlik sağlamaktayız.”

Araştırma ve geliştirme bölümü müdürü Steven Mac Nelly
Benninghoven

Sürdürülebilir bir gelecek

Şirketlerin kullandıkları enerjinin kaynağı konusunda kafa yormadığı zamanlar artık geride kalmak üzere. Birçok alanda artık kömür yakıtını kullanmama planları gündemdedir ve petrolle çalışan işletmeler de gittikçe daha sıkı kurallara ve kısıtlamalara maruz kalmaktadır.

Tüm bunlar, EVO JET çok yakıtlı brülörü gelecek bakımında daha güvenli bir ilave yakıta yönelik düzenlemek için Benninghoven geliştirme mühendislerine yeterli sebeplerdi: Biomass to Liquid. Bu yakıt sayesinde, sektörde kusursuz bir adı olan Benninghoven asfalt karıştırma tesisi brülörlerinin işletmecileri, ilk kez yenilenebilir bir kaynaktan gelen bir ısıtma maddesi kullanabilmektedir.

Kömür, petrol ve gazın yanı sıra ilave bir yakıt daha kullanma imkanına sahip olan şirketler, EVO JET “BtL brülörü” sayesinde sadece hammadde pazarından daha bağımsız hale gelmekle kalmıyor, aynı zamanda asfalt tesislerini geleceğe yönelik daha güvenli bir hale de getiriyorlar.

“İleriyi düşünerek hareket etmek istiyoruz. Wirtgen Group’un yenilikçi teknolojileri bu bakımdan son derece önemli. Ve BtL yakıtı sayesinde daha da temiz bir çalışmayı mümkün kılmak için müthiş bir imkana sahip olduk.”

Üretim müdürü Patrik Magnusson
Asfaltbolaget Sverige AB

Prototip uzun süredir güvenli bir şekilde odundan BtL yakıtı kullanıyor

Benninghoven geliştirme aşamasında, İsveçli bir yol yapım şirketi olan Asfaltbolaget Sverige AB’nin asfalt karıştırma tesisini BtL özelliğine sahip bir EVO JET çok yakıtlı brülör ile donatmıştır. BtL yakıtı, son derece viskoz bir yapıya sahip olduğundan dolayı önceden ısıtılmakta ve ısıtılmış, izole boru hatları içinde taşınmaktadır. Asfaltbolaget şirketi, odundan kazanılan BtL’yi tercih etmektedir. Bu yenilenebilir enerji kaynağı, İsveç devleti tarafından desteklenmekte ve katkı sağlanmaktadır.

Asfaltbolaget, bu yenilikçi enerji kaynağını tercih ederek ilerici bakışını ve gelişime yönelik tavrını vurgulamaktadır. “İleriyi düşünerek hareket etmek istiyoruz. Wirtgen Group’un yenilikçi teknolojileri bu bakımdan son derece önemli bir katkıdır. Bu teknolojiler verimli ve yüksek kaliteli çalışmalar yapabilmemiz için bize katkı sağlıyor. Ve BtL yakıtı sayesinde daha da temiz bir çalışmayı mümkün kılmak için müthiş bir imkana sahip olduk.” diye açıklıyor üretim müdürü Patrik Magnusson.

Benninghoven, BtL için brülör ayarlamasında destek oluyor

Asfaltbolaget şirketinin durumunda, süreçteki teknik zorluk, kimyasal bileşiminde değişiklik gösterebilen doğal hammadde odundan kaynaklanmaktadır. Bu değişkenlik, BtL’den elde edilen ürünü etkilemektedir. Bunun sonucu aslında brülör sürekli yeniden ayarlanması gerektiğinden dolayı daha yüksek bir kullanım uğraşıdır.

Bu sebeple müşteri, Benninghoven fabrikasındaki brülörün temel ayarlarının doğru yapılması için, kullandığı ısıtma maddesini paslanmaz çelikten bir konteyner içinde Almanya’ya göndermiştir. Benninghoven bu yakıtı test etmiş ve Güney İsveç’te bulunan Furuby’de ayarların bire bir yapılabilmesi için brülörü en iyi şekilde ayarlamıştır.

Asfaltbolaget şirketinin elektrikle çalıştırdığı Kleemann markasına ait mobil kırma ve elek sistemleri, mineral hammaddeyi doğrudan yerinden üretmektedir. Ardından bundan bir Benninghoven TBA 3000 model asfalt karıştırma tesisi içinde asfalt karışımları elde edilmektedir.

Odundan sıvılaştırılmış biyokütleye (BtL) giden süreç: İşte bu şekilde gerçekleşiyor.

Prensip

Odundan BtL yakıtı kazanmanın prensibi şu şekildedir: Söz konusu yakıt bir BtL yakıtıdır (İngilizce, “Biomass to Liquid”), yanı sıvılaştırılan bir biyokütledir.

Dönüşüm

Bir reaktördeki termo-kimyasal dönüşüm süreçleriyle, selüloz açısında zengin odun yüksek sıcaklık ve yüksek basınç yöntemiyle piroliz diye adlandıran yağa dönüştürülmektedir.

Diğer adımlar

Sürecin diğer adımları ise piroliz yağının temizlenmesi, sentez işlemleri ve rafine edilerek BtL yakıtına dönüştürülmesidir.

Yeşil teknoloji, ekonomikliği arttırıyor

Benninghoven, BtL için sunduğu EVO JET brülörler sayesinde yeşil teknoloji alanındaki öncü rolünü göstermektedir. Eski asfaltlar için %90 + X karıştırma oranıyla dünyanın en yüksek geri dönüşüm oranı için geri dönüşüm teknolojisi de Benninghoven’in yeniliklerinden biridir. Adınız: Ters akış yönteminde sıcak gaz jeneratörlü geri dönüşüm tamburu.

Benninghoven’in geri dönüşüm alanındaki lider teknolojisi sıcak gaz oluşturucu hakkında daha fazla bilgi alın.