Sezgisel kontrol elemanları

Çok fonksiyonlu çözümler

Sezgisel işletim konseptler, konforu ve böylece insan ve makine verimliliğini arttırır. Basitlik, açıklık, konfor ve verimlilik gereksinimleri bu nedenle ürün geliştirmede giderek daha önemli rol oynamaya başlamıştır. WIRTGEN, müşterilerine, makine operatörünün kısa bir eğitimden sonra makineyi sezgisel olarak çalıştırmasını sağlayan, gelişmiş işletim konseptleri sunar.

Küçük ve büyük kompakt frezeler için çok fonksiyonlu kolçak

Küçük ve büyük kompakt frezelerde tam otomatik çalışma işlemiyle ilgili tüm kontrol elemanları çok işlevli kolçakta birleştirilmiştir. Çok işlevli, bireysel olarak ayarlanabilen kolçak, yenilikçi tasarımı mükemmel kullanım kolaylığı ile birleştiriyor. Önemli bilgiler operatör ekranında renkli olarak gösterilir. Çok işlevli kolçak, tüm WIRTGEN küçük kazıyıcı filosunun standart çalışma konseptine entegre edilmiştir ve derhal üretken bir çalışma başlatabilir.

Büyük kazıyıcılar için çok fonksiyonlu kontrol ekranı

Büyük kazıyıcıların çok işlevli kontrol ekranı, çalışma verilerini, işletme durumlarını ve bakım teşhislerini açıkça gösterir. Net grafiklere sahip kullanıcı dostu teşhis seçenekleri teşhisi hızlı bir şekilde anlaşılabilir hale getirir. Diğer bir özellik ise iş sürecinde meydana gelen olaylar hakkında sürekli olarak kayıt tutulmasıdır. Ayrıca kumanda, malzeme yoğunluğu ve kazıma eni manuel olarak girildikten sonra, otomatik olarak çıkartılan malzemenin ağırlığını ve hacmini, ayrıca kazınan alanları veya yüklenen TIR sayısını gösterir. Bu çalışma verileri sayesinde günlük olarak yapılan işler kolayca kaydedilebilir.

Kumanda ekranı, önemli iş süreçlerini izlemek için kamera moduna geçirilebilir. Müşterinin talebi üzerine, renkli, yüksek çözünürlüklü iki veya altı adet kamera eklenebilir. Eğer altı adet kamera eklenirse, iki farklı kamera görüntüsünü aynı anda görüntülemek için başka bir kamera ekranı da kurulur.

Sezgisel MMI - İnsan-Makine-Arayüzü

F serisine ait büyük kazıyıcılar, kumanda ekranının yanı sıra ayrıca ilave 10" bir kumanda paneline sahiptir. Müşteri isteğine göre, 2'li, 4'lü veya 8'li bir kamera sistemi seçilebilir. 2'li kamera sisteminde kamera görüntüleri, operatör mahallinde bulunan 7" bir kumanda panelinde görüntülenir. 4'lü ve 8'li kamera sisteminde ise ilave olarak, Bölünmüş Ekran üzerinden birden fazla kamera görüntüsünü aynı anda gösterebilen 10" bir kumanda paneli teslim edilir. Dayanıklı kamera sistemleri, operatöre, örn. kamyona malzeme yükleme veya sıyırıcının arkasındaki kazma alanı gibi önemli çalışma alanlarına bakış imkanı sunar.

Soğuk geri dönüşüm makinesi ve toprak stabilizatörü için çok işlevli joystick ve çok işlevli kontrol ekranı

Soğuk geri dönüşüm makinesinin ve toprak stabilizatörünün her iki kol konsoluna ergonomik şekilli kullanım elemanları entegre edilmiştir - kullanışlı düzenleri ezgisel kullanım sağlar. Tüm önemli makine fonksiyonları, sağ kol konsolunun çok işlevli kumanda kolunda mantıklı bir sıralamayla birleştirilmiştir ve kolaylıkla kullanılabilir.

Çok işlevli kontrol ekranı, işletme durumlarını ve bakım verilerini açıkça gösterir. Menüler mantıklı ve net bir şekilde yapılandırılmıştır, böylece tüm sayfalara tek tek hızlı bir şekilde erişilebilir.

Kayar kalıplı finişer için esnek kontrol paneli ve çok fonksiyonlu ekran

Kayar kalıplı finişerin operatör mahallinde her şey net ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Kontrol panelinin merkezinde modern grafik ekran bulunur: Çok işlevli gösterge, tüm önemli işletim verileri hakkında olay kontrollü bilgiler verir. Finişer, ekrandan kolayca kullanılabilir - açık ve ulusal dilden bağımsız semboller işi daha da kolaylaştırır. Kontrol paneli sağ veya sol tarafa yerleştirilebilir, böylece tüm serme işleminin en iyi şekilde takip edilmesini sağlar.

Yüzey maden makineleri için çok işlevli joystick ve operatör ekranı

Ergonomik olarak tasarlanmış olan kullanım elemanları sürücü koltuğunun kolçağına entegre edilmiştir. Tüm önemli makine fonksiyonları, çok işlevli kumanda kolunda mantıklı bir sıralamayla birleştirilmiştir.

Kolay kullanım, ergonomi ve konfor, önemli ekonomik faktörlerdir. Bunlar birleştiğinde, her işte daha fazla üretkenlik ve karlılık sağlar.

LEVEL PRO PLUS seviyeleme sistemi

Yol yapımı ve madencilikte kendini kanıtlamış seviyeleme sistemi LEVEL PRO PLUS sezgisel ve kolay bir şekilde kullanılabilir. Kenar koruma taraması ve yanal bükülme duyargası ile düz veya eğimli bir düzlem oluşturulabilir. Makine aynı zamanda Multiplex ultrasonik duyargalar üzerinden GPS veya lazer destekli kumanda veya seviyeleme için hazırlanmıştır.