In-place / in-situ

Karıştırma prosesi (in-place / in-situ)

In-place / in-situ (= yerinde) yapılan karıştırma işleminde , soğuk geri dönüşüm makinesi mevcut yol yüzeyini granüle eder ve bağlantı elemanıyla suyu homojen olarak karıştırır. Böylece tek işlemde yeni bir yapı malzemesi karışımı ortaya çıkar. Soğuk geri dönüşüm makineleri yüksek performanslı bir kazıma ve karıştırma rotoru ve püskürtme sistemleri ile donatılmıştır.

Kazıma uçlarının kazıma ve karıştırma rotorunda yüksek performanslı, mekanik kazıma tambur tahriki ile eşleştirerek en mükemmel ve ideal şekilde sıralanması en iyi kazıma ve karıştırma performansını sunar - mükemmel homojen karışımlar için temel gereksinim. Bunun dışında aşınmaya karşı dirençli çabuk değişim uç tutucu sistemleri kazıma ucunun optimum dönme davranışını sağlar, kazıma uçlarının değiştirilmesini ve uzun çalışma aralıklarını kolaylaştırır

  • Recycling größerer Arbeitstiefen
  • Verarbeitung von Straßenbau- stoffen an Ort und Stelle
  • Erhöhung der Tragfähigkeit
  • Extrem kurze Bauzeiten
  • Enorme Kostenersparnis
Daha fazlası Daha az göster
Soğuk geri dönüşüm portföyü

Bu portföyde örneğin modern soğuk geri dönüşüm makineleri ve toprak stabilizatörleri yer alır. WR yapı serisine ait mobil tekerlekli makineler, soğuk geri dönüşümde ideal olarak yapısal olarak tahrip olmuş yol yapımı için 560 mm'lik çalışma derinliğine kadar uygundur ve ayrıca toprak stabilizasyonu önlemleri için de çok yönlü olarak kullanılabilir. Palet üniteleri ile donatılmış CR yapı serisine ait soğuk geri dönüşüm makineleri, özellikle onarım gerektiren asfalt katmanlarındaki geri dönüşüm çalışması için 350 mm'lik çalışma derinliğine kadar uygundur.

WR yapı serisinin soğuk geri dönüşüm makineleri ve toprak stabilizatörleri

Kural olarak, ayrı bir STREUMASTER serpme arabası, çimento veya kireç gibi bağlantı elemanlarını önceden serer. Ardından yüksek performanslı soğuk geri dönüşüm makinesinin / toprak stabilizatörünün kazıma ve karıştırma rotoru onarılması gereken asfalt katmanını veya taşıma kapasitesini kaybetmiş olan yeri önden serilen bağlantı elemanı ile karıştırır.

Su, bir su tankı ile birleştirilmiş bir hortum hattı vasıtasıyla tedarik edilir ve püskürtme barasıyla mikser odasına ilave edilir. Arka kazıma tambur kapağındaki basınçlı sıyırıcı hazırlanan malzemeyi optimum düzlükte çeker. Son olarak uygun HAMM zemin inşaatı silindirleriyle alt yapının sıkıştırma işlemi yapılır.

Toprak stabilizasyonu

Kazıma ve karıştırma rotoru yeri, hatta önden serilmiş kireç ve çimentoyu püskürtülen su il birlikte homojen şekilde karıştırır.

Soğuk geri dönüşüm

Kazıma ve karıştırma rotoru asfaltı kazır, granüle eder, ihtiyaç halinde bağlantı elemanı ve su püskürtür ve yapı malzemesi karışımını karıştırır.

Entegre edilmiş serme tablalı soğuk geri dönüşüm

İhtiyaç halinde STREUMASTER bağlantı elemanı sericisi çimentoyu serer, ardından su ve bağlantı elemanı ünitesi gelir. W 240 CR / W 240 model kazıma ve karıştırma rotoru asfalt katmanlarını granüle eder. Aynı zamanda çimento da karıştırılır ve püskürtme baraları yardımıyla su ve bitüm emülsiyonu veya köpüklü bitüm mikser odasına püskürtülür. İşlenen yapı malzemesi yükleme konveyörüyle arkaya taşınır. VÖGELE yayma helezonlu serme tablası profil ve pozisyona uygun serme işlemi yapar. Ardından HAMM silindirleri son sıkıştırma işlemini yapar.

W 240 CR / W 240 CRi (Downcut) ile malzeme işleme

Sağlam kazıma ve karıştırma rotoru hasarlı beton asfaltını granüle eder. Granüle edilmiş malzeme, mikser odasında, püskürtülmüş bağlantı maddesi ve suyla homojen olarak karıştırılır, böylece in place - yani yerinde - yeni bir karışım ortaya çıkar.

Kazıma ve karıştırma rotorunun sarmal yapısı sayesinde, karışım ortaya ve daha sonra yükleme konveyörü ile serme agregasına taşınır. Yayma helezonu karışımı orada, profil ve pozisyona uygun serimi sağlayan serme tablasının önünde eşit şekilde dağıtır.

Entegre edilmiş arka yüklemeli soğuk geri dönüşüm

İhtiyaç halinde STREUMASTER bağlantı elemanı sericisi çimentoyu serer, ardından su ve bağlantı elemanı ünitesi gelir. Kazıma ve karıştırma rotoru asfalt katmanlarını granüle eder. Aynı zamanda çimento da karıştırılır ve püskürtme baraları yardımıyla su ve bitüm emülsiyonu veya köpüklü bitüm mikser odasına püskürtülür. İşlenen yapı malzemesi konveyör ünitesi üzerinden doğrudan VÖGELE asfalt serme makinesinin malzeme haznesine iletilir ve serilir. Ardından HAMM silindirleri son sıkıştırma işlemini yapar.

W 380 CR / W 380 CRi (Downcut) ile malzeme işleme

Sağlam kazıma ve karıştırma rotoru hasarlı beton asfaltını granüle eder. Granüle edilmiş malzeme, mikser odasında, püskürtülmüş bağlantı maddesi ve suyla homojen olarak karıştırılır, böylece in place - yani yerinde - yeni bir karışım ortaya çıkar.

Kazıma ve karıştırma rotorunun sarmal yapısı sayesinde, karışım ortaya ve daha sonra yükleme konveyörü ve boşaltma konveyörü ile asfalt serme makinesinin malzeme haznesine taşınır. Asfalt serme makinesi karışımı profil ve pozisyona uygun olarak serer.

WR serisi

WIRTGEN WR yapı serisine ait soğuk geri dönüşüm makineleri ve toprak stabilizatörleri ürün programını inceleyin.

Ürün programı
Soğuk geri dönüşüm makinesi

WIRTGEN soğuk geri dönüşüm makineleri ürün programını inceleyin.

Ürün programı