Gradjevinsko održavanje, rehabilitacija i obnavljanje

Velika opterećenja kojima su kolovozi izloženi, ostavljaju naravno trag na njima. Kad- tad dodje trenutak da svaki kolovoz mora generalno da se rehabilituje. Medjutim, nijedno oštećenje ne nalikuje drugom. Koji postupci rehabilitacije "leče" "bolesne" kolovoze? Po čemu se razlikuju? Koji mogu da se koriste kao pokretna gradilišta?

Obnova kolovoza

Jedan od standardnih postupaka za rehabilitaciju kolovoza je njegova zamena. Izazov leži u tome, da se skinu samo stvarno oštečeni slojevi konstrukcije kolovoza - i to sa paralelnim održavanjem tekućeg saobraćaja. Pod tim uslovima za mnoge gradjevinske mere dolazi u obzir samo jedna opcija - glodanje u hladnom postupku.

Skidanje kolovoznog sloja preuzimaju glodalice za hladni postupak. Najćešće timski rade različite velike mašine: velika glodalica "čisti" teren, a "mala" obavlja glodanje učvršćenog kolovoza kao poklopce kanala i ivičnjake.Da li asfalt ili beton: u jednom radnom koraku mašine transportuju glodani materijal direktno na kamion, koji zatim odvozi materijal.

Fino glodanje

Kao alternativa za kompletno saniranje koje je intenzivno po pitanju troškova i utrošenog vremena postoji fino glodanje. Koristi se pre svega, ako postoji akutna opasnost u saobraćaju od talasa i kolotraga ili klizavih površina.

Postupak je modifikacija standardnog postupka glodanja u hladnom postupku, samo što je razmak noževa na bubnju za glodanje manji. Ako tzv. razmak linije sečenja iznosi 8 mm ili manje, onda se govori o finom glodanju. Cilj je izrada nove, definisane strukture površine. Mada bubanj za fino glodanje ne može da otkloni oštećenja koja su nastala duboko u konstrukciji kolovoza, mogu da naprave glatku površinu. Ona nastaje samo u jednom radnom procesu - dalji gradjevinski koraci kao ugradnja novog pokrivnog sloja u najvećem broju slučajeva nisu potrebni.

Ugradnja tankog sloja (DSH)

Ako na putu postoje oštećenja samo na površini, nije potrebno odmah zameniti kompletan gornji sloj kolovoza. Posebno ekonomična i ekološka alternativa je postupak "tanki slojevi u postupku tople ugradnje", ukratko TSTU (DSH)

Kod ugradnje tankog sloja prioritet se daje angažovanju finišera za asfalt sa integrisanim modulom za raspršavanje. On automatski raspršuje aditiv od polimer-modifikovane bitumenske emulzije i i tako zatvara podlogu. U istom radnom koraku ugradjuje tanak gornji asfaltni sloj 1,2 do 2,0 cm debljine. Da se prilikom sabijanja ne bi oštetio hladni sloj koji se nalazi ispod, optimalno je dinamičko sabijanje sa oscilacijom. Alternativno može i statički da se vrši sabijanje, ali ne sa vibracijom.

Ugradnja tankog sloja (DSK)

Brza i po troškovima povoljna alternativa za kompletnu zamenu kolovoza je i "tanak sloj kod ugradnje u hladnom postupku" (DSK)(TSHU), u inostranstvu više poznato kao "micro-surfacing".

Prvo glodalice za hladan postupak sa bubnjevima za fino glodanje pripremaju površinu puta za nanošenje tankog sloja (DSK). Tako nastali profil od finog glodanja na hrapavom kolovozu pruža optimalnu osnovu, sa kojom se dobro vezuje tanki sloj (DSK). "Doline" profila od finog glodanja se čvrsto vezuju sa tankim slojevima (micro-surfacing), nastaje besprekorna struktura slojeva. Tanki slojevi kod ugradnje u hladnom postupku su povoljni po troškovima, ali daju i brza rešenja. Tanki slojevi se mogu ugradjivati i u formi pokrentog gradilišta, kolovoz već posle kratkog vremena može da se otvori za saobraćaj.

InLinePave

InLinePave je postupak, koji je zvanično uvršćen kao metod konstrukcije u nemačke gradjvinske propise. Ugradnja vezivnog i gornjeg sloja se pri tome vrši "in line", dakle u jednom sledbenom radnom procesu "vruće-na-vruće". Angažovane mašine imaju širini samo od 3 m, dakle saobraćaj može dalje da teče na preostalim slobodnim kolovozima.

Veoma visoko predsabijanje vezivnog sloja sprečava da dodje do mešanja materijala vezivnog i gornjeg sloja, garantuje se jasno razdvajanje slojeva kao i optimalno zatvaranje površina. Postiže se odlično povezivanje vezivnog i gornjeg sloja. Odlično spajanje svih struktura slojeva dovodi ne samo do uštede u nanošenju bitumenske emulzije, već dodatno povećava vek trajanja puta.

Reciklaža u vrućem postupku

Porozni i deformisani gornji slojevi mogu da se saniraju postupkom vruće reciklaže, što se isključivo obavlja kao mobilno gradilište. Preduslov je intaktna struktura slojeva. Kod vruće reciklaže se poboljšavaju sve relevantne karakteristike površine profila kolovoza kao i sastav frakcija agregata u gornjem sloju.

Pri tome mašina za zagrevanje zagreva gornji sloj do 150 C pomoću infracrvenih-grejnih polja koji su pogonjen na gas, tako da recikler za vruću reciklažu mekani asfalt može da rastrese, skine, pripremi i ponovo ugradi. Popravljeno je prijanjanje/trenje, zagarantovan je odvod vode i otklonjeni su kolotraci.Osim toga ogromna je ušteda troškova.

Reciklaža u hladnom postupku in situ

Putevi koji podležu velikim opterećenjima usled teškog saobraćaja, često u donjim nosećim slojevima imaju oštećenja. Da bi se ta oštećenja otklonila, potrebno je da se popravi kompletna struktura slojeva. Hladna reciklaža je postupak koji putevima daje novu stabilnost.

Za razliku od hladne reciklaže "in plant" kod "in situ" postupka kompletan proces se obavlja u jednom radnom procesu. To se dešava na sledeći način: specijalni recikleri za hladnu reciklažu granuliraju oštećene slojeve puta, najčešće su to gornji i vezivni slojevi kao i jedan deo nosećeg sloja, mešaju glodani granulat sa novim vezivnim sredstvom i odmah ga ponovo ugradjuju.Prednost ovog postupka je u kratkom vremenu ugradnje i velikoj uštedi troškova.

Hladna reciklaća in-plant

Kod hladne reciklaže "in-plant" najčešće se u blizini gradilišta postavlja mobilna mešalica za hladnu reciklažu. Kamionom se stari asfalt direktno sa gradilišta transportuje do tamo. Oprema tu radi u najbitnijem isto što i recikler za hladni postupak metodom "in situ": stari asfalt se reciklira 100% uz dodavanje jednog ili više vezivnih sredstava. Zatim se kamionom transportuje hladno reciklirana gotova masa nazad na gradilište.

Ako mobila mešalica za hladnu reciklažu hladnu gotovu masu priprema sa penastim bitumenom, ugradnja ne mora da bude odmah. Može na duže vreme da bude "na gomili". Što znači da gotova masa ne mora da potiče sa istog gradilišta.

SR