Ekonomična obrada kamenog agregata i recikliranog materijala

Klasirani gotovi granulat lomljenog prirodnog kamena i reciklirani materijal svoju primenu nalaze u izgradnji puteva i u visokogradnji kao standardni agregati za beton i za noseće, vezivne i gornje slojeve asfalta. Medjutim, kako se od stenovitih gromada dobijaju minerali definisanih granulacija?

Priprema prirodnog kamena

Kod obrade prirodnog kamena se pomoću višestepenog procesa drobljenja i prosejavanja veće gromade stena obradjuju do definisane veličine granulata. Ako se obrada vrši u mobilnim postrojenjima, minirane stene sa pomoću bagera predaju u drobilicu, koja se najćešće nalazi direktno do stene koja se krši.

Izdrobljena stena se zatim ili preko transportera odvodi direktno do sledećeg porcesa obrade ili se transportuje kamionom. Sledeća mogućnost je transport lomljene stene pomoću kamiona za teške terete. Kod zida za lomljenje stene bageri ili utovarivači tovare kamen u kamione koji je zatim transportuju do stacionarnog postrojenja za obradu.

Obrada recikliranog materijala

Osim armiranog betona, asfalta i cigle pomoću mobilnih drobilica ili stacionarnih drobilica i sistema sita, obrada u upotrebljive komponente se vrši i separacijom gradjevinskog šuta i mešovitog gradjevinskog otpada.

Efikasaniji proces obrade recikliranog materijala je kombinacija drobljenja, prosejavanja i sečenje metala. Da bi se dobio još kvalitetniji završni proizvod, uz to se dodaju još sledeći koraci u procesu, pranje, eliminisanje lakih materija kao što su plastika i papir vazdušnom klasifikacijom i dodatno još pomoću elektro-magnetnog separatora metala.

SR