Proizvodnja asfalta:
Tajna je u mešavini

Da bi se od kamenog agregata i bitumena dobio asfalt za izgradnju puteva, neophodan je termički proces mešanja. U tu svrhu neophodna je asfaltna baza. Da li transportna ili stacionarna - sa rešenjima koje BENNINGHOVEN, specijalista na polju asfaltnih baza, skraja po meri korisnika, svaka mešavina uspeva.

Proizvodni proces

Generalno pravimo razliku izmedju dva različita procesa proizvodnje u izradi asfalta: kontinualna proizvodnja i diskontinualna proizvodnja.

Kontinualna

Kod kontinualne proizvodnje proces mešanja se vrši u protočnom radu, bez pauze. Pojedine komponente se kontinualno dodaju u proces mešanja. Ovaj postupak je posebno pogodan za velike gradjevinske projekte sa nepromenjenom gotovom mešavinom odnosno nepromenjenom recepturom.

Diskontinualno

Kod diskontinualne proizvodnje komponente asfaltne mase koje su prethodno izmerene dodaju se po šaržama, a prema odredjenoj recepturi, u mešalicu za asfalt. Ovaj postupak je fleksibilniji, pošto je moguća izmena šarži recepture mešanja. Pored toga se zbog preciznijih količina dodavanja i prilagodjenih ciklusa mešanja postiže veći kvalitet mešanja.

U Evropi se pretežno primenjuje diskontinualni proces proizvodnje u izradi asfalta.

SR