Referentni materijal: Saveti iz prakse WIRTGEN GROUP

Sakupljeno znanje iz prakse WIRTGEN GROUP: Isplati se znati

Iskoristite naše referentne knjige da biste saznali dragocene informacije o našim glavnim oblastima specijalizacije.

Hladno glodanje

U priručniku firme WIRTGEN o hladnom glodanju (WIRTGEN cold milling manual), objašnjenja glavnih tehnologija, mogućnosti primene i uslova korišćenja sa osvrtom na sve brojnije buduće zahteve dopunjuju sledeće osnovne informacije:

  • Osnovna koncepcija hladnog glodanja, kao i tipovi i performanse mašina WIRTGEN
  • Glavna tehnologija rezanja, nivelisanja i upravljanja mašinama
  • Oblasti primene hladnog glodanja
  • Proračun performansi i kvaliteta glodanja
  • Okolina i buduće perspektive

Tretiranje tla

Stabilizatori tla pretvaraju nedovoljno nosivu podlogu u tlo vrlo pogodno za asfaltiranje i zbijanje. Mešanjem tla i vezivnih sredstava postižu se dugotrajno povećanje nosivosti, znatno veća čvrstoća na smicanje i znatno manje sleganje.

U priručniku firme WIRTGEN o tretiranju tla i nosećim slojevima sa hidrauličkim vezivnim sredstvima (WIRTGEN Soil Treatment – Base Layers with Hydraulic Binders), opisane su različite norme, smernice i specifikacije i dat je koristan pregled tehnike primene u cilju optimalnog korišćenja stabilizatora tla na gradilištu.

Hladna reciklaža

Priručnik firme WIRTGEN o hladnoj reciklaži (WIRTGEN Cold Recycling Technology) pruža sveobuhvatne informacije o ekonomičnoj i ekološkoj metodi sanacije.

Ova knjiga opisuje mogućnosti i varijante hladne reciklaže, metode za analizu postojećih kolovoznih konstrukcija i postupak pri izboru odgovarajućih vezivnih sredstava. Osim toga, autori daju brojna uputstva za praktičnu primenu.

Laboratorija

WIRTGEN oprema za laboratoriju se sastoji iz:

  • WLB 10 S oprema za penasti bitumen
  • WLM 30 Mešalica sa prinudnim dejstvom i 2 vratila
  • WLV-1 sabijač

omogućava brzu i jednostavnu izradu mešavina i probnih oblika radi dokazivanja da li su gradjevinski materijali i mešavine odgovarajući za predvidjenu namenu i radi utvrdjivanja optimalne vrste vezivnog sredstva kao i odgovarajuće količine radi postizanja što duže trajnosti i upotrebljivosti.

Najvažnija karakteristika provere da li materijal odgovara je, što se ista vrši pre ugradnje. Provere koje se vrše u toku ugradnje, služe samo radi sopstvene kontrole. U priručniku WIRTGEN BSM Laboratorija predstavljena je prava procedura za testiranje da li materijal odgovara, oslonjena na praksu, kao i za sopstvenu kontrolu kod korišćenja reciklovanog materijala sa penastim bitumenom.

Betoniranje

Priručnika nosi naslov „Monolitni profili i uzane staze“ (Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications). U središtu pažnje su mali finišeri sa kliznim oplatama WIRTGEN SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i i SP 61 / SP 61i. Ovo je izuzetno dragocen priručnik: na 228 lepo ilustrovane stranice stručnjaci daju praktične savete za svakodnevne postupke ugradnje. Detaljno su objašnjeni svi aspekti primene u praksi – od logistike na gradilištu preko kliznih oplata do naknadnog tretiranja.

Surface Mining

WIRTGEN nudi proverenu i tehnički razvijenu paletu proizvoda Surface Mining za površinske kopove, sa širinom rezanja od 2,20 m do 4,20 m i dubinom rezanja od 20 cm do 83 cm.

Ovaj priručnik opisuje prednosti tehnologije Surface Mining firme WIRTGEN i obrađuje sve aspekte – od tehnologije rezanja do transporta materijala. Vodiči za planiranje ekonomičnog korišćenja mašina Surface Miner i primeri međunarodne prakse kod svih vrsta stena dopunjuju ovaj univerzalni priručnik.

Asfaltiranje

Priručnik za asfaltiranje firme Joseph VÖGELE AG (VÖGELE Booklet on Paving) daje dragocene preporuke za optimalno podešavanje finišera i pegle, odgovore na sva pitanja u vezi sa asfaltiranjem i puno informacija u vezi sa materijalima, pa je idealan za samostalno učenje. Primeri iz prakse, koji uključuju sve ključne faktore kao što su pegla ili transport materijala, čine ovaj priručnik korisnim alatom za kupce tokom obavljanja svakodnevnih zadataka na gradilištu.

Zbijanje

Novi priručnik firme HAMM pod nazivom „Zbijanje pri asfaltiranju i zemljanim radovima“ (Compaction – in asphalt construction and earthworks) predstavlja sveobuhvatan osnovni priručnik. Osim što opisuje tehnologiju mašina, opisuje i odgovarajuća saznanja iz fizike i mehanike tla. Osim toga, daje informacije o slojevima prilikom izgradnje puteva i obavljanja zemljanih radova, kao i korisne savete za praktičan rad na gradilištu. Ova lepo ilustrovana knjiga je pogodna i za zainteresovane laike i za napredne korisnike.

Obrada

Da bi mobilna postrojenja za drobljenje i separaciju efikasno radila, neophodan preduslov je dobro poznavanje tehnologije obrade. Priručnik firme KLEEMANN pod nazivom „Mobilna obrada“ (Mobile Processing) sadrži osnovna znanja o procesnoj tehnologiji. Ovaj pregledan priručnik olakšava zainteresovanom čitaocu primenu u praksi jer mu daje sve informacije – od nauke o materijalima i jasnih primera primene do detaljnih objašnjenja različitih tipova postrojenja.

Zanimaju vas ove korisne referentne knjige?
Onda nam se odmah javite.

SR