Ključ za uspeh

Proizvodne marke WIRTGEN GROUP su specijalizovane za vašu oblast delatnosti i uspešno se koriste više decenija. Naši kupci širom sveta imaju koristi od ovih stručnih znanja koja rado dalje prenosimo na vas.

OBUKA

Teorija kroz praksu

Uz pomoć raznovrsnog programa obuke, obučavamo vaše osoblje da efikasno i ekonomično koristi mašine WIRTGEN GROUP. Stručna obuka rukovalaca i potrebno stručno znanje za održavanje i tehničko opsluživanje osnovni su preduslovi za dugotrajno i optimalno korišćenje mašina.

U centrima za obuku i tehnologiju (CTT-ovima) u našim glavnim fabrikama i filijalama ili direktno na licu mesta, naši stručnjaci prenose svoje stručno znanje rukovaocima, šefovima gradilišta, servisnim tehničarima i radioničkom osoblju. Uz pomoć raznovrsnog programa obuke koji je prilagođen svakodnevnim izazovima na gradilištu, obučavamo vaše osoblje u malim grupama u modernim objektima i na licu mesta koristeći praktične jedinice u cilju optimalnog uspeha tokom učenja.

Osim širokog asortimana kurseva obuke o mašinama, stručnih kurseva obuke i kurseva obuke o rezervnim i habajućim delovima, kod nas možete da pohađate i pojedinačne kurseve obuke prilagođene vašim zahtevima.

Kursevi obuke WIRTGEN GROUP – profesionalna obuka za najkvalifikovanije osoblje.

Naš program školovanja

Javite nam se za bliže informacije!

Vaše prednosti

 • CLOSE TO OUR CUSTOMERS:
  Obuka na licu mesta ili u našim glavnim fabrikama i filijalama
 • PRODUKTIVNOST:
  Veća raspoloživost mašina
 • STRUČNO ZNANJE:
  Obuku vode stručnjaci WIRTGEN GROUP
 • EFIKASNOST:
  Bolje performanse mašine putem profesionalne primene
 • INDIVIDUALNOST:
  Specijalno prilagođeno vašim zahtevima

KONSULTANTSKE USLUGE ZA PRIMENU

Veća stručnost, veća rentabilnost

Naše konsultantske usluge za primenu pomažu rukovaocima mašina da, tokom rada na gradilištima i u kamenolomima ili tokom proizvodnje asfalta, maksimalno iskoriste potencijal mašina WIRTGEN GROUP, izbegnu greške tokom primene i postignu optimalan radni rezultat.

Kvalifikovani tehničari i građevinski stručnjaci koji rade u WIRTGEN GROUP daju profesionalne savete pre i tokom planirane primene – na gradilištu ili reciklažnom dvorištu. Tako pomažemo svojim kupcima da postižu još bolje rezultate. Bez obzira na to da li je u pitanju hladna reciklaža, InLine Pave, oscilovanje, obrada reciklirajućih materijala ili proizvodnja asfalta, stručnjaci za primenu koji rade u WIRTGEN GROUP daju profesionalne savete o našim inovativnim postupcima.

Iskoristite naše stručno znanje o dodatnoj opremi. Objasnićemo vam kako da je koristite tako da znatno proširite oblast primene svoje mašine.

Konsultantske usluge za primenu WIRTGEN GROUP – naše znanje je vaša prednost.

Vaše prednosti

 • SAVRŠENO:
  Bolji radni rezultati putem idealnog korišćenja mašina
 • PROFESIONALNO:
  Konsultantske usluge pre i tokom planirane primene na licu mesta
 • RAZNOVRSNO:
  Efikasno iskorišćenje dodatnih mogućnosti primene mašine
 • SPECIJALNO:
  Ciljana primena specijalnih postupaka i metoda
 • EFIKASNO:
  Maksimalno iskorišćenje performansi mašine

INFORMACIONI SISTEM WIDOS

Kompletna dokumentacija u jednom sistemu

WIDOS je sveobuhvatna elektronska dokumentacija o svim proizvodnim serijama marki WIRTGEN, VÖGELE, HAMM i KLEEMANN. WIDOS se redovno ažurira, pa uvek imate najnoviju verziju. Digitalna dokumentacija sadrži kompletan katalog rezervnih delova, uputstva za rukovanje, šeme hidraulike, elektrike i creva, podatke o mašinama, priručnike za bezbedno rukovanje i mnogo toga drugog.

Osnovna verzija WIDOS Basic, koja nema uslugu redovnog ažuriranja, besplatno se isporučuje sa mašinom i odgovara njenoj proizvodnoj seriji.

Softver pregledno i jasno prikazuje sve informacije koje vam trebaju pri svakodnevnom korišćenju mašina. Brzo i lako identifikujete potrebne komponente koje birate i poručujete pritiskanjem dugmeta.

WIDOS – neophodan alat koji WIRTGEN GROUP nudi radioničkom osoblju, servisnim tehničarima, kupcima i tehničkim rukovodiocima.

Vaše prednosti

 • AKTUELAN:
  Uvek najnovija verzija putem usluge redovnog ažuriranja
 • KORISNO:
  Opsežna uputstva za rukovanje, servisiranje i održavanje
 • KOMPLETAN:
  Detaljne šeme hidraulike, elektrike i creva
 • SVEOBUHVATNO:
  Svi važni podaci i dimenzije za naše proizvodne serije
 • PRAKTIČAN:
  Brzo identifikovanje komponenti i jednostavno poručivanje pritiskanjem dugmeta
SR