Fiecare drum nou începe cu lucrări de terasament în pământ sau în rocă

Natura nu poate oferi întotdeauna condiții ideale ale solului pentru fundație pentru proiecte de inginerie civilă. Solul existent necesită o pregătire preliminară pentru a creșterea capacitații portante. În alte cazuri, formațiuni de rocă masivă trebuie să fie nivelate. Ce metode sunt folosite pentru a executa fundația?

Compactarea solului

Înainte de turnarea straturilor de bază, de binder și de uzură, sunt necesare lucrări de terasamente, deoarece în majoritatea cazurilor solul este slab și nu are capacitate portantă suficientă. Compactarea este cel mai important proces la lucrările de terasament. Scopul este reducerea volumului de apă și aer din sol. Acest lucru asigură solului o rezistență ridicată la solicitările de trafic și de climă. Compactarea dinamică cu cilindrii cu vibrație sau oscilație a dovedit deosebit de eficientă la lucrările de terasamente , deoarece se bazează pe acțiunea simutană a vibrațiilor de la tamburul cilindrului compactor și greutatea rolei.

Solurile coezive sunt compactate cel mai bine cu ajutorul cilindrilor compactori cu rulou profilat picior de oaie și amplitudini mari, în timp ce solurile necoezive sunt compactate mai eficient cu rulouri netede și amplitudini mici.Terenul este pregătit pentru a se turna covor asfaltic - cu condiția ca acesta să nu conțină prea multă umezeală. În acest caz, acesta trebuie să fie în plus stabilizat.

Stabilizarea solului

Solurile foarte coezive și cu umiditate ridicată nu sunt potrivite pentru compactare de către cilindru vibrocompactor. In astfel de cazuri, solul existent trebuie stabilizat mai întâi astfel încât să îmbunătățească capacitatea de portantă și pregătirea acesteia ca un strat de bază adecvat pentru structura stratului superior.

Prin stabilizare sa asigură că apa este legată durabil în sol. Aceasta se realizează prin amestecarea unui liant de var sau ciment în sol. În special atunci când se stabilizează solul cu ciment, stratul de bază devine mai rezistent la sarcinile traficului, la pătrunderea apei și îngheț, pe termen lung. Solul care necesită stabilizare este adesea mlăștinos. stabilizarea poate fi executată numai de către mașini puternice cu tracțiune integrală. Din acest motiv, stabilizatoarele de sol au pneuri profilate de dimensiuni mari, capacitate de tracțiune ridicată și un sistem de deplasare puternic. Rotorul de malaxare amestecă liantul distribuit anterior pe sol la adâncimi de până la 56 cm într-o singură trecere. Aceasta reduce conținutul de apă și solul devine sfărâmicios pentru o compactare ulterioară perfectă de către cilindrii vibrocompactori.

Trasarea drumului

La drumurile ce străbat zone stâncoase, frezele reci sau frezele miniere de suprafață sunt utilizate pentru a pregăti terenul pentru construcția de drumuri - sau pentru a tăia traseul așa cum ar spune profesioniștii.

Pușcarea este frecventă atunci când drumul este direcționat pe suprafață de calcar, ardezie, granit sau alte roci. Aceasta provoacă vibrații, zgomot și praf. Dacă pușcare nu este permisă datorită clădirilor din apropiere, instalații industriale sau liniile de cale ferată, trasarea drumului se realizează prin tăierea prin stâncă. Această metodă ecologică extrage piatra fără vibrații.

În timpul procesului de tăiere de către tamburul de frezare prevăzut cu cuțite cu carbură de wolfram , roca spartă este încărcată prin intermediul benzii transportoare pivotante in basculante. Datorită granulației uniforme , aceasta poate fi utilizată fără o prelucrare ulterioară ca material de umplutură. Pe suprafața profilată cu precizie, construcția drumului este acum ușor de realizat.

RO