Declarația de protecție a datelor

Descarcă (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/romania

I. Numele și adresa persoanei responsabile

Persoana responsabilă în spiritul Regulamentului European General de Protecție a Datelor este:

WIRTGEN ROMANIA S.R.L. (în continuare: „noi“, „pe noi / nouă“ sau "Wirtgen")
Str. Zborului, nr 1-3-Otopeni
075100 București – Otopeni
România
Telefon: +40 21 351 02 60
Faks: +40 21 300 75 65
e-mail: office.romania@wirtgen-group.com
https://www.wirtgen-group.com/romania

II. Datele de contact ale persoanei împuternicite cu protecția datelor

O puteți contacta pe persoana împuternicită cu protecția datelor la adresa:

Persoanei împuternicite cu protecția datelor
În atenția WIRTGEN ROMANIA S.R.L.
Str. Zborului, nr 1-3-Otopeni
075100 București – Otopeni
România
e-mail: office.romania@wirtgen-group.com

III. Generalități legate de protecția datelor

Protecția datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. Noi le prelucrăm pe acestea în primul rînd pentru a vă pune la dispoziție o pagină web funcțională și care poate fi accesată confortabil. Dorim să ne asigurăm că dumneavoastră puteți folosi conținuturile și ofertele noastre prin aceste pagini web.

În afară de aceasta, noi prelucrăm datele dumneavoastră doar dacă și în măsura în care acest lucru este permis prin prevederi legale. Vă rugăm să identificați observații suplimentare din relatările care urmează.

IV. Punerea la dispoziție a paginii web și crearea de fișiere log

La fiecare accesare a paginii noastre de Internet, sistemul nostru va preleva, în mod automat, date și informații ale sistemului computerului dumneavoastră. Prelevăm următoarele date:

 • (1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată
 • (2) Sistemul dumneavoastră de operare
 • (3) Adresa dumneavoastră IP
 • (4) Data și ora accesării
 • (5) Paginile web, de pe care sistemul dumneavoastră ajunge la pagina noastră de Internet
 • (6) Pagini web accesate de către sistemul dumneavoastră, prin intermediul paginii noastre web

Aceste date sînt salvate în fișierele log ale sistemului nostru. Nu are loc o salvare a datelor anterior amintite cu alte date personale.

Este necesar ca sistemul nostru să salveze temporar adresa IP, pentru a se putea furniza pagina web către computerul dumneavoastră. În acest sens, pentru durata respectivei utilizări a paginii web, adresa dumneavoastră de IP trebuie să rămînă salvată. Astfel, salvarea în fișiere log servește funcționalității paginii web. În plus, utilizăm aceste date pentru optimizarea paginii noastre web și pentru securizarea sistemelor noastre de tehnică informațională. În acest context, datele nu sînt utilizate în scopuri de marketing. Baza legală pentru salvarea temporară a datelor și a fișierelor log este dată de articolul 6, alineatul 1, litera f) a Reglementării Generale pentru Protecția Datelor (în continuare: „RGPD“).

Datele sînt salvate atîta vreme cît este necesară atingerea scopului prelevării lor. În măsura în care sînt necesare date pentru punerea la dispoziție a paginii web, necesitatea încetează odată cu terminarea respectivei sesiuni. După aceea, adresa dumneavoastră IP este ștearsă în mod automat, respectiv anonimizată, astfel încît nu mai este posibilă o atribuire a acestora persoanei dumneavoastră. În cazul salvării datelor în fișiere log, acest lucru este dat după cel tîrziu șapte zile. Celelalte date, care oricum nu permit o asociere cu persoana dumneavoastră, vor fi salvate, în anumite circumstanțe, și dincolo de această dată.

Pentru găzduirea paginii noastre web folosim procesatori de comenzi, care sînt obligați să respecte indicațiile noastre și RGPD și care nu dau mai departe datele dumneavoastră către terți, fără a fi îndreptățiți.

V. Fontul „Avenir“

Pentru titlurile de pe pagina noastră utilizăm fontul „Avenir“, al firmei Monotype GmbH (S.R.L.), strada Horex, numărul 30, 61352 Bad Homburg, cu filiala din Berlin pe strada Bergmann, numărul 102, 10961 Berlin. Prin aceasta, noi asigurăm ca pagina web să arate la fel pentru toți vizitatorii, și anume independent de terminalul și browser-ul utilizat.

În acest sens, datele dumneavoastră personale nu sînt prelucrate dincolo de măsura necesară furnizării paginii web, ele îndeosebi nefiind transmise terților. Monotype GmbH (S.R.L.) culege doar numărul accesărilor fonturilor de pe pagina noastră web, precum și datele noastre, în scopuri contractuale.

VI. Utilizarea cookie-urilor

Pe paginile noastre de Internet utilizăm așa-numite „cookie-uri“. Aici este vorba de fișiere text, care sînt salvate în, respectiv de pe browser-ul dumneavoastră Internet pe sistemul computerului dumneavoastră. Dacă accesați pagina noastră web, un cookie ar putea fi salvat în sistemul dumneavoastră. Acesta conține o succesiune individuală de semne, în baza cărora browser-ul dumneavoastră poate fi identificat la următoarea accesare a paginii web.

În paragrafele următoare, de la punctul 1 („Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic“) și de la punctul 2 („Cookie-uri pentru analiza comportamentului de navigare pe Internet“) specificăm detaliat tipul de cookie-uri pe care le utilizăm și ce date sînt prelucrate acolo, de fiecare dată.

În măsura în care, în cadrul explicațiilor care urmează, nu sînt numite alte termene de ștergere a datelor, independent de felul și scopul cookie-urilor, în mod conclusiv, sînt valabile următoarele, referitor la durata salvării fișierelor:

Dumneavoastră aveți controlul neîngrădit cu privire la utilizarea cookie-urilor. Acestea sînt salvate pe computerul dumneavoastră, iar datele sînt transmise de către acesta paginii noastre web. Cele mai multe browsere au setările standard de așa manieră, încît acceptă cookie-urile, însă, printr-o modificare a setărilor browser-ului, transmiterea cookie-urilor poate fi dezactivată sau limitată. Acest lucru se poate face și automat, printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră.

În cazul în care cookie-urile pentru pagina noastră web sînt dezactivate în general, este posibil să nu se mai poată utiliza complet toate funcțiile paginii web.

În momentul accesării paginii noastre web veți fi informat/ă printr-un Info-Banner referitor la utilizarea de cookie-uri, numită mai sus și vi se va face referire la prezenta declarație de protecție a datelor. Acolo, noi vă rugăm să fiți de acord cu utilizarea cookie-urilor, acord pe care ni-l dați printr-un clic pe butonul „De acord“. În acest sens, baza legală pentru prelucrare, pentru toate tipurile de cookie-uri, este articolul 6, alineatul 1, litera a) a RGPD.

1. Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Einige Anumite funcțiuni ale paginii noastre web cer ca browser-ul să fie recunoscut și după navigarea de la o pagină la alta. Aceste funcțiuni nu ar putea fi oferite fără utilizarea cookie-urilor. De aceea, în cookie-uri, în cadrul acestei proceduri, se salvează și transmit următoarele date:

 • (1) Setări lingvistice
 • (2) Cookie de login
 • (3) Tracking

Avem nevoie de cookie-uri pentru următoarele aplicații, din motive tehnice:

 • (1) Preluarea setărilor lingvistice
 • (2) Facilitarea unui login fără întreruperi, inclusiv în cazul navigării de la o pagină la alta

Pentru funcția noastră de căutare utilizăm serviciile Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Franța, adresă de e-mail: gdpr@algolia.com. Informații cu privire la protecția datelor dumneavoastră la Algolia găsiți aici: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

Baza juridică pentru prelucrarea datelor personale, cu utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic, este articolul 6, alineatul 1, litera f) a RGPD. Datele prelevate prin cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic nu sînt utilizate pentru crearea de profile de utilizator.

În măsura în care vă opuneți utilizării acestor cookie-uri sau configurați în mod corespunzător browser-ul dumneavoastră, pagina noastră web nu va recunoaște browser-ul dumneavoastră și se poate ajunge în situația în care anumite conținuturi nu pot fi accesate sau în care se pierd anumite date (de exemplu, dintr-o mască de căutare).

În cazul cookie-urilor folosite de noi, necesare din punct de vedere tehnic, este vorba de cookie-uri de sesiune, care sînt șterse automat, la sfîrșitul ședinței.

2. Cookie-uri pentru analiza comportamentului de navigare pe Internet

Această pagină web utilizează serviciul de analiză web Matomo al Matomo Org., un proiect open source. Informații referitoare la protecția datelor terțului prestator de servicii le găsiți la https://matomo.org/privacy-policy/.

Analiza web servește capabilității analizării utilizării paginii noastre web. Prin intermediul statisticilor obținute putem să îmbunătățim oferta noastră și o putem structura într-un mod mai interesant pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. De aceea, baza legitimității, pe lînga acordul dumneavoastră, dat în cadrul banner-ului cookie, este și interesul nostru legitim, conform articolului 6, alineatul 1, litera f) a RGPD.

Software-ul plasează un cookie pe computerul dumneavoastră. În cazul în care sînt accesate pagini individuale ale paginii noastre web, se vor salva următoarele date:

 • Doi bytes ai adresei IP ai sistemului de accesare al utilizatorului
 • Pagina web accesată
 • Pagina web de pe care utilizatorul a ajuns la pagina accesată (referrer)
 • Subpaginile accesate de la pagina web accesată
 • Durata petrecută pe pagina web
 • Frecvența accesării paginii web

În timpul acestei proceduri, software-ul rulează exclusiv pe serverele paginii noastre web. Doar acolo are loc o salvare a datelor personale ale utilizatorilor. Nu se dau mai departe datele către terți.

Această pagină web utilizează Matomo, cu extensia „AnonymizeIP“. Astfel, adresele IP sînt prelucrate prescurtat în continuare, astfel se poate exclude o referință directă la o persoană. Adresa IP transmisă prin intermediul Matomo de la browser-ul dumneavoastră nu este compilată cu alte date prelevate de noi.

Cookie-ul plasat este valabil o săptămînă. Fișierele log neanonimizate de pe serverele noastre vor fi șterse automat după șapte zile.

În cazul în care nu sînteți de acord cu salvarea și analiza acestor date rezultate în urma vizitării de către dumneavoastră a paginii web, atunci, în continuare, vă puteți opune oricînd salvării și utilizării datelor, prin clic. În acest caz, în browser-ul dumneavoastră se stochează un așa-numit cookie opt-out, urmarea fiind faptul că Matomo nu înregistrează nici un fel de date per sesiune. Atenție: În cazul în care ștergeți cookie-urile dumneavoastră, urmarea este și ștergerea cookie-ului opt-out și, dacă este cazul, trebuie activat iar de către dumneavoastră.
Opoziție >>

VII. Formular de contact și contact prin e-mail

Aveți posibilitatea de a lua legătura cu noi printr-un formular de contact de pe pagina noastră web sau prin e-mail. În măsura în care introduceți date în masca de furnizare de date, prevăzută în acest sens, acestea ne vor fi transmise și vor fi prelucrate de către noi. Aici este vorba de următoarele date obligatorii:

 • (1) Subiectul (motivul contactării)
 • (2) Mesajul
 • (3) Adresa de e-mail
 • (4) Numele dumneavoastră
 • (5) Codul poștal
 • (6) Localitatea, strada și țara

Dincolo de aceasta prelucrăm datele pe care ni le transmiteți în mod voluntar.

În măsura în care se produce o contactare prin adresa de e-mail, pusă la dispoziție, se prelucrează datele dumneavoastră personale, transmise cu e-mailul dumneavoastră (de exemplu, adresa de e-mail, numele și alte date voluntare).

În ambele cazuri, baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este dată de articolul 6, alineatul 1, litera f) a RGPD, deoarece există un interes legitim din partea noastră de a putea reacționa la mesajul dumneavoastră. În cazul în care contactarea prin formular sau adresă de e-mail este legată de încheierea sau efectuarea unui contract, articolul 6, alineatul 1, litera b) a RGPD reprezintă și el baza juridică pentru prelucrare.

Datele personale din masca de furnizare de date sau din mesajele de e-mail le prelucrăm exclusiv pentru prelucrarea contactării. În acest sens, nu se transmit datele unor terți. Însă în măsura în care aveți solicitări concrete, legate de produse, acestea vor fi eventual redirecționate, în vederea unui răspuns, la acea filială sau acel furnizor, care este competent pentru regiunea dumneavoastră.

Ștergem datele dumneavoastră, de îndată ce ele nu mai sînt necesare pentru atingerea respectivului scop al prelevării lor. Pentru date personale, din masca de furnizare de date a formularului de contact și pentru asemenea date, care au fost transmise prin e-mail, acest caz este dat atunci cînd se termină respectiva corespondență cu dumneavoastră. Corespondența este terminată atunci cînd, din circumstanțe, se poate deduce faptul că respectiva problemă a fost clarificată conclusiv.

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. În acest sens, vă rugăm să trimiteți, pur și simplu, un mesaj corespunzător, informal, la datele de contact, specificate la pagina 1.

Însă, în aceste cazuri, în anumite circumstanțe, prelucrarea mesajului dumneavoastră nu este posibilă.

În cazul în care datele sînt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru efectuarea unor măsuri precontractuale, o ștergere înainte de vreme se poate efectua doar în măsura în care acest lucru este admisibil din punctul de vedere al obligațiilor contractuale sau juridice. Termenele de salvare a datelor, valabile în aceste cazuri, trebuie investigate în mod individual, pentru respectivele contracte și părți contractante.

De îndată ce mesajul dumneavoastră este trimis prin formularul de contact, se salvează, suplimentar, următoarele date:

 • (1) Adresa dumneavoastră IP
 • (2) Data și ora trimiterii

Prelucrarea acestor date în timpul procedurii de trimitere are menirea de a împiedica folosirea abuzivă a formularului de contact și de a garanta siguranța sistemelor noastre de tehnică informațională. În acest sens, baza juridică o reprezintă articolul 6, alineatul 1, litera f) a RGPD. Datele personale, care sînt prelevate suplimentar în timpul procedurii de trimitere, sînt șterse cel tîrziu după o perioadă de șapte zile, în măsura în care nu este permisă o salvare dincolo de acest termen, în scopuri juridice sau contractuale.erlauben.

VIII. Aplicare online

Aveți posibilitatea, pe pagina noastră de web, de a aplica pentru locuri de muncă. Ne puteți trimite CV-ul dumneavoastră actual prin e-mail. Posturile noastre vacante le găsiți aici:

https://www.wirtgen-group.com/romania/ro/about-us/jobs-career/

Prelucrăm datele conținute în aplicarea dumneavoastră. Dincolo de aceasta, prelucrăm datele pe care ni le transmiteți suplimentar.

Corespondența este îndeosebi necesară pentru a putea reacționa la aplicarea dumneavoastră. De aceea, baza juridică este articolul 6, alineatul 1, litera b) a RGPD. Deoarece prelucrarea mai este necesară și pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră, prelucrarea se bazează și pe interesul nostru legitim, conform articolului 6, alineatul 1, litera f) a RGPD.

Datele sînt salvate pînă cînd nu mai sînt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelevate sau prelucrate în alt mod. În cazul aplicărilor, acesta este cazul cînd s-a luat decizia referitoare la angajarea dumneavoastră.

IX. Feed-uri RSS

Aveți posibilitatea de a vă informa, prin feed-uri RSS, despre conținuturi interesante și actuale ale paginii noastre web. În cazul în care vă abonați la feed-urile noastre RSS, articolele și știrile noastre apar în feedreader-ul dumneavoastră. Altfel decît în cazul unui newsletter, aici nu prelucrăm nici un fel de date personale ale dumneavoastră, deoarece sistemul dumneavoastră accesează știrile noastre și nu invers. În cazul în care doriți să aflați mai multe lucruri legate de prelucrarea datelor la feed-urile RSS, vă rugăm să vă adresați operatorului feedreader-ului dumneavoastră.

X. Google reCAPTCHA

Wir Pe paginile noastre utilizăm un așa-numit test Captcha, pentru a constata dacă o furnizare de date provine de la o persoană fizică sau de la un software abuziv (așa-numitele „bots“). Serviciul se bazează pe așa-numitul test Turing. În acest sens utilizăm serviciul reCAPTCHA al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Prin acest serviciu, Google poate afla de la ce pagină web este trimisă o solicitare, precum și adresa IP, de la care utilizați așa-numita căsuță reCAPTCHA pentru furnizarea datelor. Este posibil ca, pe lîngă adresa dumneavoastră IP, să fie prelevate și alte informații de către Google, informații care sînt necesare pentru furnizarea și garantarea acestui serviciu. Aceste date sînt transmise abia în momentul în care acționați reCAPTCHA.

Baza juridică este interesul nostru legitim de a împiedica utilizarea abuzivă a paginii și serviciilor noastre, deci articolul 6, alineatul 1, litera f) a RGPD.

Alte informații referitoare la drepturile dumneavoastră în acest sens și la posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dumneavoastră private le găsiți aici: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google prelucrează datele dumneavoastră personale și în SUA și s-a obligat să respecte reglementarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XI. YouTube

Am integrat videoclipuri ale furnizorului YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA, reprezentat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, care pot fi vizionate direct de pe paginile noastre web.

Am integrat aceste videoclipuri YouTube în „modusul extins de protecție a datelor“. Astfel, nu se transmit nici un fel de date de utilizator despre dumneavoastră, atîta vreme cît nu vizionați videoclipuri.

Prin activarea videoclipului vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor. În acest sens, baza juridică o reprezintă articolul 6, alineatul 1, litera f) a RGPD.

Dacă vizionați videoclipul, adresa dumneavoastră IP este transmisă YouTube, iar YouTube află că ați vizionat videoclipul. În cazul în care sînteți logat la YouTube, această informație îi este atribuită și contului dumneavoastră de utilizator. (Puteți împiedica acest lucru, prin delogarea de la YouTube, înainte de accesarea videoclipului.) Nu avem nici o influență asupra posibilei prelevări și utilizări a datelor dumneavoastră de către YouTube, prin vizionarea videoclipurilor. Puteți afla mai multe informații din declarația de protecție a datelor a Youtube: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube, respectiv Google prelucrează datele dumneavoastră personale și în SUA și s-au obligat să respecte reglementarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XII. Link-uri către rețelele sociale

Pe paginile noastre web (cu excepția videoclipurilor YouTube, vezi punctul X) nu utilizăm nici un fel de plug-in-uri ale rețelelor sociale. Icon-urile vizibile sînt doar link-uri către furnizorii numiți. Concret, prin aceste link-uri, se ajunge la canalul YouTube WIRTGEN și la pagina Twitter a WIRTGEN GROUP. Dacă dați clic pe aceste link-uri, respectivul operator al paginii prelucrează datele dumneavoastră personale. Dacă dumneavoastră aveți acolo un profil și sînteți logat, este posibil ca navigarea pe paginile noastre să fie asociată cu profilul dumneavoastră.

Vă rugăm să vedeți alte detalii în declarația noastră respectivă de protecție a datelor, pe pagina rețelei sociale, precum și în informațiile operatorului platformei (YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de; Twitter: https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy)

XIII. Drepturile dumneavoastră

Nachfolgend În ceea ce urmează, am dori să vă rezumăm drepturile dumneavoastră, conform Regulamentului General de Protecție a Datelor.

1. Dreptul de revocare al acordului privitor la protecția datelor (articolul 7, alineatul 3 al RGPD)

Aveti dreptul de a revoca oricînd acordurile dumneavoastră. Prin revocarea acordului nu se aduce atingere legalității prelucrării survenite pînă în momentul revocării. Dumneavoastră vi se va aduce la cunoștință acest lucru, înainte de a vă da acordul.

2. Dreptul la informare (articolul 15 al RGPD, § 34 LFPD)

Conform articolului 15 al RGPD aveți dreptul de a ne cere o confirmare a faptului dacă prelucrăm date personale care vă privesc. Dacă acesta este cazul, aveți dreptul la informare cu privire la aceste date personale și la următoarele informații:

 • scopurile în care prelucrăm aceste date;
 • categoriile de date personale prelucrate de noi;
 • cui i-au fost comunicate aceste date personale sau cui îi mai sînt comunicate, îndeosebi dacă acest lucru se face către destinatari în terțe state sau către organizații internaționale;
 • dacă este posibil, durata planificată a salvării datelor personale sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate;
 • existența unui drept de corectură sau ștergere a datelor personale, care vă privesc sau la limitarea prelucrării de către noi sau a unui drept la opoziție față de prelucrarea datelor de către noi;
 • existența unui drept de plîngere la o autoritate supervizoare;
 • dacă datele personale nu sînt prelevate de la dumneavoastră, toate informațiile disponibile, referitoare la proveniența datelor;
 • dacă are loc o luare automatizată de decizie, inclusiv profilare, conform articolului 22, alineatele 1 și 4 ale RGPD și – dacă este dat acest lucru – informații relevante, referitoare la logica implicată, precum și la consecințele și efectele intenționate ale unei asemenea prelucrări la adresa dumneavoastră.

În cazul în care se transmit date personale către un stat terț sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat asupra garanțiilor propice, prin care se asigură respectarea prevederilor RGPD și de către acești destinatari.

3. Dreptul la corectarea datelor (articolul 16 al RGPD, § 35 LFPD)

Puteti să ne solicitați corectarea neîntîrziată a datelor incorecte, care se referă la dumneavoastră. Prin considerarea scopurilor prelucrării mai aveți și dreptul de a solicita completarea datelor personale incomplete – și prin intermediul unei declarații de completare.

4. Dreptul la ștergere, respectiv “dreptul de a deveni uitat” (articolul 17 al RGPD, § 35 LFPD)

Aveți dreptul la ștergerea neîntîrziată a datelor de către noi, în măsura în care este dat unul din următoarele motive:

 • Datele nu mai sînt necesare pentru scopurile în care au fost prelevate sau prelucrate în alt mod.
 • Vă revocați acordul, pe care se sprijinea prelucrarea și nu există o altă bază juridică pentru prelucrare.
 • Conform articolului 21, alineatul 1 al RGPD formulați obiecție față de prelucrare, din motive ce reies din situația dumneavoastră specială și nu există nici un fel de motive prioritare legitime pentru prelucrare.
 • Conform articolului 21, alineatul 1 al RGPD formulați obiecție față de prelucrarea pentru publicitate directă.
 • Datele au fost prelucrate în mod ilegal.
 • Ștergerea datelor este necesară, în vederea îndeplinirii unei obligații legale, conform dreptului european sau german.
 • Datele au fost prelevate în legătură cu servicii oferite de societatea informațională, conform articolului 8, alineatul 1 al RGPD.

Dacă v-am făcut publice datele și sîntem obligați să le ștergem, luăm, prin considerarea tehnolo-giei disponibile și a costurilor de implementare, măsuri adecvate, pentru a informa persoanele responsabile cu privire la faptul că ați solicitat ștergerea datelor dumneavoastră.

5. Dreptul la limitarea prelucrării (articolul 18 al RGPD)

Conform articolului 18 al RGPD, în următoarele cazuri, avem dreptul să prelucrăm doar limitat datele. Acest caz este dat, dacă:

 • dumneavoastră contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, și anume, pînă cînd ne este posibilă verificarea corectitudinii acestora;
 • prelucrarea este ilegală și dumneavoastră refuzați ștergerea datelor dumneavoastră și solicitați limitarea utilizării datelor personale;
 • nu mai avem nevoie de date în scopul prelucrării, dumneavoastră însă aveți nevoie de ele pentru efectuarea, exercitarea sau protecția pretențiilor juridice, sau
 • dacă dumneavoastră vă opuneți prelucrării datelor, conform articolului 21, alineatul 1 al RGPD, din motive ce reies din situația dumneavoastră deosebită, și anume atîta vreme, cît nu este clar dacă motivele legitime pentru prelucrarea datelor de către noi prevalează față de interesele dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea a fost limitată, avem voie doar să salvăm aceste date. O prelucrare a datelor, dincolo de această stocare, este atunci posibilă doar cu acordul dumneavoastră, sau în vederea efectuării, exercitării sau protecției pretențiilor juridice sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motivele date de un interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Aveți dreptul să revocați oricînd acordul dumneavoastră, pe care l-ați dat în acest sens.

6. Obligația de comunicare (articolul 19 al RGPD)

Sîntem obligați să îi informăm pe toți destinatarii, cărora le-au fost communicate datele dumneavoastră, în legătură cu o corectură sau ștergere a datelor dumneavoastră sau despre o limitare a prelucrării datelor. Acest lucru nu se aplică doar în cazul în care această comunicare se dovedește imposibilă sau dacă este legată de un efort disproporțional.

Vă comunicăm identitatea acestor destinatari, dacă solicitați acest lucru.

7. Dreptul la transmisibilitatea datelor (articolul 20 al RGPD)

Aveți dreptul de a obține datele referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, uzual și care să poată fi citit cu computerul. În afară de aceasta, aveți dreptul să transmitem aceste date unui terț, în măsura în care

 • - prelucrarea datelor se bazează pe acordul dumneavoastră sau pe un contract și
 • - prelucrarea se face cu ajutorul unor proceduri automatizate.

Aici, aveți posibilitatea să solicitați să vă trimitem datele direct terței persoane, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept nu are voie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

8. Decizie automatizată în caz individual, inclusiv profilare (articolul 22 al RGPD)

Pe pagina noastră web, datele dumneavoastră nu sînt obiectul unor decizii care se iau exclusiv prin prelucrare automată (de exemplu, profilarea).

9. Dreptul la opoziție (articolul 21 al RGPD)

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră în baza unui interes legitim (articolul 6, alineatul 1, litera f) a RGPD), dumneavoastră aveți dreptul la opoziție, în cazul în care motivele în acest sens reies din situația dumneavoastră specială. Acest lucru este valabil și pentru o profilare bazată pe aceste reglementări. În acest caz, nu mai prelucrăm datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care putem face dovada unor motive urgente, demne de a fi protejate. Acestea trebuie să fie superioare intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau prelucrarea servește pentru efectuarea, exercitarea sau protecția pretențiilor juridice.

În măsura în care vă prelucrăm datele în vederea publicității directe, puteți să vă opuneți prelucrării datelor. Acest lucru este valabil și pentru profilare, în măsura în care aceasta este asociată cu publicitatea directă.

După formularea opoziției dumneavoastră, datele dumneavoastră nu mai sînt prelucrate în aceste scopuri.

Pentru a formula opoziție, vă rugăm să trimiteți, pur și simplu, un mesaj corespunzător, informal, la datele de contact, specificate la pagina 1.

10. Dreptul la plîngere în fața unui oficiu supervizor (articolul 77 al RGPD)

Aveți dreptul de a formula plîngere în fața unui oficiu supervizor, îndeosebi în statul membru în care vă aveti reședința, locul de muncă sau localitatea încălcării prezumate, în cazul în care con-siderați că prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră încalcă Regulamentul General de Protecție a Datelor. Această plîngere nu aduce atingere altor remedii juridice, în baza dreptului administrativ sau în fața instanței, care este posibil să vă stea la dispoziție.

RO