De citit: Ghidurile practice WIRTGEN GROUP

Cunoştinţe practice concentrate de la WIRTGEN GROUP: pur şi simplu relevante

Utilizaţi materialele noastre de referinţă şi aflaţi detalii valoroase referitoare la competenţele noastre de bază.

Frezarea la rece

În ghidul WIRTGEN pentru frezarea la rece (WIRTGEN Cold Milling Manual) sunt explicate tehnologiile de bază, precum şi posibilităţile şi condiţiile de utilizare – inclusiv având în vedere cerinţele tot mai exigente ale viitorului – iar acestea sunt completate cu informaţii de referinţă:

  • principiul frezării la rece, tipurile de maşini şi serviciile WIRTGEN
  • tehnologiile de bază pentru tăiere, nivelare şi comanda maşinilor
  • domenii de utilizare a frezelor pentru frezarea la rece
  • calculul randamentului de frezare şi al calităţii frezărilor
  • mediul înconjurător şi perspective de viitor

Tratarea solului

Stabilizatoarele de sol transformă substraturile cu capacitate portantă insuficientă în soluri adecvate pentru turnări şi care pot fi bine compactate. Amestecurile de sol cu lianţi realizează o îmbunătăţire de durată a capacităţii portante, o rezistenţă la forfecare îmbunătăţită substanţial şi un comportament de tasare redus considerabil.

Ghidul WIRTGEN pentru tratarea solului şi a straturilor portante cu lianţi hidraulici (WIRTGEN Manual on Soil Treatment and Base Layers with Hydraulic Binders) descrie diversele standarde, linii directoare şi normative şi oferă o privire utilă în tehnologia aplicaţiilor pentru o utilizare optimă a stabilizatoarelor de sol pe şantiere.

Reciclarea la rece

Prin ghidul de reciclare la rece (WIRTGEN Cold Recycling Technology), WIRTGEN pune la dispoziţie un compendiu cuprinzător cu privire la metoda de reabilitare eficientă economic şi prietenoasă cu mediul.

Cartea descrie posibilităţile şi variantele reciclării la rece, metodele pentru analiza structurilor existente ale drumurilor şi procedurile pentru alegerea lianţilor adecvaţi. În plus, autorii oferă numeroase indicaţii pentru transpunerea în practică.

Laboratory

The WIRTGEN laboratory equipment comprising the

  • WLB 10 S laboratory foamed bitumen plant,
  • WLM 30 twin-shaft pugmill mixer, and
  • WLV-1 vibratory hammer compaction unit

enables the quick and easy manufacture of mixes and test specimens to verify their suitability for the intended use. In addition, this equipment enables a comparison to be made between different types of bitumen as well as determining the optimum bitumen addition to achieve maximum durability and fitness for purpose.

An essential characteristic of suitability testing is that it is performed prior to construction. Tests performed during construction serve the purpose of process control. The WIRTGEN BSM Laboratory Manual teaches the correct, real-life approach to suitability testing and process control procedures for recycling road construction materials with foamed bitumen.

Turnarea betonului

De ghiduri poartă titlul „Profiluri monolitice şi drumuri înguste” (Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications). În centrul atenţiei se află finisoarele WIRTGEN cu cofraj glisant SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i şi SP 61 / SP 61i. De mare valoare: în cele 228 de pagini ilustrate sugestiv, experţii oferă sfaturi practice pentru activitatea zilnică de turnare. Sunt explicate detaliat toate aspectele din practică – de la logistica pentru şantiere, executarea cofrajelor şi până la tratarea ulterioară.

Mineritul de suprafaţă

WIRTGEN oferă o gamă de produse pentru Surface Mining fiabile şi sofisticate din punct de vedere tehnic, pentru lucrările de minerit de suprafaţă cu lăţimi de tăiere de 2,20 m până la 4,20 m şi adâncimi de tăiere de 20 cm până la 83 cm.

Compendiul descrie avantajele tehnologiei WIRTGEN Surface Mining şi tratează toate aspectele, de la tehnologia de tăiere până la transportul materialelor. Ghidul multilateral este completat cu asistenţă de planificare pentru utilizarea eficientă economic a maşinilor de minerit de suprafaţă, precum şi cu exemple de utilizare internaţionale pentru toate tipurile de roci.

Turnarea

În abecedarul de turnare al firmei Joseph VÖGELE AG (VÖGELE Booklet on Paving) se găsesc recomandări valoroase cu privire la reglarea corectă a maşinilor de finisare şi a şapelor, răspunsuri la toate întrebările din domeniul turnării asfaltului şi multe detalii cu privire la ştiinţa materialelor, ideale şi pentru studiul privat. Prin intermediul unor exemple de utilizare din practică, inclusiv cu trimiteri la alte subiecte precum şape sau transportul materialelor, abecedarul este un instrument util în activitatea de zi cu zi de pe şantier, care vine în ajutorul clientului.

Compactare

Cu noul ghid „Compaction – compactarea în turnarea asfaltului şi în terasamente” (Compaction – in asphalt construction and earthworks), HAMM a creat o lucrare de referinţă cuprinzătoare. Sunt descrise conexiunile din fizică şi din mecanica solului, precum şi din tehnologia maşinilor. Dincolo de acestea, cartea oferă informaţii despre straturile din construcţia de drumuri şi terasamente şi oferă sugestii utile pentru munca practică de pe şantiere. Cartea ilustrată foarte sugestiv este adecvată atât pentru persoanele fără pregătire în domeniu, cât şi pentru utilizatorii avansaţi.

Procesarea

Pentru exploatarea eficientă a instalaţiilor de concasare şi de cernere mobile, sunt obligatorii cunoştinţele temeinice din tehnologia de procesare. Ghidul KLEEMANN „Procesare mobilă” (Mobile Processing) oferă bazele ingineriei procedeelor. Începând cu ştiinţa materialelor şi exemple ilustrative de utilizare şi până la explicaţii detaliate privind diversele tipuri de instalaţii, cititorului interesat îi este oferit un sprijin bine structurat pentru practică.

Sunteţi interesaţi de aceste lucrări de referinţă utile?
Atunci contactaţi-ne chiar azi.

RO