1991 – 2011: 20 de ani WIRTGEN în ROMÂNIA

Începutul prezenţei firmei WIRTGEN în România s-a manifestat în 1991 – prin furnizarea primei freze WIRTGEN – 1000 CBA împreună cu finisorul de asfalt VÖGELE Super 1502 către DRUPO Bucureşti în cadrul programului de reabilitare a reţelei stradale a capitalei.

1991

Prima livrare in România: - freza de 1,0 m – WIRTGEN 1000 CBA


În continuare în toţi aceşti ani acţionând cu consecvenţă în filozofia WIRTGEN de promovare , implementare şi dezvoltare a tehnicilor şi utilajelor inovative şi eficiente pentru lucrările de drumuri , s-au introdus tehnici şi utilaje neconvenţionale , în premieră , care au contribuit cu succes la calitatea şi eficienţa execuţiei multor lucrări de drumuri . În acest sens se pot enumera câteva „borne de parcurs” importante şi anume:


1994

A marcat introducerea primului finisor de beton cofraj glisant – SP 500 cu care SCT Bucureşti a executat noua pistă la Aeroportul Arad.

De asemenea în acel an s-au livrat 41 freze de 0,5 m – W 500 cu care au fost dotate toate judeţele în vederea executării reparaţiilor locale la drumurile naţionale.


1995

Firma Italstrade a procurat finisorului de beton cofraj glisant – SP 850 pentru execuţia dezvoltărilor de la aeroportul Otopeni şi a tronsonului Brăneşti – Fundulea la Autostrada A2.


1996

Odată cu maşina de frezat / reciclat – 2100 DCR, se introduce tehnica de reciclare / ranforsare ”in situ – la rece” cu adaos de ciment şi / sau emulsie bituminoasă, primul tronson executat fiind pe DN 79 Arad – Chişinău Criş.

Tot în acel an s-au livrat primele staţii de mixturi asfaltice WIRTGEN – Wibau AMT 100 pentru Primăria Timişoara şi pentru Contransimex în vederea executării modernizării DN1 – Ploieşti – Câmpina.


1997

Deschiderea sediului central Otopeni.


2000

Introducerea tehnologiei de frezare fină - de precizie – nivelare MULTIPLEX longitudinal şi transversal cu senzori sonici, prin freza 1900 DC livrată către ALBIX Timişoara, pentru lucrările de reparaţii cu şlam bituminos la pista Aeroport Otopeni, lucrări ce au necesitat frezare fină de 10-15 mm şi planeitate perfectă pe toată suprafaţa – cu abatere 0-2 mm sub lata de 3 m.


2001

Tot în acel an, firma PA&CO a introdus tehnica ecologică de reciclare ”in situ – la cald” – WIRTGEN REMIXER 4500, la reabilitarea DN15D – Vaslui – Roman.


2001

De asemenea tot în 2000 prin reciclatorul WR 2500 livrat la RADJ Cluj s-a introdus tehnica de reciclare „in situ, la rece”, cu adaos de bitum fierbinte spumat , utilizată la reabilitarea DJ107P Fântânele – Tarniţa şi la toate drumurile din judeţul Cluj.


2002

VÖGELE SUPER 2000 TP2 – lucrează la execuţia stratului stabilizat în grosime de 40 cm, la autostrada A2 – Fundulea – Lehliu, utilizând grinda de înaltă compactare cu 2 rigle de presare TP2. Tot în acel an, COLAS începe turnarea asfaltului la lăţime de 13 m pe tronsonul Drajna - Feteşti – A2, utilizând un finisor VÖGELE Super 2100-1 cu grinda SB 250-TV cu lăţime 12-14 m.


2004

Reciclatorul WR 4200 – cel mai mare existent pe plan mondial, dotat cu sistem de frezare – malaxare – aşternere, cu lăţime variabilă de 2,8 – 4,2 m, dotat cu instalaţie de dozare şlam apă – ciment şi bitum spumat este utilizat de ROMSTRADE la reabilitarea „in situ” a drumurilor din beton de ciment pe DN7 - Răcari – Găieşti şi DN65 – Piteşti – Slatina.


2005

ROMSTRADE utilizează cea mai mare freză – W 2200 pentru frezarea dintr-o singură trecere – 35 cm a dalei de beton de pe A1 – km 36.


2006

Trebuie remarcată introducerea tehnologiei de compactare dinamică prin oscilaţii prin livrarea compactorilor HAMM – HD O90V pentru lucrările de asfalt din Bucureşti – Tehnologica Radion şi la Autostrada Transilvania – pentru Bechtel, precum şi compactorul pentru terasamente cu oscilaţii HAMM 3412 VIO pentru execuţia de lucrări cu fundaţie sensibilă, în apropierea clădirilor sau peste instalaţii subterane.


2007

Caracteristică este dezvoltarea tehnologiei finisorului de beton cofraj glisant pentru profile, SP 250 condus cu GPS / laser, utilizat la execuţia canalelor din beton cu secţiune variabilă şi a parapeţilor monolit de siguranţă, cu sau fără armare, la firma APOLODOR.

Trebuie remarcată şi introducerea ultimei generaţii de finisoare VÖGELE Super-2, cu sistemul de management şi operare ERGO PLUS şi cu noul sistem de nivelare NAVITRONIC – NIVELTRONIC.


2008

Concomitent a fost implementată şi noua generaţie de compactori de asfalt HAMM – Serie DV, cu management electronic HAMMTRONIC, cu control al compactării HCQ şi cabină panoramică cu scaun rotitor automat la schimbarea sensului.


2009

Marchează prezenţa celor mai mari concasoare cu fălci mobile din ţară – KLEEMANN MC 125 cu dimensiunea de intrare 1.250 x 1.000 mm şi producţii de 500-600 t/h livrată pentru I.C. Transilvania – cariera Ocoliş. Tot în acest an se livrează prima linie completă mobilă KLEEMANN, cu trei trepte de concasare – sortare către Euromobille Timişoara precum şi o linie completă mobilă de prelucrare balast – concasor cu impact cu recirculare şi ciur cu trei etaje – KLEEMANN – MR 100 Z + MS 19 D către Romstrade.


2011

Este anul când I.C. Transilvania introduce prima freză minieră WIRTGEN – 2200 SM pentru exploatarea selectivă de suprafaţă, eliminând puşcarea zăcământului la carierele de ghips, calcar şi cărbune.


Toate aceste repere s-au realizat printr-o strânsă şi permanentă colaborare cu clientul şi cu beneficiarul lucrărilor, prin documentare, asistenţă tehnică şi tehnologică, şcolarizarea personalului tehnic şi operativ, precum şi prin asigurarea de service prompt şi eficient.


Un model de colaborare şi furnizare de utilaj conform cerinţelor clientului este finisorul de beton cofraj glisant SP 250 – 4, dezvoltat în 2009-2010, împreună cu firma UMB Spedition , pentru turnarea canalelor de beton cu secţiune variabilă şi cu poziţionarea variabilă pe înălţime (0-2,0 m) şi lăţime (0-2,0 m) faţă de maşina de bază , maşina putând turna atât stratul stabilizat cât şi stratul de beton pentru şanţul de evacuare a apei.


În toţi aceşti ani, WIRTGEN ROMANIA, a acţionat în permanenţă în spiritul lui WIRTGEN GROUP – „Mereu lângă client” , acordând asistenţă tehnică şi tehnologică, astfel încât să susţină funcţionarea şi dezvoltarea populaţiei de maşini Wirtgen Group care se ridică astăzi la circa 1.600 unităţi, repartizate astfel pe cele 4 mărci „top class” ale grupului: WIRTGEN = 385, VÖGELE = 375, HAMM = 810, KLEEMANN = 22.


WIRTGEN ROMANIA , având permanent ţel promovarea şi fumizarea celor mai performante utilaje şi tehnologii eficiente pentru lucrările de drumuri, concomitent cu acordarea de asistenţă tehnică şi service la acelaşi nivel „top class” , a dezvoltat începând cu 1997 sediul central Otopeni unde dispune astăzi de 450 m² hale de reparaţii cu toate dotările specifice necesare şi 350 m² depozit de piese de schimb cu circa 2.000 repere precum şi dezvoltarea centrelor teritoriale din Cluj, Timişoara şi Bacău , promovând astfel o legătură „mai aproape de client”.


RO