Selektywne pozyskiwanie materiałów użytkowych

Kopaliny i surowce mineralne są wykorzystywane do różnych celów, na przykład jako surowce do produkcji materiałów budowlanych lub jako nośnik energii. Ale w jaki sposób są wydobywane? Jakie metody zapewniają ekonomiczne rozwiązania w zakresie selektywnego wydobycia różnego rodzaju skał?

Wiercenie i wysadzanie w kopalnictwie, budownictwie ziemnym i kamieniołomach nie jest już zgodne z duchem czasu. WIRTGEN GROUP ma na to odpowiedź: Surface Mining - z bezpośrednim załadunkiem albo na odkład.

Surface Mining: bezpośredni załadunek

Jedną z najważniejszych cech maszyn WIRTGEN Surface Miner jest możliwość bezpośredniego załadunku rozdrobnionego materiału na ciężarówkę. W zależności od modelu maszyny WIRTGEN Surface Miner mogą posiadać taśmę wyładowczą z przodu lub z tyłu.

Wysyp z przodu

2200 SM to maszyna, w której taśma wysypowa jest montowana z przodu maszyny. Można ją obracać w obie strony, a także regulować wysokość zrzutu. W zależności od wielkości wywrotki jej załadunek odbywa się z tyłu lub z boku. Operator maszyny Surface Miner doskonale widzi ciężarówkę.

Wysyp z tyłu

Inne modele, jak np. 2500 SM i 4200 SM, posiadają taśmę wysypową z tyłu. Można ją obracać w obie strony, każdorazowo o 90°, a także regulować wysokość zrzutu. Operator Surface Minera doskonale widzi wywrotkę, gdyż może obrócić swój fotel w lewą lub w prawą stronę.

Łagodny załadunek ciężarówek drobnoziarnistym materiałem

We wszystkich przypadkach drobne uziarnienie materiału sfrezowanego przez WIRTGEN Surface Miner umożliwia równomierny, stały i kompletny załadunek wanny ciężarówki. Takie warunki pozwalają na dużą elastyczność przy doborze wielkości wywrotek. W pewnych okolicznościach można na przykład stosować wanny aluminiowe i ciężarówki o podwyższonej nośności.

Zalety:

 • Ponowny załadunek jest zbędny
 • W przypadku odcinków transportowych o długości ok. 500 m bezpośredni załadunek ciężarówek jest z reguły najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem

Surface Mining: wydobycie na odkład

W przypadku frezowania „na odkład” pozyskany materiał jest pozostawiany bezpośrednio za maszyną, a przenośnik wyładowczy nie jest wykorzystywany. Proces frezowania odbywa się w związku z tym niezależnie od załadunku (na wywrotkę). Materiał należy jednak zebrać ładowarką czołową.

W przypadku wielu zastosowań wyższa produktywność przy frezowaniu na odkład w porównaniu z bezpośrednim załadunkiem rekompensuje dodatkowe koszty związane z ładowaniem materiału (np. przy wykorzystaniu ładowarek kołowych).

Ponadto w przypadku tej metody nie ulega zużyciu taśma i nie występują koszty eksploatacji układu transportowego.

Zalety:

 • Brak oczekiwania na ciężarówki
 • Taśma nie zużywa się/wyższa dyspozycyjność
 • Wyższa produktywność niż w przypadku załadunku z wykorzystaniem taśmy
 • Grubszy materiał
 • Lepsza selektywność w przypadku przebiegających stromo i skośnie złóż
 • Najbardziej ekonomiczny sposób pracy w przypadku odcinków transportowych o długości ok. 150 m i załadunku ładowarką kołową oraz ok. 500 m w przypadku korzystania ze zgarniarki ciągnikowej doczepnej

Surface Mining: Wysyp boczny

Wysyp boczny materiału oznacza, że poprzez podawanie materiału przenośnikami taśmowymi z różnych procesów frezowania powstaje hałda. W zależności od kąta obrotu przenośnika taśmowego można dokonywać wysypu materiał z 3 do 5 sąsiadujących z sobą torów frezowania. W zależności od wysokości powstałej w ten sposób hałdy materiał można wygodnie przeładować ładowarką czołową.

Zalety:

 • Wymieszanie materiału podczas wydobycia
 • Usypywanie hałdy w kopalni
 • Brak oczekiwania na ciężarówki
 • Praca niezależna

Ta innowacyjna technologia pozwala zmniejszyć nakłady związane z urządzeniami, personelem i czasem w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Równocześnie można uzyskiwać równe, stabilne powierzchnie oraz skarpy, a także selektywnie wydobywać warstwy mineralne. Ale to nie wszystko: Bezwibracyjna, bezpyłowa i stosunkowo cicha technologia pozwala na efektywne wydobywanie minerałów użytkowych nawet w pobliżu osiedli mieszkaniowych i dróg.

Obniżanie kosztów, poprawa jakości produktu i wydajności

Wydobyty i rozdrobniony materiał jest w takim stanie, że bez lub przy niewielkiej obróbce dodatkowej może być on dalej przetwarzany. Wydobycie boksytów, fosforanów, kimberlitu lub soli może być jeszcze bardziej rentowne. Surface Minery umożliwiają także pozyskiwanie twardych skał wapiennych lub granitowych o wytrzymałości do 260 MPa bez konieczności wysadzania pokładów.

EN PL