Produkcja asfaltu:
podstawą jest dobra mieszanka

Aby z kruszyw i bitumu powstała mieszanka do budowy dróg, niezbędny jest proces mieszania składników w odpowiedniej temperaturze. Do tego potrzebna jest wytwórnia mas bitumicznych. Specjaliście od produkcji wytwórni - firmie BENNINGHOVEN - udaje się każda mieszanka, bez względu na to, czy jest wytwarzana w instalacji przewoźnej – na kołach, czy też w instalacji stacjonarnej, skrojonej na miarę.

Technologia produkcji

Zasadniczo w przypadku wytwarzania mieszanek bitumicznych dokonuje się rozróżnienia między dwoma rodzajami procesu: między produkcją ciągła i przerywaną.

Proces ciągły

W przypadku ciągłej produkcji proces mieszania odbywa się bez przerw. Poszczególne składniki są przez cały czas dodawane do procesu mieszania. Technologia ta szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku dużych projektów budowlanych, gdzie mieszanka, czy jej receptura nie zmienia się.

Proces przerywany

W przypadku produkcji przerywanej składniki mieszanki bitumicznej zważone zgodnie z recepturą są podawane partiami do mieszalnika. Ta technologia jest bardziej elastyczna, gdyż umożliwia zmianę receptury przy każdej partii. Ponadto ze względu na dokładniejsze dozowanie oraz odpowiednio dopasowane cykle mieszania można uzyskać wyższą jakość mieszania.

W Europie w produkcji mieszanek bitumicznych stosuje się głównie technologię przerywaną.

EN PL