Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane do układania asfaltu i podbudowy

Układarki do asfaltu posiadają długą historię rozwoju, w której wiodącą rolę w ramach innowacji technicznych i technologicznych odegrała firma VÖGELE - od pierwszego zespołu maszynowego do budowy dróg, którym była układarka z napędem hydraulicznym, przez najnowocześniejszą technikę wysokiego zagęszczania stosowaną w stołach, aż po jednolitą i łatwą do przyswojenia koncepcję obsługi.

Dzięki układarkom do asfaltu, stołom o różnych wariantach zagęszczania, podajnikom i zróżnicowanym maszynom specjalistycznym wiodący w świecie producent VÖGELE oferuje wyczerpującą paletę produktów innowacyjnych maszyn do budowy dróg. Maszyny te są opracowywane i produkowane w największym w branży na całym świecie specjalistycznym zakładzie z siedzibą w Ludwigshafen. VÖGELE zapewnia najwyższą jakość wszystkich swoich produktów oraz usług.

Paleta produktów
www.voegele.info

EN PL