Informacja o ochronie prywatności

Pobieranie (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/polska

I. Administrator danych

Administratorem danych i usługodawcą jest:

WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. („my”, „nas” lub „Wirtgen”)
ul. Ostrowska 344
61-312 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 8982 100
Fax: +48 61 8982 154
E-mail: Biuro.Polska@wirtgen-group.com
https://www.wirtgen-group.com/polska

II. Inspektor ochrony danych

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych
WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 344
61-312 Poznań, Polska
E-mail: Biuro.Polska@wirtgen-group.com

III. Informacje ogólne

Do ochrony danych osobowych użytkowników przywiązujemy wielką wagę. Dane przetwarzamy głównie w celu zapewnienia funkcjonowania i łatwego korzystania z witryny internetowej. Dane użytkowników będą zawsze przetwarzane zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi.

IV. Dostarczanie treści i dzienniki zdarzeń

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z komputera użytkownika. Zbieramy następujące dane:

 • informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • witryny internetowe, z których urządzenie użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej
 • witryny internetowe odwiedzane z urządzenia użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Dane te są zapisywane w dziennikach zdarzeń naszego systemu. Ww. dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi.

Niezbędne jest tymczasowe przechowywanie w naszym systemie adresu IP użytkownika, aby umożliwić dostęp do witryny internetowej z komputera użytkownika. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na tym, że możemy poprawić funkcjonalność i sprawność witryny internetowej, a także zabezpieczyć nasze systemy informatyczne. Ponadto tymczasowe przechowywanie służy do wykrywania błędów i zapobieganie błędom. Dane nie będą w tym kontekście wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane są przechowywane do czasu, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub przetworzone. Jeżeli dane są potrzebne w celu zapewnienia dostępu do witryny, konieczność ta kończy się wraz z zakończeniem sesji. Dane użytkownika są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Jeśli dane są przechowywane w naszych dziennikach zdarzeń, zostaną usunięte nie później niż po upływie siedmiu dni. W przypadku dłuższego przechowywania danych użytkownika adres IP użytkownika zostaje usunięty lub wyodrębniony tak, aby nie można za jego pomocą zidentyfikować użytkownika lub jego łącza internetowego.

Hosting naszej witryny internetowej jest prowadzony w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające dane, a te działają z naszego upoważnienia. Wdrażają on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, że przetwarzanie spełnia wymogi RODO i zapewnia ochronę praw użytkownika.

V. Czcionka „Avenir”

Do nagłówków na naszej witrynie internetowej używamy czcionki “Avenir” dostarczonej przez firmę Monotype GmbH, Horexstrasse 30, 61352 Bad Homburg, oddział w Berlinie: Bergmannstrasse 102, 10961 Berlin. Gwarantuje to, że witryna wygląda tak samo dla wszystkich odwiedzających, bez względu na to, jakie urządzenie i jaka przeglądarka są używane.

W tym celu dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie do udostępnienia użytkownikowi witryny internetowej zawierającej wszystkie nagłówki i dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dla celów umowy Monotype GmbH monitoruje różne wyświetlenia czcionek na naszej stronie internetowej, jak również nasze dane.

VI. Pliki cookie

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze. Zawierają one niepowtarzalny ciąg znaków identyfikujący przeglądarkę przy następnych odwiedzinach danej witryny. Podczas wizyty na naszej witrynie plik cookie może zostać zapisany w komputerze użytkownika.

Użytkownik ma nieograniczoną kontrolę nad korzystaniem z cookie. Domyślnie konfiguracja większości przeglądarek akceptuje pliki cookie. Jednak zmiana ustawień przeglądarki może wyłączyć lub ograniczyć ich używanie. Już zapisane cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie przez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli pliki cookie są zwykle wyłączone, użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji na naszej witrynie internetowej.

Podczas wizyty na naszej witrynie użytkownik jest informowany o ww. stosowaniu plików cookie i odniesienie do niego zawiera baner w tekście Polityki Prywatności służący do wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie. Prosimy o zgodę na korzystanie z plików cookie, którą wyraża się przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się”. Podstawą prawną przetwarzania dla wszystkich rodzajów plików cookie jest zatem art. 6 ust. 1 a) RODO.

Punkty 1 („Funkcjonalne pliki cookie”) i 2 („Analityczne pliki cookie”) szczegółowo wyjaśniają, jakich typów plików cookie używamy oraz jakie dane są przetwarzane.

1. Funkcjonalne pliki cookie

Niektóre funkcje naszej witryny muszą być rozpoznane przez przeglądarkę nawet po podziale strony. Funkcje te nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • (1) Ustawienia językowe
 • (2) Cookie logowania
 • (3) Śledzenie

Wyszukiwarka naszej witryny jest obsługiwana przez Algolia SAS 55, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paryż, Francja; E-Mail: RODO@algolia.com. Informację dotycząca polityki prywatności firmy Algolia można znaleźć tutaj: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/RODO/

Poza zgodą użytkownika podstawę prawną stosowania technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Witryna nie byłaby w pełni użyteczna bez umieszczenia tych plików i znacznej części usług nie można by zaoferować. Dane użytkownika gromadzone przez funkcjonalne cookie nie służą do tworzenia profili użytkowników.

Funkcjonalnych plików cookie nie można ręcznie wyłączyć za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Niemniej jednak użytkownik ma możliwość określenia poprzez ustawienia przeglądarki, czy pliki cookie powinny zostać zasadniczo odrzucone. Podkreślić należy, że w tym przypadku niektóre funkcje witryny nie będą dostępne.

Nasze funkcjonalne pliki cookie są to cookie sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji.

2. Analityczne pliki cookie

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi Matomo świadczonej przez Matomo Org. To otwarte oprogramowanie (open source) pomaga nam przy analizowaniu korzystania z naszej witryny. Te informacje pomogą nam doskonalić naszą witrynę i sprawić, że będzie bardziej interesująca i przyjazna dla użytkownika.

Dalsze informacje o ochronie prywatności firmy Matomo można znaleźć tutaj: https://matomo.org/privacy-policy/.

Oprogramowanie umożliwia umieszczenie plików cookie na komputerze. Podczas dostępu do poszczególnych stron naszej witryny przechowywane są następujące dane:

 • (1) dwa bajty adresu IP użytkownika
 • (2) wywołana witryna
 • (3) witryna, z której użytkownik uzyskuje dostęp do wywołanej witryny (witryna odsyłająca)
 • (4) strony odwiedzone z wywołanej witryny
 • (5) czas spędzony na naszej witrynie
 • (6) częstotliwość wywoływania naszej witryny przez użytkownika

Oprogramowanie analizujące działa wyłącznie na serwerach naszej witryny internetowej. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie tam. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Ten plik cookie jest ważny przez siedem dni.

Poza zgodą na używanie plików cookie wyrażoną przez użytkownika za pośrednictwem banera, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie i optymalizacji naszej witryny internetowej. Jednak z Matomo korzystamy z funkcją „automatycznej anonimizacji IP odwiedzających”. Ta funkcja anonimizacji skraca adres IP użytkownika o dwa bajty, co uniemożliwia przypisanie go do użytkownika lub do połączenia internetowego, z którego on korzysta.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie przetwarzanie, może zablokować zapisanie pliku cookie w ustawieniach w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera punkt „Pliki cookie”.

Ponadto użytkownik ma możliwość zakończenia analizy zachowań użytkownika poprzez wyłączenie się z niej. Po potwierdzeniu łącza

plik cookie zostaje za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisany w urządzeniu, co uniemożliwia dalszą analizę zachowań użytkowników. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie zapisanych na urządzeniu użytkownik musi ponownie kliknąć powyższe łącze.
Sprzeciw >>

VII. Formularz kontaktowy i e-mail

Na naszej witrynie znajduje się formularz kontaktowy, z którego można korzystać do korespondencji. Użycie tej opcji powoduje, że dane wprowadzone do formularza są przesłane do nas i zapisane. Przetwarzamy następujące dane:

 • Zwrot (wymagane)
 • Imię (wymagane)
 • Nazwisko (wymagane)
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość (wymagane)
 • Kraj/Terytorium (wymagane)
 • Spółka
 • E-mail (wymagane)
 • Telefon
 • Treść wiadomości (wymagane)

Można się z nami także skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku przekazywane dane osobowe są przechowywane i przetwarzane dalej.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych obydwoma środkami łączności jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Jeśli wiadomości przesyłane przez użytkownika dotyczą zawarcia lub wykonania umowy, art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika.

Dane osobowe z maski wprowadzania danych lub e-mailów przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z użytkownikiem lub realizacji umowy. Zasadniczo nie ujawniamy ani nie przesyłamy danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim. Jeżeli jednak użytkownik zada pytania dotyczące konkretnych produktów, mogą one zostać przekazane do właściwego działu lub dostawcy w grupie Wirtgen.

Dane są przechowywane do czasu, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub przetworzone. Generalnie wiadomości oraz powiązane z nimi dane osobowe zostają usunięte, gdy wniosek użytkownika został ostatecznie rozpatrzony. Jeżeli jednak przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, dalsze przetwarzanie zgodnie z wymogami umownymi lub prawnymi jest możliwe.

Gdy użytkownik korzysta z naszego formularza kontaktowego, a następnie klika przycisk „Wyślij”, dodatkowo pobieramy jego adres IP oraz datę i godzinę wysłania wiadomości. Pomaga to nam w zapobieganiu niezgodnemu z przeznaczeniem użyciu formularza kontaktowego i w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego też art. 6 ust. 1 f) RODO stanowi podstawę prawną. Dane osobowe zostają usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

VIII. Składanie wniosku o zatrudnienie online

Wniosek o przyjęcie do pracy można złożyć za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Natomiast aktualny CV można przesłać e-mailem. Wolne miejsca pracy u nas można znaleźć tutaj:

https://www.wirtgen-group.com/polska/pl/about-us/jobs-career/

Przetwarzamy dane, które znajdują się we wniosku ubiegającego się o zatrudnienie. Przetwarzamy też inne dostarczone nam dane.

Korespondencja jest szczególnie konieczna w celu podjęcia działań na prośbę kandydata przed zawarciem umowy. Dlatego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Ponadto, ponieważ przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić życzenie kandydata, przetwarzanie tych danych stanowi prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 f) RODO.

Dane są przechowywane do czasu, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub przetworzone. Ponieważ dane są niezbędne do podjęcia działań na prośbę kandydata przed zawarciem umowy, przetwarzamy dane zgodnie z wymogami umownymi lub prawnymi.

IX. Kanały RSS

Można subskrybować nasz kanał RSS i otrzymywać aktualności dotyczące naszej działalności. Nasze posty i artykuły są wyświetlane w czytniku kanałów. W przeciwieństwie do newsletterów nie wymaga to przetwarzania danych osobowych użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych użytkowników kanałów RSS, prosimy o kontakt z operatorem czytnika kanałów.

X. Google reCAPTCHA

Nasza witryna internetowa korzysta z Google reCAPTCHA w celu kontroli i zapobiegania automatycznemu dostępowi szkodliwego oprogramowania („boty”) do naszej witryny i interakcji z nią. Działający na podstawie testu Turinga reCAPTCHA rozpoznaje, czy sygnał wejściowy pochodzi od człowieka czy bota. Jest to usługa oferowana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej nazywaną wyłącznie „Google”.

Google posiada certyfikat zgodności z zasadami umowy UE-USA o ochronie danych osobowych („Ochrona Prywatności UE-USA”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active, a tym samym gwarantuje, że regulacje unijne ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na bezpieczeństwie naszej strony internetowej oraz na zapobieganiu niechcianemu, zautomatyzowanemu dostępowi w postaci spamu itp.

Google może również określić, z której witryny internetowej wniosek został przesłany i który adres IP został użyty podczas stosowania tzw. pola tekstowego reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika Google może zbierać dalsze informacje niezbędne do zapewnienia i zagwarantowania tej usługi. Google dostarcza dalsze informacje ogólne dotyczące postępowania z danymi użytkownika na https://policies.google.com/privacy

XI. YouTube

Nasza witryna internetowa wyświetla filmy wideo obsługiwane przez YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Filmy wideo są wbudowane w naszą witrynę internetową i można je oglądać bez wchodzenia na witrynę YouTube.

Filmy YouTube włączyliśmy do witryny w zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W związku z tym dane użytkownika będą przesyłane do YouTube/Google jedynie wtedy, gdy wyświetli on wideo. Poprzez wyświetlenie wideo użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Adres IP użytkownika i informacje dotyczące treści zostają wysłane do YouTube/Google. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube, informacje te mogą być także powiązane z jego kontem użytkownika. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z serwisu YouTube przed wyświetleniem filmu. Nie mamy żadnej kontroli nad przetwarzaniem danych użytkownika przez YouTube. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy

YouTube/Google posiada certyfikat zgodności z zasadami umowy UE-USA o ochronie danych osobowych („Ochrona Prywatności UE-USA”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, a tym samym gwarantuje, że regulacje unijne ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

XII. Łącza do mediów społecznościowych

Nie korzystamy na naszych witrynach z wtyczek mediów społecznościowych (z wyjątkiem wbudowanych filmów z YouTube i Google Maps, patrz ust. IX i XI). Pokazane ikony są hiperłączami do wymienionych platform mediów społecznościowych. Klikając te łącza użytkownik zostanie przekierowany do naszego kanału WIRTGEN na YouTube lub na stronę GRUPY WIRTGEN na Twitterze. Podczas wchodzenia na daną platformę operator otrzymuje dane osobowe użytkownika (np. adres IP). Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie, wizyta na naszej witrynie może zostać powiązana z jego profilem.

XIII. Prawa użytkownika w myśl RODO

Chcielibyśmy poinformować użytkowników o ich prawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. Z pytaniami dotyczącymi praw użytkownika lub w przypadku zamiaru dochodzenia swoich praw w stosunku do nas prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

1. Cofnięcie zgody użytkownika (art. 7 ust. 3 RODO)

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych ma on prawo wycofać w dowolnym momencie swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, jakie miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przed wyrażeniem zgody użytkownik zostanie o tym poinformowany.

2. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Podmiot danych ma prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli tak, do dostępu do danych osobowych oraz następujące informacje:

 • cele przetwarzania danych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, a w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeżeli to możliwe przewidywany okres, w którym dane osobowe będą przechowywane lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria służące do określenia tego okresu;
 • istnienie prawa do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych albo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe nie są pobrane bezpośrednio od użytkownika, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • korzystanie z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz - przynajmniej w tych przypadkach - konkretne informacje o rozumowaniu stanowiącym podstawę decyzji jak również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych użytkownika.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo być poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach w myśl art. 46 dotyczących transferu danych.

3. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo do sprostowania przez nas bez zbędnej zwłoki dotyczących jego nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania danych, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, m.in. poprzez zamieszczenie uzupełniającej informacji.

4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do usunięcia przez nas bez zbędnej zwłoki jego danych osobowych, a my mamy obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub przetworzone;
 • użytkownik wycofał zgodę, na której oparte jest przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 a), art. 9 ust. 1 a) i gdzie nie ma innych podstaw prawnych dla przetwarzania danych;
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu w myśl art. 21 ust. 1 i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podmiot danych osobowych wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2;
 • dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone;
 • dane osobowe powinny być usunięte zgodnie ze zobowiązaniem prawnym Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego prawa, któremu podlegamy;
 • dane osobowe zostały pobrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o której mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe publicznie i jesteśmy na mocy ust. 1 zobowiązani do ich usunięcia, my, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów realizacji, podejmiemy stosowne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować o tym administratorów danych przetwarzających odnośne dane osobowe.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Zgodnie z art. 18 RODO możemy jedynie przetwarzać dane w ograniczonym stopniu, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • użytkownik zakwestionował poprawność swoich danych - dopóki nie możemy zweryfikować ich poprawności,
 • przetwarzanie jest bezprawne i zamiast żądać usunięcia danych użytkownik żąda ograniczenia ich używania;
 • nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 RODO ze względów wynikających z konkretnej sytuacji, pod warunkiem, że nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny przetwarzania przez nas są nadrzędne wobec interesu użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych jest ograniczone, wolno nam przechowywać wyłącznie te dane. Dalsze przetwarzanie jest dopuszczalne tylko za zgodą użytkownika, do wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego.

6. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO)

Zwracamy uwagę, że jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców danych użytkownika o wszystkich korektach, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Na życzenie poinformujemy użytkownika o tych odbiorcach.

7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazał nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez utrudniania tego przez nas, jeżeli przetwarzanie danych jest:

 • oparte o zgodę użytkownika lub umowę oraz
 • przeprowadzane w sposób zautomatyzowany.

Dochodząc swoich praw do przenoszenia danych użytkownik ma prawo do przesłania danych osobowych bezpośrednio przez nas innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie może naruszać praw i wolności innych osób.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (art. 22 RODO)

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, gdy wywołuje to skutki prawne dla użytkownika lub w podobny sposób wywiera na niego istotny wpływ.

9. Prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji, wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 a) lub f), w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych przesłanek do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i swobód użytkownika lub powodów do wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych dla takiego marketingu, w tym profilowania prowadzonego w takim zakresie, że jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych.

EN PL