WIRTGEN GROUP – silna grupa przedsiębiortsw

Jesteśmy przedsiębiorstwem należącym do WIRTGEN GROUP - aktywnej w całym świecie grupy producentów maszyn budowlanych. Do grupy należą takie tradycyjne marki jak WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN i BENNINGHOVEN z zakładami głównymi w Niemczech oraz lokalnymi zakładami produkcyjnymi w Brazylii, Chinach i Indiach.

Jako lider technologiczny oferujemy naszym klientom maszyny do budowy dróg i naprawy nawierzchni, instalacje do wydobywania i wzbogacania materiałów użytkowych i z recyklingu oraz do produkcji mieszanek asfaltowych.

Fakty i liczby

Liczba pracowników około 8,700
Obrót WIRTGEN GROUP w 2018 ponad 3 miliardy euro
Spółki dystrybucyjne i serwisowe 55
wybranych przedstawicielstw handlowych ponad 150

Zakłady macierzyste WIRTGEN GROUP w Niemczech

W Niemczech znajdują się nasze nowoczesne zakłady główne wyspecjalizowane w budowie maszyn. Wszystkie dysponują specyficznym, opracowywanym przez dziesięcioleci know-how. W czasie budowy każdego zakładu z osobna planowo stworzono cały łańcuch procesów, począwszy od opracowania maszyn, aż do montażu i zapewnienia jakości danej gamy produktów naszej marki.

Lokalne zakłady produkcyjne w Brazylii, Chinach i Indiach

Wysokie wymagania jakościowe oraz wymagania względem wydajności produkcji spełniają również zakłady produkcyjne WIRTGEN GROUP usytuowane poza granicami Niemiec: w Brazylii, Chinach i Indiach. Stamtąd WIRTGEN GROUP obsługuje lokalne rynki zbytu w Ameryce Łacińskiej i Azji. Wytwarzamy tam produkty, które dopasowane są do potrzeb naszych Klientów w danym kraju. Przywiązujemy przy tym wielką wagę do produkcji z wykorzystaniem artykułów nabywanych na rynkach lokalnych

światowa siatka oddziałów i dystrybutorów

WIRTGEN GROUP reprezentowana jest na całym świecie przez własne spółki dystrybucyjne i spółki serwisowe lub przez wyselekcjonowanych dystrybutorów gwarantujących sprawnie funkcjonującą współpracę. Rozwinięta sieć dystrybucyjna i serwisowa to bliskość Klienta oraz rozwiązania dopasowane do jego potrzeb. Szeroką ofertę usług gwarantują zarówno nasze oddziały, jak i dealerzy zogniskowani wokół WIRTGEN GROUP

EN PL