Selektiv utvinning av mineraler

Masser fra deponier og råmasser blir brukt til en rekke foremål, som råmaterialer i bygg eller som en kilde til energy. Men hvordan blir de utvinnet ? Hvilke metoder tillater at stein og andre forkomster kan utvinnes spesiellt og kostnadseffektivt ?

Boring og sprenging er ikke lenger den mest oppdaterte løsningen når det gjelder utvinning, grunnarbeid og bygging. WIRTGEN GROUPs løsning : Surface mining - med de utvunnede massene lastet direkte på dumpere eller deponert i ranker.

Surface mining : Direkte lasting

En av de viktigste egenskapene til WIRTGEN Surface Miner er dens evne til å laste det kuttede materialet direkte på lastebiler. Avhengig av modell er WIRTGEN Surface Miner utformet enten som frontlaster eller som baklaster.

Foroverlasting

2200 SM er en frontlaster hvor lossebåndet er montert på forsiden av maskinen. Båndet kan svinges til begge sider og lossehøyden er regulerbar. Avhengig av lastebilens størrelse kan disse maskinene laste lastebiler enten bakfra eller fra siden. Operatøren av Surface Miner har fri sikt til lastebilen.

Bakoverlasting

Andre modeller som f.eks. 2500 SM og 4200 SM er baklastere, og deres lossebånd er montert bak på maskinen. Båndet kan svinges 90° til begge sider og lossehøyden er justerbar. Operatøren av Surface Miner kan svinge sete sitt til venstre eller høyre slik at han har fri sikt til lastebilen.

Forsiktig lasting av lastebiler med finkornet materiale

I alle tilfeller vil den finkornede størrelse på materialet som er kuttet av WIRTGEN Surface Miner gi en jevn, kontinuerlig og fullstendig fylling av lastebilen. Dens lasteegenskaper gir mulighet for fleksibilitet ved valg av passende lastebilstørrelse. Under visse omstendigheter kan f.eks. en lastebil med aluminiumsplan og høy nyttelast brukes.

Dine fordeler:

 • Gjør ny opplasting overflødig
 • For transportavstander over ca. 500 m er direkte opplasting av lastebil som regel det mest økonomiske

Surface mining : Ranker

Ved legging i ranke blir det kuttede materialet lagt rett bak maskinen uten å bruke lossebåndet. Kuttingen skjer dermed uavhengig av lasting (på lastebil). Materialet må da lastes med en frontlaster.

I mange tilfeller utligner høyere produktivitet de ekstra kostnadene ved legging i ranker og ny behandling av materialet (f.eks. med hjullastere) i forhold til direkte opplastning.

Dessuten oppstår det med denne metoden ingen båndslitasje og ingen diftskostnader for transportbåndsystemet.

Dine fordeler:

 • Ingen ventetider på lastebil
 • Ingen båndslitasje / høyere tilgjengelighet
 • Høyere produksjonsrater enn ved opplasting med transportbånd
 • Grovere materiale
 • Forbedret selektivitet i bratte og skrå lag
 • Økonomisk metode for transportavstander opptil ca. 150 m ved hjullasteropplasting og ca. 500 m ved skraping

Surface mining: Deponering av materiale sideveis

Deponering av materiale sideveis, betyr legging av et lager av materiale fra forskjellige kutteoperasjoner ved hjelp av båndet til et lager. Avhengig av båndets svingvinkel, kan materialet legges på skrå i 3 til 5 skjærebaner etter hverandre. Avhengig av lagerets høyde, kan materialet enkelt tas igjen med en frontlaster.

Dine fordeler:

 • Materialet kan også blandes
 • Lagring der det kuttes
 • Ingen ventetider på lastebil
 • Uavhengig drift

Den innovative teknologien reduserer utstyrs- og personellkostnader samt sparer tid i forhold til konvensjonelle metoder. Samtidig opprettes flate, stabile overflater og skråninger og steinlagene nås selektivt. Og ikke nok med det: Den vibrasjonsfrie metoden produserer lite støv og støy og muliggjør effektiv kutting av nyttige mineraler i nærheten av boligområder og veier.

Redusere kostnader og øke produktkvalitet og effektivitet

Det utvunnede og allerede knuste materialet er så smått at det kan viderebearbeides lønnsomt uten eller med minimal etterbehandling. Utvinning av bauxitt, fosfat, kimberlitt eller salt kan drives mer lønnsomt, og selv vanskelig kalksten eller granitt opptil 260 MPa kan utvinnes ved Surface Mining uten sprengning.

NO