Effektiv og økonomisk behandling av naturlige steinforekomster og resirkulering

Knuste masser og resirkulerte materialer I forskjellige fraksjoner blir brukt som tilslag for betong og i forskjellige asfalt typer for bruk i vei og byggekonstruksjoner. Men hvordan blir store steiner omgjort til de forskjellige fraksjonene ?

Bearbeiding av naturstein

Når man bearbeider sprengte steinmasser, blir større steiner knust ned til definer fraksjon gjennom en knuse og sikteprosess. Hvis massene skal behandles I ett mobilt verk, mates dette med en gravemaskin direkte I knuseren som normalt befinner seg på stedet.

De knuste massene forsetter så videre til den neste prosessen enten via transportbånd eller blir fjernet med lastebiler. Alternativt kan massene transporteres bort med dumpere. Gravemaskiner eller hjullastere laster steinen på dumpere i bruddet, for transport til det stasjonære knuseverket.

Bearbeidelse av gjenvinningsmaterialer

I tillegg til forsterket betong , asfalt og murstein, vil sams masser og mikset materiale bli separert ut i brukbare sorteringer ved hjelp av mobilt eller stasjonert knuseverk og sorterings maskiner.

En kombinert prosess av knusing, sikting og utsortering av metall er en effektiv måte å behandle masser som skal gjenvinnes. For å oppnå ett produkt som er av enda høyere kvalitet, kan ytterligere behandling gjøres, slik som vasking, utsortering av lette materialer som plast og papir ved hjelp av viftefunksjon , og det kan benyttes ytterligere elektromagnetisk utsortering.

NO