Hver nye vei begynner med jord og stein bearbeiding

Naturen har ikke alltid ideelle grunnforhold - enten for anlegg eller strukturelle ingeniørprosjekter. Ganske ofte må den eksisterende jorda behandles for å bedre sin bæreevne. Andre steder, må kanskje massive fjellformasjoner utjevnes. Hvilke metoder blir brukt for å legge grunnlaget?

Jordkomprimering

Siden jorda stedvis er løs og ikke tilstrekkelig sammenhengende, er grunnarbeid nødvendig før bærelaget. Komprimering er den viktigste prosessen i grunnarbeider. Hensikten med komprimering er å redusere volumet av jord fylt med luft og vann. Dette gir jorden de ønskede egenskaper: den blir mer motstandsdyktige mot de påkjenninger som pålegges av trafikk-og klima. Dynamisk kompaktering med vibrerende eller oscillerende valser har vist seg å være spesielt effektive i grunnarbeider, fordi det komprimerer jordsmonnet gjennom en kombinasjon av vibrasjoner fra valsens trommel og vekten av valsen

Jord komprimeres best med valser med sauefotstrommler og høye amplituder, mens ikke-bindende masser komprimereser mest effektivt med glatt trommel og lavere amplituder. Bakken er deretter klar til å bli asfaltert - forutsatt at den ikke inneholder for mye fuktighet. I dette tilfelle må det i tillegg være stabilisert.

Jordstabilisering

Ekstremt sammenhengende og våt jord er ikke egnet for komprimering av valsene. I slike tilfeller må den eksisterende jorda først stabiliseres for å forbedre sin bæreevne og klargjøre det som en egnet base for det øvre dekkets struktur.

Stabilisering sikrer at vannet er varig bundet i jordsmonnet. Dette oppnås ved å blande et kalk-eller sement-bindemiddel inn i jorda. Spesielt når en stabiliserer jord med sement, blir den mer motstandsdyktig mot trafikkbelastning , inntrengning av vann og frost på lang sikt. Jord som krever stabilisering er ofte bløt og kan kun kjøres over av kraftige biler med firehjulsdrift. Av denne grunn, har jordstabilisatorer store dekk med høy trekkraft og et kraftig drivsystem. Deres blande rotorer blander bindemiddel til dybder på opp til 56 cm i én omgang. Dette reduserer vanninnholdet og gjør jorden perfekt for etterfølgende komprimering av vibrasjonsvalser.

Parsell operasjoner

Når en bygger veier gjennom terreng med mye fjell, brukes kaldfresere eller overflatefreser for å forberede grunnen til ny veibygging, eller for å kutte parsellen som fagfolk vil si.

Sprengning er vanlig når du bygger vei parseller på baser av kalkstein, skifer, granitt eller annen stein. Dette fører til vibrasjoner, støy og støv. Hvis sprenging hindres av nærliggende bygninger, industrianlegg eller jernbanespor, blir parsellene bygget ved å skjære gjennom fjellet. Denne miljøvennelige metoden tar ut stein uten vibrasjoner.

Selv mens karbid tennene på fresetrommelen fortsetter å kutte, blir den knuste asfalten lastet opp på lastebiler med en dreibar transportør. På grunn av ensartet kornstørrelse, kan det brukes om igjen som fyllstoff, uten ytterligere behandling. Veien kan nå bli asfaltert uten problemer på en nøyaktig profilert overflate.

NO