Produsent av teknologi for steinknusing, sikting og resirkulering

KLEEMANN leverer ett stort utvalg av kjeftknusere, slagknusere og konknusere , sikteverk for behandling av ferdig knuste masser og gjennvinning av brukte materialer. Disse mobile, beltegående maskinene er produsert på fabrikken som ligger i Göppingen. Verdensledende knuse og sikte-teknologi er i stadig utvikling på fabrikken.

KLEEMANN sin meget fremtredende position innen mineralteknologi og markedsandel innen mobile maskiner, skyldes i hovedsak sin høye kunnskap innen prosess planlegging. De mobile maskinene er i hovedsak nøye designet med løsninger som alltid omfatter hele produksjons-prosessen og maksimerer fordelene for kundene. Pålitelige maskiner som kunden kan stole på.

Til vårt produktspekter
www.kleemann.info

NO