WIRTGEN GROUPs serviceavtaler

Den totale problemfripakken

Med våre måltilpassede serviceavtaler tilbyr vi deg for hele levetiden til maskinen din, omfattende serviceytelser som avlaster deg under den praktiske gjennomføringen og lar deg konsentrere deg om dine daglige virksomheter.

SMART SERVICE

Serviceavtaler: Tilpasset deg

Sørg med WIRTGEN GROUP SmartService for en perfekt vedlikeholdt maskinparks konstante tilgjengelighet. Bruk fordelene fra vår ytelsespakke som rentabilitet, minimering av avbruddstider, vedlikehold, komfort og sikkerhet. Og det beste: Du behøver ikke bekymre deg om noe. Alle serviceytelsene, herunder den nødvendige administrasjons‑ og organisasjonsinnsatsen, skjer automatisk og uoppfordret fra vår side slik at ingen inspeksjon blir glemt.

Kombinert med WITOS FleetView tilbyr vi deg i tillegg en telematikkstøttet service som setter nye målestokker hva gjelder forebygging, responshastighet og effektivitet.

WIRTGEN GROUP SmartService – fordi service er smart.

Nedlast (PDF)

Dine fordeler

 • KOMFORT:
  Konstant tilgjengelighet til en perfekt vedlikeholdt maskinpark
 • RENTABILITET:
  Høy lønnsomhet gjennom senking av driftskostnadene
 • VERDIBEVARING:
  Høyere videresalgsverdi takket være jevnlig dokumenterte vedlikeholdsintervaller
 • SIKKERHET:
  Jevnlige kontroller for maskinens sikkerhetsstandarder
 • PÅLITELIGHET:
  Bruk av originaldeler for lang maskinlevetid

TELEMATIKKLØSNING WITOS FLEET VIEW

Sikkerhet og planleggingshjelp

WIRTGEN GROUPs telematikksystem WITOS FleetView optimerer flåte‑ og serviceforvaltningen for dine maskiner fra WIRTGEN, VÖGELE og HAMM. Takket være systemstøttet preparering, overføring, visualisering og evaluering av maskin‑ og posisjonsdata blir prosessene dine enda effektivere.

Ytelsesporteføljen til WITOS FleetView går fra den målrettede kontrollen av maskinenes driftstilstand under den daglige bruken til støtte for vedlikeholds‑ og diagnoseprosessene. Respons‑ og stillstandstidene blir på den måten minimert, og vedlikeholdsarbeidene optimert.

I tillegg til dette tilbyr datagrensesnittet WITOS FMI (Fleet Management Interface) deg via et standardisert server-til-server-grensesnitt også muligheten for å importere dataene i allerede tilgjengelige systemer.

De maskinspesifikt avstemte inspeksjons‑ og vedlikeholdsavtalene SmartService utvider i tillegg mulighetene til WITOS FleetView optimalt – for eksempel ved et kvalifisert vedlikehold å minimere stillstandstidene eller en målrettet dokumentasjon for de realiserte tiltakene. På denne måten er kostnadsoptimeringer og en langvarig verdibevaring mulig for maskinene dine.

WIRTGEN GROUP Telematics and On-Site Solutions er kun tilgjengelig i visse utvalgte land. De overførte dataene er avhengige av maskinserienummeret.

Du kan kontakt oss om du har flere spørsmål!

WITOS FleetView, den intelligente telematikkløsningen for WIRTGEN GROUP.

Dine fordeler

 • FLÅTEOVERSIKT:
  Steds‑ og tidsuavhengig informasjon om driftstilstanden
 • AVLASTNING:
  Enkle disponerings‑ og planleggingsprosesser uten unødige transporter
 • TRANSPARENS:
  Forenklet vedlikehold gjennom detaljerte analyser av maskinenes drifts‑ og benyttelsesforhold
 • RASKT:
  Korte responstider ved hindringer
 • EFFEKTIVITET:
  Minimering av stillstandstidene ved optimal gjennomføring av serviceterminene
NO