For viderelesing: WIRTGEN GROUPs praksisrådgiver

Konsentrert praksiskunnskap fra WIRTGEN GROUP: Ganske enkelt verdt å vite

Bruk våre oppslagsverker, og få kunnskap om viktige detaljer om våre kjernekompetanser.

Kaldfresing

I WIRTGENs håndbok om kaldfresing (WIRTGEN cold milling manual) får du forklaring – og også opplysninger om bakgrunnsinformasjon – vedrørende kjerneteknologier, bruksmuligheter samt bruksforhold også med tanke på fremtidens økte krav:

  • Kaldfresingens grunnkonsept samt WIRTGENs maskintyper og ytelser
  • Kjerneteknologi skjæring, nivellering og maskinstyring
  • Kaldfresingens bruksområde
  • Beregningen av freseytelser og fresekvalitet
  • Miljø og fremtidsperspektiver

Underlagsbehandling

Underlagsstabilisatorer omgjør utilstrekkelig bærekraftige underlag til gode, monteringsklare og kompressible underlag. Underlagsbindemiddel skaper varig økning av bæreevnen, tydelig forbedret skjærestyrke og betydelig redusert konsolideringsforhold.

WIRTGENs håndbok for underlagsbehandling og bærelag med hydrauliske bindemidler (WIRTGEN Soil Treatment – Base Layers with Hydraulic Binders) beskriver de forskjellige normene, retningslinjene og opplysningsarkene og gir nyttige innblikk i bruksteknikken for den optimale anvendelsen av underlagsstabilisatorer på byggeplassen.

Kaldrecycling

Med kaldrecyclingshåndboken (WIRTGEN Cold Recycling Technology) stiller WIRTGEN til disposisjon et omfattende kompendium vedrørende den økonomiske og miljøvennlige saneringsmetoden.

Boken beskriver kaldrecyclingens muligheter og varianter, metoder for analyse av foreliggende veikonstruksjoner og fremgangsmåtene ved valget av egnede bindemidler. I tillegg gir forfatterne mange tips om den praktiske gjennomføringen.

Laboratorium

WIRTGEN laboratorieutstyr bestående av enhetene

  • WLB 10 S skumbitumen-laboratorieanlegg,
  • WLM 30 to-akslet laboratoriemikser og
  • WLV 1 laboratoriekomprimator

gir mulighet for enkel og rask tilberedning av blandinger og testprøver for å kontrollere materialets eller materialblandingenes egnethet for tiltenkt bruk, og for å bestemme den optimale bindemiddeltype så vel som bindemiddelmengde for en best mulig slitestyrke og egnethet.

En vesentlig ting ved egnethetstesten er at denne utføres før leggingen starter. Tester som utføres under leggingen, er kun ment som en prosessovervåking. WIRTGEN BSM laboratoriehåndbok gir riktig og praktisk fremgangsmåte når det gjelder egnethetstest og prosessovervåkingsprosedyrer ved gjenbruk av masser med skumbitumen.

Betonglegging

I håndbok har tittelen «Monolittiske profiler og smale veier» (Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications). I fokus står de små WIRTGENs glideforskalingsmaskinene SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i og SP 61 / SP 61i. Særlig verdifullt: På 228 anskuelig illustrerte sider gir eksperter praktiske tips for dagliglivets installasjoner. Alle aspekter fra praksis – fra byggeplasslogistikken via forskalingen til etterbehandlingen – blir detaljert forklart.

Surface Mining

WIRTGEN tilbyr en pålitelig og teknisk fullendt Surface Mining-produktpalette med skjærebredder fra 2,20 m til 4,20 m og skjæredybder fra 20 cm til 83 cm.

Kompendiet beskriver fordelene ved WIRTGENs Surface Mining-teknologi og behandler alle aspekter fra skjæreteknologien til materialtransporten. Planleggingshjelp for den økonomiske bruken av Surface Miner samt internasjonale anvendelseseksempler fra alle steintyper avrunder den allsidige håndboken.

Montering

I monteringslæreboken til Joseph VÖGELE AG (VÖGELE Booklet on Paving) finnes verdifulle anbefalinger om optimal innstilling av utleggermaskin og planker, svar på alle spørsmål om asfaltlegging og mange detaljer om materialkunnskap, ideell også for selvstudier. Gjennom anvendelseseksempler fra praksis der det tas hensyn til alle grensesnittene som planker eller materialtransport, er læreboken et nyttig verktøy i den daglige byggevirksomheten, og bringer kunden videre.

Komprimering

Med den nye håndboken «Compaction – komprimering ved asfalt‑ og jordarbeider» (Compaction – in asphalt construction and earthworks) har HAMM skapt et omfattende grunnlagsverk. Tilknytninger til fysikk og jordmekanikk beskrives i tillegg til maskinteknikk. Videre informerer boken om lagene innen vei‑ og jordarbeider og gir nyttige tips om det praktiske arbeidet på byggeplassen. Den svært anskuelig illustrerte boken egner seg både for den interesserte lekmannen og for den avanserte brukeren.

Preparering

Når det gjelder den effektive driften av mobile knuse‑ og sileanlegg, er velunderbygd kunnskap om prepareringsteknikk helt nødvendig. KLEEMANN-håndboken «Mobil preparering» (Mobile Processing) behandler grunnlagene i prosessteknikken. Fra materialkunnskap via anskuelige anvendelseseksempler til detaljerte forklaringer om forskjellige anleggstyper får den interesserte leseren oversiktlig praksishjelp.

Er du interessert i de nyttige oppslagsverkene?
Ta kontakt med oss i dag.

NO