Nøkkelen til suksess

WIRTGEN GROUPs produktmerkevarer er spesialister innen sitt område og har årelang brukererfaring. Med denne ekspertisen profitterer kundene våre over hele verden, vi videreformidler gjerne våre kunnskaper.

OPPLÆRING

Vår teori er praksisen

Med våre bredt varierte opplæringsprogrammer skolerer vi medarbeiderne dine for effektiv og rentabel anvendelse av dine maskiner fra WIRTGEN GROUP. For kvalifisert opplæring av brukeren og nødvendig fagkunnskaper om tilsyn og vedlikehold er grunnforutsetninger for varig, optimal bruk av maskinene.

I Centres for Training and Technology [Sentrene for opplæring og teknologi], kort CTT, i våre regulære fabrikker og filialer eller direkte på stedet formidler ekspertene våre sine fagkunnskaper til brukere, byggeledere, serviceteknikere og fabrikkpersonalet. Med de bredt varierte opplæringsprogrammene, avstemt mot de daglige utfordringene på en byggeplass, skolerer vi medarbeiderne dine i smågrupper i moderne innretninger og på stedet med praksisnære enheter for et optimalt læringsresultat.

I tillegg til det brede effektspekteret av maskin‑ og fagskoleringer samt ved bruk av reservedels‑ og slitasjedelsskoleringer kan du hos oss også dekke individuelle opplæringer tilpasset dine krav.

WIRTGEN GROUP-opplæringer – profesjonell opplæring for å skape de best kvalifiserte medarbeiderne.

Vårt skoleringsprogram

Du kan kontakt oss for å få mer informasjon!

Dine fordeler

 • CLOSE TO OUR CUSTOMERS:
  Opplæring på stedet eller i våre regulære fabrikker eller filialer
 • PRODUKTIVITET:
  Økning av maskintilgjengeligheten
 • FAGKUNNSKAP:
  Lære av WIRTGEN GROUP-eksperter
 • EFFEKTIVITET:
  Økning av maskinperformancen ved profesjonell bruk
 • INDIVIDUALITET:
  Spesielt skreddersydd for dine behov

BRUKSRÅDGIVNING

Mer knowhow, bedre rentabilitet

Vår bruksrådgivning hjelper maskinførere på byggeplassen, i steinbruddet eller i asfaltproduksjonen, til å utnytte hele potensialet til WIRTGEN GROUP-maskinene, å unngå brukerfeil og å oppnå et optimalt arbeidsresultat.

Kvalifiserte WIRTGEN GROUP-teknikere og byggeplasspesialister gir profesjonelle råd før den planlagte bruken og under utførelsen – enten på bygge‑ eller recyclingsplassen. På den måten bistår vi kundene våre med å oppnå enda bedre resultater. Om det gjelder kaldrecycling, InLine Pave, oscillering, recyclingsmaterialepreparering eller asfaltfremstilling – WIRTGEN GROUPs bruksspesialister gir profesjonelle råd om våre innovative prosesser.

Utnytt også vår fagkunnskap om ekstrautstyr. Vi forklarer deg hvordan du kan bruke disse for å kunne øke bruksområdene for maskinene dine.

WIRTGEN GROUPs bruksrådgivning – vår kunnskap er din fordel.

Dine fordeler

 • PERFEKT:
  Bedre arbeidsresultater ved ideell bruk av maskinene
 • PROFESJONELT:
  Rådgivning før den planlagte bruken og ved utførelsen på stedet
 • BREDT ANLAGT:
  Utvidede bruksmuligheter for å bruke maskinene dine effektivt
 • SPESIALISERT:
  Bruk særskilte prosesser og metoder målrettet
 • YTELSESKRAFTIG:
  Utnytt maskinperformancen fullt ut

INFORMASJONSSYSTEM WIDOS

Den komplette dokumentasjonen i ett system

WIDOS er den omfattende, elektroniske dokumentasjonen for alle seriene til WIRTGEN, VÖGELE, HAMM og KLEEMANN i kun ett system. Takket være de jevnlige oppdateringene er du med WIDOS alltid oppdatert med siste nytt. Den digitale dokumentasjonen inneholder den komplette reservedelskatalogen, bruksanvisningene, hydraulikk‑, elektro‑ og rørleggingsplanene, maskindataene, sikkerhetshåndboken og mye mer.

Oppstartsversjonen WIDOS Basic uten jevnlige oppdateringer får du nå kostnadsfritt sammen med maskinen og tilpasset serien.

Oversiktlig og lett å betjene får du all den informasjonen du trenger for ditt daglige arbeid med maskinen din. Finn frem til de nødvendige bestanddelene raskt og uproblematisk, og bestill det du velger, med et tastetrykk.

WIDOS – et uunnværlig verktøy fra WIRTGEN GROUP for fabrikkpersonalet, serviceteknikere, innkjøpsfolk og tekniske ledere.

Dine fordeler

 • AKTUELT:
  Alltid oppdatert gjennom en jevnlig oppdateringsservice
 • NYTTIG:
  Omfangsrike drifts‑, service‑ og vedlikeholdsveiledninger
 • SAMMENHENGENDE:
  Detaljerte hydraulikk‑, elektro‑ og rørleggingsplaner
 • OMFATTENDE:
  Alle viktige data og dimensjoner for seriene våre
 • BEKVEMT:
  Finn raskt frem til bestanddeler og bestill dem enkelt med et tastetrykk
NO