Personvernerklæring

Nedlasting (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/norway

I. Navn og adresse til den behandlingsansvarlige

Den behandlingsansvarlige iht. den europeiske personvernforordningen er:

WIRTGEN NORWAY AS (heretter „vi“, „oss“ eller "Wirtgen")
Gallebergveien 18
3071 Sande i Vestfold
Norway
Telefon: +47 33 78 66 00
Faks: +47 33 78 66 01
E-post: post.norway@wirtgen-group.com
https://www.wirtgen-group.com/norway

II. Kontaktdata til personvernombudet

Personvernombudet nås på:

Personvernombudet
c/o WIRTGEN NORWAY AS
Gallebergveien 18
3071 Sande i Vestfold
Norway
E-post: post.norway@wirtgen-group.com

III. Generelt om personopplysningsbehandlingen

Vi tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Vi behandler dem primært for å opprettholde en funksjonell og brukervennlig nettside. Vi vil sikre at du kan benytte deg av innholdet og tilbudene på denne nettsiden.

Forøvrig behandler vi personopplysningene dine bare når og i den grad det er tillatt ifølge lovforskrifter. Mer detaljert informasjon finner du nedenfor.

IV. Tilgang til nettside og opprettelse av loggfiler

Hver gang du går inn på internettsiden vår, henter systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra ditt computersystem. Vi henter følgende data:

 • (1) Informasjon om nettlesertype og den versjonen som anvendes
 • (2) Driftssystemet ditt
 • (3) IP-adressen din
 • (4) Dato og tidspunkt for besøket
 • (5) Nettsider som ditt system anvender for å komme til vår internettside
 • (6) Nettsider som blir aktivert av ditt system via vår nettside

Disse dataene blir lagret i loggfilene i vårt system. Det finner ikke sted noen lagring av de nevnte dataene sammen med andre personopplysninger.

Det er nødvendig at vårt system midlertidig lagrer IP-adressen, slik at du får tilgang til vår nettside på din egen datamaskin. Derfor må IP-adressen din lagres for det tidsrommet nettsiden benyttes. Lagring i loggfiler tjener til nettsidens funksjonalitet. I tillegg benytter vi disse dataene til optimalisering av nettsiden vår og til sikring av de informasjonstekniske systemene våre. Dataene blir i denne sammenhengen ikke anvendt til markedsføringsformål. Det rettslige grunnlaget for midlertidig lagring av dataene og loggfilene er artikkel 6 nr.1 bokstav f) i personvernforordningen (heretter GDPR).

Persondataene blir lagret så lenge det er nødvendig for formålet med innhentingen. Når opplysningene er nødvendige for tilgang til nettsiden, bortfaller nødvendigheten når det enkelte besøk er avsluttet. IP-adressen din blir deretter slettet automatisk eller anonymisert slik at den ikke lenger viser til din person. Når det gjelder lagring av persondata i loggfiler, skjer dette etter senest sju dager. De øvrige dataene, som ikke viser tilbake på din person, blir i gitte tilfeller lagret utover denne fristen.

Pleie av nettsiden vår har vi satt bort til oppdragsbehandlere som er bundet av våre anvisninger og GDPR og som dermed ikke kan gi persondataene dine videre til tredjepart.

V. Font „Avenir“

Til overskriftene på nettsiden vår benytter vi fonten „Avenir“ fra firmaet Monotype GmbH, Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, med Berlin-avdeling i Bergmannstraße 102, 10961 Berlin. Ved det sikrer vi at nettsiden ser lik ut for alle besøkere, uavhengig av hvilken type maskin og hvilken nettleser som benyttes.

Til dette formålet blir personopplysningene dine ikke bearbeidet utover det som er nødvendig for å kunne vise nettsiden, og helt spesielt ikke utlevert til tredjepart. Monotype GmbH registrerer antall klikk på fontene på nettsiden så vel som dataene våre utelukkende for kontraktsmessige formål.

VI. Bruk av cookies

Vi anvender cookies på internettsiden vår. Det dreier seg om tekstdata som i eller av nettleseren din lagres på computersystemet ditt. Når du klikker inn på nettsiden vår, lagres en cookie på systemet ditt. Denne cookien inneholder en individuell søkestreng som gjør at nettleseren din identifiseres ved neste besøk på nettsiden.

I de påfølgende avsnittene, punkt 1 „Teknisk nødvendige cookies“ og punkt 2 „Cookies til analyse av surfeatferd“ forklarer vi detaljert hvilke typer cookies vi anvender og hvilke data som til enhver tid blir bearbeidet der.

Med mindre det ikke nevnes avvikende slettefrister i de etterfølgende kommentarene, gjelder uavhengig av type cookie og formålet med cookiene følgende lagringstidsfrister:

Du har uinnskrenket kontroll over bruken av cookies. De blir lagret på datamaskinen din, og data fra denne blir formidlet til vår side. De fleste nettlesere har standardinnstilling som tillater cookies, men ved en endring av nettleserinnstillingene kan overføring av cookies likevel deaktiveres eller begrenses. Allerede lagrede cookies kan til enhver tid slettes. Det kan også gjøres automatisk ved en tilsvarende innstilling av nettleseren din.

Hvis cookies for nettsiden vår generelt deaktiveres, kan muligens ikke alle funksjonene på nettsiden benyttes i fullt omfang.

Når du går inn på nettsiden vår, blir du informert av et Info-banner om ovennevnte anvendelse av cookies og gjort oppmerksom på denne personvernerklæringen. Vi ber der om ditt samtykke til anvendelse av cookies, som du kan gi oss med et klikk på knappen „jeg er enig“. Rettsgrunnlaget for bearbeidingen, som gjelder for alle typer cookies, er artikkel 6 nr.1 bokstav a) i GDPR.

1. Teknisk nødvendige cookies

Noen funksjoner på nettsiden vår krever at nettleseren også må kunne gjenkjennes når du går inn på en ny side. Disse funksjonene kan ikke tilbys uten bruk av cookies. I cookiene blir følgende data lagret og formidlet:

 • (1) Innstiling av språk
 • (2) Påloggingscookie
 • (3) Sporing

Av tekniske grunner trenger vi cookies til følgende anvendelser:

 • (1) Språkinnstillinger
 • (2) At pålogging ikke avbrytes ved skift av side

Til søkefunksjonene benytter vi tjenester fra Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Frankrike; e-post: gdpr@algolia.com. Informasjon om beskyttelse av dine persondata hos Algolia finner du her: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

Rettsgrunnlaget for behandling av persondata ved bruk av teknisk nødvendige cookies er art. 6 nr.1 bokstav f) i GDPR. Data som samles inn ved hjelp av nødvendige cookies, blir ikke anvendt til å produsere brukerprofiler.

Hvis du protesterer på bruken av slike cookies eller konfigurerer nettleseren tilsvarende, vil nettsiden vår ikke gjenkjenne nettleseren din, og det kan føre til at du ikke får tilgang til en del av innholdet eller at data (for eksempel fra en inndatamaske) går tapt.

Ved de teknisk nødvendige cookies som vi anvender, dreier det seg om engangs-cookies som slettes automatisk etter hvert besøk.

2. Cookies til analyse av surfeatferd

Denne nettsiden benytter nettanalysetjenesten Matomo fra Matomo Org., et prosjekt med åpen kildekode. Informasjon om personvern fra denne tredjeparten finner du under https://matomo.org/privacy-policy/.

Nettanalysen gjør at vi kan analysere bruken av nettsiden vår. Den statistikken vi utarbeider, bruker vi til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Rettsgrunnlaget vårt er, ved siden av det samtykke du har gitt i og med cookie-banneret, artikkel 6 nr.1 bokstav f) i GDPR.

Programvaren plasserer en cookie på datamaskinen din. Når enkeltsider tilhørende vår nettside blir aktivert, lagres følgende data:

 • To bytes i IP-adressen til det aktiverte systemet til brukeren
 • Den aktiverte nettsiden
 • Nettsiden som brukeren kommer fra til den aktiverte nettsiden (henviser)
 • Undersidene som blir aktivert av den aktiverte nettsiden
 • Varigheten av besøket på nettsiden
 • Hyppigheten av aktivering av nettsiden

Programvaren kjører da utelukkende på serverne til nettsiden vår. Lagring av brukerens persondata finner sted bare der. Det skjer ingen videresending av data til tredjepart.

Denne nettsiden anvender Matomo med utvidelsen „AnonymizeIP“. Via den blir IP-adresser forkortet og videre behandlet, en direkte personidentifisering kan dermed utelukkes. De IP-adressene som oversendes fra din nettleser via Matomo, blir ikke sammenført med de andre dataene vi har samlet inn.

Den cookien som er satt, er gyldig i en uke. De ikke-anonymiserte påloggingsdataene på serverne våre blir slettet automatisk etter sju dager.

Hvis du ikke er enig i lagring og utnyttelse av personopplysningene som stammer fra ditt besøk på nettsiden, kan du etterpå ved et museklikk protestere mot lagring og bruk. I det tilfellet blir det fjernet en såkalt opt out-cookie i nettleseren din med den følgen at Matomo ikke kan hente noen opplysninger fra besøket. NB: Når du sletter egne cookies, blir også opt out-cookien slettet og du må i så tilfelle aktivere den på nytt.
Protest >>

VII. Kontaktformular og e-postkontakt

Du kan komme i kontakt med oss via et kontaktskjema på nettsiden vår, eller via e-post. Hvis du legger inn data i inndatamasken som er innrettet for det i kontaktskjemaet, blir de oversendt til oss og behandlet av oss. Det dreier seg om følgende pliktige opplysninger:

 • (1) Vedrørende (grunnen til å ta kontakt)
 • (2) Meddelelse
 • (3) E-postadresse
 • (4) Navnet ditt
 • (5) Postnummer
 • (6) Sted, gate, land

Utover dette behandler vi de personopplysningene som du gir oss frivillig.

Hvis det tas kontakt via e-postadressen, blir de persondataene behandlet som formidles med e-posten din (for eksempel e-postadresse, navn og andre frivillige opplysninger).

Rettsgrunnlaget for behandling av persondataene dine er i begge tilfelle artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, da det foreligger en berettiget interesse fra vår side for å reagere på opplysningene dine. Om kontakttakingen via skjema eller e-post har sammenheng med å inngå eller oppfylle en avtale, gjelder i tillegg artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR som rettsgrunnlag for behandlingen.

Personopplysninger fra inndatamasken eller e-postene brukes utelukkende til behandling av kontaktdataene. Det skjer ikke noen videre overføring av dataene til tredjepart. Men hvis du har konkrete spørsmål om produkter, blir de for at vi skal kunne besvare spørsmålene videreført til den avdeling eller den underleverandør som er ansvarlig for din region.

Vi sletter personopplysningene dine så snart de ikke lenger er nødvendige for det aktuelle formålet. Dette er tilfelle for personopplysningene fra inndatamasken i kontaktformularet og for dataene som overføres via e-post, som slettes når den aktuelle korrespondansen med deg er avsluttet. Korrespondansen er avsluttet når det er klart fra omstendighetene at den saken det gjelder, er løst og avsluttet.

Du kan protestere mot denne behandlingen av personopplysningene dine. I det tilfellet skriver du ganske enkelt en melding til den kontaktpersonen som er nevnt på side 1.

I et slikt tilfelle vil en behandling av meldingen din ikke være mulig.

Hvis dataene er nødvendige for å inngå en avtale eller gjennomføre forholdsregler før avtaleinngåelse, kan sletting før fristen bare skje hvis avtalemessige eller rettslige forpliktelser gjør det mulig. Hvilke lagringsfrister som gjelder i disse tilfellene, må avtales individuelt for de aktuelle avtalene og avtalepartnerne.

Straks meldingen din er avsendt via kontaktformularet, blir i tillegg følgende data lagret:

 • (1) IP-adressen din
 • (2) Dato og tidspunkt meldingen ble sendt

Behandling av disse dataene i løpet av sendeprosessen skal hindre misbruk av kontaktskjemaet og trygge sikkerheten til IT-systemene våre. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Andre personopplysninger som ble hentet i løpet av sendeprosessen, blir slettet senest etter sju dager såfremt ikke rettslige eller avtalemessige formål tillater lagring utover dette.

VIII. Online-søknad

Du har mulighet til å søke stilling hos oss på nettsiden vår. CV kan sendes med e-post. Ledige stillinger finner du her:

https://www.wirtgen-group.com/norway/no/om-oss/karriere/

Vi behandler persondataene som søknaden inneholder. Utover det behandler vi de andre personopplysningene som du meddeler oss.

Denne korrespondansen er først og fremst nødvendig for å kunne reagere på søknaden din. Rettsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR. Siden behandlingen dessuten er nødvendig for å kunne svare på henvendelsen din, baserer behandlingen seg også på vår berettigede interesse iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Dataene lagres til de ikke lenger er nødvendige for de formålene som de ble hentet inn og videre behandlet for. Dette er tilfelle ved søknader når avgjørelsen om stillingen er foretatt.

IX. RSS-feeds

Du har mulighet til å holde deg oppdatert om interessant og aktuelt innhold på nettsiden vår via RSS-feeden. Når du abonnerer på RSS-feeds hos oss, kommer artiklene og nyhetene våre til syne i feedleseren din. Motsatt nyhetsbrev behandler vi her ingen personopplysninger, siden systemet ditt får tilgang til våre nyheter og ikke omvendt. Hvis du vil vite mer om persondatabehandling ved RSS-feeds, kan du ta kontakt med operatøren av feedleseren din.

X. Google reCAPTCHA

Vi benytter en såkalt captcha-test (bildebekreftelse) på nettsiden vår for å slå fast om påloggingen stammer fra en virkelig person eller fra en automatisk programvareagent (en såkalt bot). Denne tjenesten baserer seg på den såkalte Turing-testen. Til det benytter vi tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ved denne tjenesten kan Google finne ut hvilken nettside en forespørsel sendes fra og fra hvilken IP-adresse du bruker den såkalte reCAPTCHA påloggingsboksen. Foruten IP-adressen din blir det muligens hentet ytterligere informasjon via Google, som er nødvendig for tilbudet og sikringen av denne tjenesten. Disse blir først overført når du benytter deg av reCAPTCHA.

Rettsgrunnlaget er vår berettigede interesse for å forhindre misbruk av vår nettside og våre tjenester, jfr. artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Ytterligere informasjon til rettighetene dine i denne forbindelse og til innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren din finnes her: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google behandler personopplysningene dine også i USA og har sluttet seg til EU-US beskyttelse av persondata: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XI. YouTube

Vi har integrert videoer fra YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representert ved Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som kan spilles av direkte fra nettsidene våre.

Vi har integrert disse YouTube videoene i „utvidet personvernmodus“. Det blir ikke overført noen opplysninger om deg som bruker til YouTube så lenge du ikke spiller av videoene.

Med aktivering av videoene gir du ditt samtykke til persondatabehandling. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Når du spiller av videoene, blir IP-adressen din oversendt til YouTube som får vite at du har sett videoen. Hvis du er pålogget YouTube, blir denne informasjonen også lagt til brukerkontoen din. (Dette kan du forhindre ved å logge deg av YouTube før du aktiverer videoen.) Vi har ingen innflytelse på YouTubes mulige innhenting og behandling av persondataene dine. Ytterligere informasjon finner du på YouTubes personvernerklæring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube hhv. Google behandler persondataene dine også i USA og har sluttet seg til EU-US persondatabeskyttelse: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Lenker til sosiale medier

Vi setter ikke inn plug-ins til sosiale medier på nettsidene våre (med unntak av YouTube-videoer, se punkt X). De synlige ikonene er bare lenker til de nevnte tilbyderne. Konkret når man via disse lenkene WIRTGEN YouTube-kanalen og WIRTGEN GROUPs Twitter-side. Når du klikker på disse lenkene, behandler den aktuelle sideoperatøren persondataene dine. Hvis du har en profil der og er påmeldt, blir besøket på sidene våre muligens knyttet sammen med profilen din.

Ytterligere detaljer finner du i vår aktuelle personvernerklæring på sosiale medier-siden og i informasjonen fra plattformoperatøren (YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de; Twitter: https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy)

XIII. Dine rettigheter

Nedenfor har vi gitt en sammenfatning av rettighetene dine ifølge personvernforordningen.

1. Rett til å trekke tilbake samtykke iht. personvernforordningen (artikkel 7 nr. 3 GDPR)

Du har rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid. Tilbaketrekning av samtykket berører ikke lovligheten av den behandlingen som i henhold til samtykket ble gjort før tilbaketrekningen. Dette blir du opplyst om før du avgir samtykke.

2. Rett til innsyn (artikkel 15 GDPR, § 34 BDSG)

Ifølge artikkel 15 i GDPR har du rett til å kreve bekreftelse fra oss på om vi behandler personopplysninger som angår deg. I så tilfelle har du rett til innsyn i personopplysningene og til følgende informasjon:

 • Formålet vi behandler disse personopplysningene for
 • Kategori personopplysninger som blir behandlet
 • Hvem disse persondataene blir gjort kjent for eller kommer til å bli gjort kjent for, spesielt hvis det gjelder mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner
 • Om mulig, planlagt varighet av lagringen av personopplysningene eller hvis det ikke er mulig, hvilke kriterier som brukes for å fastsette lagringsperioden
 • Rett til retting eller sletting av personopplysningene som angår deg eller til begrensning av behandlingen, eller rett til protest mot behandlingen
 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
 • Rett til all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til opplysningene når personopplysningene ikke er hentet hos deg
 • Hvis automatisert behandling finner sted, inklusiv profilering (se artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR), har du rett til utfyllende informasjon om den involverte automatiseringen og om rekkevidden av og virkningen av slik behandling for deg.

Hvis personopplysninger blir overført til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon, har du rett til å bli informert om hvilke garantier som stilles for at bestemmelsene i GDPR overholdes også av disse mottakerne.

3. Rett til retting (artikkel 16 GDPR, § 35 BDSG)

Du kan kreve at vi uten opphold retter uriktige personopplysninger som angår deg. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen, har du også rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert ved å fremlegge en supplerende redegjørelse.

4. Rett til sletting – „rett til å bli glemt“ (artikkel 17 GDPR, § 35 BDSG)

Du har rett til å få personopplysninger slettet uten opphold så sant en av følgende grunner er til stede:

 • Opplysningene er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble hentet inn for eller på annet vis behandlet for.
 • Du trekker tilbake samtykket som behandlingen støttet seg på, og det mangler annet rettsgrunnlag for behandling.
 • Du protesterer mot behandlingen av grunner som har med din særlige situasjon å gjøre, artikkel 21 nr. 1 GDPR, og når det ikke foreligger tvingende nødvendige grunner for behandlingen.
 • Du protesterer med grunnlag i artikkel 21 nr. 2 GDPR mot behandling med henblikk på direkte markedsføring.
 • Opplysningene ble urettmessig behandlet.
 • Det kreves sletting av opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse ifølge europeisk eller tysk lov.
 • Personopplysningene ble hentet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester, artikkel 8 nr. 1 GDPR

Når vi har offentliggjort personopplysningene dine og er forpliktet til å slette, tar vi så langt tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader gjør det mulig de tiltak som er hensiktsmessige for å informere de behandlingsansvarlige om at du har krevd sletting.

5. Rett til begrensning av behandlingen (artikkel 18 GDPR)

I henhold til artikkel 18 GDPR har vi i følgende tilfeller bare rett til begrenset behandling av personopplysningene. Dette gjelder når:

 • du bestrider riktigheten av personopplysningene og det er mulig for oss å kontrollere riktigheten;
 • behandlingen er urettmessig og du avslår sletting av opplysningene dine og i stedet krever begrensning i benyttelsen av personopplysningene;
 • vi ikke lenger behøver persondataene med tanke på behandling men trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;
 • du protesterer mot behandling med grunnlag i artikkel 21 nr. 1 GDPR av grunner som har med din særlige situasjon å gjøre, med mindre det kan påvises at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser.

Hvis behandlingen ble begrenset, kan vi utelukkende lagre disse personopplysningene. En behandling utover det er da bare tillatt med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person, eller på grunn av viktige offentlige interesser i EU eller en medlemstat.

Det samtykket du ga i denne sammenhengen, kan du trekke tilbake til enhver tid.

6. Underretningsplikt (artikkel 19 GDPR)

Vi er forpliktet til å informere alle mottakere av personopplysningene dine om retting eller sletting av dataene eller begrensning i behandlingen av dem. Unntak fra denne plikten har vi bare når dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats.

Vi informerer deg om disse mottakerne hvis du krever det.

7. Rett til dataportabilitet (artikkel 20 GDPR)

Du har rett til å motta personopplysningene som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har dessuten rett til å få persondataene overført til en annen såfremt

 • behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller på en avtale, og
 • behandlingen utføres automatisk.

Du kan kreve at vi overfører persondataene dine til en annen såfremt det er teknisk mulig. Denne rettigheten skal ikke ha negativ innvirkning på en annen persons rettigheter og friheter.

8. Automatiserte individuelle avgjørelser inklusiv profilering (artikkel 22 GDPR)

På nettsiden vår er personopplysningene dine ikke gjenstand for avgjørelser som utelukkende gjelder automatisert behandling (for eksempel profilering).

9. Rett til å protestere (artikkel 21 GDPR)

Når vi behandler personopplysningene dine basert på en berettiget interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f) GDPR), har du rett til å protestere når grunnen til protesten har med din særlige situasjon å gjøre. Dette gjelder også for profilering. I dette tilfellet behandler vi ikke dataene dine med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen. Disse må veie tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Hvis vi behandler personopplysningene dine for å drive direkte markedsføring, kan du protestere mot behandlingen av persondataene. Dette gjelder også profilering såfremt den er forbundet med dirkete markedsføring.

Etter at du har protestert, vil ikke dataene lenger bli behandlet for disse formålene.

Hvis du vil protestere, sender du en melding til kontaktperson, se informasjonen på første side.

10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet (artikkel 77 GDPR)

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i den medlemstaten der du har ditt vanlige bosted eller din arbeidsplass, eller der den antatte overtredelsen har funnet sted, hvis du anser at behandlingen av personopplysningene som angår deg, er i strid med personvernforordningen. Ytterligere forvaltningsmessig eller rettslig vederlag som du eventuelt har rett til, blir ikke berørt av dette.

NO