Economisch efficiënt verwerken van natuursteen en recyclingmateriaal

Natuursteen en gerecyclede materialen worden in gesorteerde korrelgrootte gebruikt als standaard aggregaat voor beton, evenals voor basis, bindmiddelen en deklagen in de wegen en de bouw. Maar hoe worden grote brokken steen omgezet in aggregaat van gedefinieerde grootte?

Verwerken van natuursteen

Bij het verwerken van natuursteen zijn grotere rotsen opgedeeld in bepaalde korrelgroottes in een multi-dimensionaal breek-en zeef proces. Als de rots wordt verwerkt in mobiele installaties, regelen graafmachines de overdracht van gesprongen steen tot de brekers die zich meestel direct naast de steengroeve bevinden.

Het gebroken steen wordt vervolgens direct overgebracht naar de volgende verwerkingsstap op transportbanden of verwijderd door vrachtwagens. Als alternatief kan het gebroken materiaal ook worden verwijderd door zware vrachtwagens. Graafmachines en laders laden het steen op vrachtwagens in de steengroeve voor transport naar het stationaire verwerkingsbedrijf.

Verwerken van recyclematerialen

In aanvulling op gewapend beton, asfalt en stenen, puin en gemengd bouwafval worden bruikbare onderdelen gescheiden door mobiele brekers of stationaire breek-en sorteermachines.

Een gecombineerd proces van breken, zeven en scheiden van metalen is een efficiënte methode om verwerkte materialen te recyclen. Om een ​​eindproduct van een nog hogere kwaliteit te verkrijgen, kunnen verdere stappen in het proces worden toegevoegd, zoals wassen, het opheffen van dergelijke lichte materialen zoals plastic en papier met behulp van lucht-classificatie, en de extra elektromagnetische metalen scheiding.

EN DE NL