Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

Downloaden (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/nederland

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Europese basisverordening inzake de bescherming van persoonsgegevens is de:

WIRTGEN NEDERLAND B.V. („wij“, „ons“ of "Wirtgen")
Velsenstraat 1
4251 LJ Werkendam
Nederland
Telefoon: +31 183 44 92 37
Telefax: +31 183 44 92 38
E-Mail: sales.nederland@wirtgen-group.com
Internet: https://www.wirtgen-group.com/nederland

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

De functionaris voor gegevensbescherming
WIRTGEN NEDERLAND B.V.
Velsenstraat 1
4251 LJ Werkendam, Netherland
E-Mail: sales.nederland@wirtgen-group.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Deze verwerken wij in de eerste plaats om een functionele en comfortabele website aan te bieden. Wij willen er graag voor zorgen dat u gebruik kunt maken van onze inhoud en aanbiedingen via deze websites.

Bovendien verwerken wij uw gegevens alleen als en voor zover dit wettelijk is toegestaan. Zie de volgende opmerkingen voor meer informatie.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • (1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • (2) Uw besturingssysteem
 • (3) Uw IP-adres
 • (4) Datum en tijdstip van toegang
 • (5) Websites, van waar uw systeem naar onze website komt
 • (6) Websites, die door uw systeem worden geopend via onze website

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Bovengenoemde gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

Het is noodzakelijk dat ons systeem het IP-adres tijdelijk opslaat zodat de website op uw computer kan worden getoond. Uw IP-adres moet voor de duur van het gebruik van de website opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden dient dus de functionaliteit van de website. Wij gebruiken deze gegevens ook om onze website te optimaliseren en onze informatietechnologiesystemen te beveiligen. De gegevens worden in dit verband niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (hierna: "verordening gegevensbescherming"): „DS-GVO“).

De gegevens worden opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als er gegevens nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de website, is dit na afloop van de betreffende sessie niet meer nodig. Uw IP-adres wordt dan automatisch verwijderd of geanonimiseerd, zodat het niet langer aan u kan worden gelinkt. Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit ten laatste na zeven dagen het geval. De overige gegevens, die in ieder geval niet tot uw persoon kunnen worden herleid, kunnen ook daarbuiten worden opgeslagen.

Voor de hosting van onze website maken wij gebruik van contractverwerkers die gebonden zijn aan onze instructies en de DS-GVO en die uw gegevens niet zonder toestemming aan derden doorgeven.

V. Lettertype „Avenir“

Voor de koppen op onze website gebruiken wij het lettertype "Avenir" van Monotype GmbH, Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, vestiging Berlijn, Bergmannstraße 102, 10961 Berlijn. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de website er voor alle bezoekers hetzelfde uitziet, ongeacht welk apparaat of welke browser er gebruikt wordt.

Voor dit doel zullen uw persoonlijke gegevens niet worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor de toegang tot de website, en in het bijzonder niet doorgegeven worden aan derden. Monotype GmbH registreert alleen het aantal lettertypes op onze website en onze gegevens voor contractuele doeleinden.

VI. Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, kan er een cookie op uw systeem worden opgeslagen. Deze bevat een individuele tekenreeks die gebruikt kan worden om uw browser te identificeren bij een volgend bezoek aan de site.

In de volgende secties van Sectie 1 ("Technisch vereiste cookies") en Sectie 2 ("Cookies voor analyse van surfgedrag") leggen we in detail uit welke soorten cookies we gebruiken en welke gegevens daar worden verwerkt.

Voor zover in de volgende toelichtingen geen melding wordt gemaakt van afwijkende opslagperioden, geldt het volgende overzicht voor de duur van de opslag, ongeacht het type en het doel van de cookies:

U heeft volledige controle over het gebruik van cookies. Deze worden op uw computer opgeslagen en de gegevens worden van daaruit naar ons doorgestuurd. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar het wijzigen van uw browserinstellingen kan de verzending van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

Indien cookies voor onze website in het algemeen worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat alle functies van de website niet meer volledig kunnen worden gebruikt.

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het bovengenoemde gebruik van cookies en verwijst u naar deze verklaring over gegevensbescherming. Wij vragen u om uw toestemming voor het gebruik van cookies, die u ons met een klik op de knop "Toestemmen" geeft. De wettelijke basis voor de verwerking van alle soorten cookies is daarom art. 6, lid 1, onder a) DS-GVO.

1. Technisch noodzakelijke cookies

Sommige functies van onze website vereisen dat de browser ook na een paginawissel herkend wordt. Deze functies kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 • (1) Taalinstellingen
 • (2) Login-cookie
 • (3) Tracking

Voor de volgende toepassingen hebben we om technische redenen cookies nodig:

 • (1) Aanvaarding van taalinstellingen
 • (2) Maakt ononderbroken inloggen mogelijk, zelfs bij het wisselen van pagina's

Voor onze zoekfunctie maken wij gebruik van de service van Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk; e-mail: gdpr@algolia.com. Informatie over de gegevensbescherming van Algolia vindt u hier: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, onder f) DS-GVO. De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van deze cookies of uw browser daarop instelt, herkent onze website uw browser niet en is het mogelijk dat bepaalde inhoud niet meer terug te vinden is of dat er gegevens (bijv. van een invoermasker) verloren gaan.

De technisch noodzakelijke cookies die wij gebruiken zijn sessiecookies die automatisch worden verwijderd aan het einde van de sessie.

2. Cookies voor de analyse van surfgedrag

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Matomo van Matomo Org., een open source-project. Informatie over gegevensbescherming van de derde partij vindt u op https://matomo.org/privacy-policy/.

Webanalyse wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. De verkregen statistieken zullen ons in staat stellen om onze diensten te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Naast uw toestemming in het kader van de cookiebanners, is de basis voor de rechtmatigheid dus ook onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DS-GVO.

De software plaatst een cookie op uw computer. Bij toegang tot afzonderlijke pagina's van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
 • De website is toegankelijk
 • De website van waaruit de gebruiker toegang kreeg tot de website (referrer)
 • De subpagina's aangeroepen vanaf de opgeroepen webpagina
 • De tijd doorgebracht op de website
 • Frequentie van een oproep van een site

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Deze website maakt gebruik van Matomo met de extensie "AnonymizeIP". Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor directe persoonlijke referenties kunnen worden uitgesloten. Het IP-adres dat door uw browser via Matomo wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door ons worden verzameld.

De ingestelde cookie is een week geldig. De niet-anonieme logbestanden op onze servers worden na zeven dagen automatisch verwijderd.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, dan kunt u te allen tijde toestemming geven voor de opslag en het gebruik ervan met de muisklik. In dit

geval wordt een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in uw browser, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Let op: Als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd en mogelijk opnieuw door u moet worden geactiveerd.
Bezwaar >>

VII. Contactformulier en e-mailcontact

U kunt contact met ons opnemen via een contactformulier op onze website of per e-mail. Als u gegevens invoert in het invoerscherm van het daarvoor bestemde contactformulier, worden deze aan ons doorgegeven en door ons verwerkt. Dit zijn de volgende verplichte toelichtingen:

 • (1) Onderwerp (reden voor contact)
 • (2) Bericht
 • (3) E-mailadres
 • (4) Uw naam
 • (5) Postcode
 • (6) Stad, straat en land

Daarnaast verwerken wij de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

Als er contact wordt gelegd via het opgegeven e-mailadres, worden de persoonlijke gegevens die met uw e-mail worden verzonden, verwerkt (bijv. e-mailadres, naam en andere vrijwillige gegevens).

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in beide gevallen is art. 6 lid 1 sub f) DS-GVO, aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij het kunnen reageren op uw bericht. Indien het tot stand brengen van contact per formulier of e-mail verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, is art. 6, lid 1, onder b) DS-GVO ook de rechtsgrond voor de verwerking.

Wij verwerken persoonlijke gegevens van het invoermasker of e-mails uitsluitend voor de verwerking van de contactgegevens. Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt in dit verband niet plaats. Als u echter specifieke vragen heeft over producten, kunnen deze worden doorgestuurd naar de vestiging of leverancier die verantwoordelijk is voor uw regio, om een antwoord te bekomen op uw vraag.

Wij zullen uw gegevens verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonlijke gegevens afkomstig van de info uit het invoerscherm van het contactformulier en voor gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer de correspondentie met u is beëindigd. De correspondentie wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Het enige wat u hoeft te doen is een informeel bericht te sturen naar de contactgegevens die vermeld zijn op pagina 1.

In deze gevallen is het echter mogelijk dat het niet mogelijk is om uw bericht te verwerken.

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kan een voortijdige verwijdering alleen plaatsvinden voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen dit toelaten. Welke opslagtermijnen hier van toepassing zijn, moet voor de respectieve contracten en contractanten afzonderlijk worden vastgesteld.

Zodra uw bericht via het contactformulier wordt verzonden, worden de volgende aanvullende gegevens opgeslagen:

 • (1) Uw IP-adres
 • (2) Datum en tijd van verzending

De verwerking van deze gegevens tijdens het verzendproces is bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder f) DS-GVO. Persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces bijkomend worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist, tenzij wettelijke of contractuele doeleinden opslag na deze periode mogelijk maken.

VIII. Online aanmelding

U hebt de mogelijkheid om te solliciteren op onze website. U kunt ons uw huidige curriculum vitae per e-mail toesturen. Hier vindt u onze vacatures:

https://www.wirtgen-group.com/nederland/nl/wie-zijn-wij/carriere/

Wij verwerken de gegevens in uw aanvraag. Daarnaast verwerken wij de gegevens die u aan ons doorgeeft.

Correspondentie is met name noodzakelijk om op uw aanvraag te kunnen reageren. De rechtsgrondslag is derhalve artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO. Aangezien de verwerking ook noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden, is de verwerking ook gebaseerd op ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) DSGVO.

De gegevens worden opgeslagen totdat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Voor sollicitaties is dit het geval wanneer de beslissing over uw aanwerving is genomen.

IX. RSS Feeds

U heeft de mogelijkheid om via RSS-feeds op de hoogte te worden gehouden van interessante en actuele inhoud van onze webpagina. Als u zich abonneert op onze RSS-feeds, verschijnen onze artikelen en nieuws in uw feedreader. In tegenstelling tot een nieuwsbrief worden uw persoonlijke gegevens niet verwerkt omdat uw systeem toegang heeft tot ons nieuws en niet andersom. Als u meer wilt weten over de verwerking van gegevens met RSS-feeds, neem dan contact op met de operator van uw feedreader.

X. Google reCAPTCHA

We gebruiken een zogenaamde Captcha-test op onze site om vast te stellen of een input van een natuurlijk persoon of een beledigende software (zog. „Bots“) afkomstig is. De service is gebaseerd op de zogenaamde Turing-test. Hiervoor gebruiken we de service reCAPTCHA van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze dienst stelt Google in staat om te bepalen welke website een verzoek stuurt en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst te leveren en te garanderen. Deze worden alleen verzonden wanneer u de reCAPTCHA bedient.

De wettelijke basis is ons legitiem belang bij het voorkomen van misbruik van onze site en diensten, d.w.z. Art. 6 lid 1 sub f) DS-GVO.

Meer informatie over uw rechten op dit gebied en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XI. YouTube

We hebben video's van YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, die direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld.

We hebben deze YouTube-video's geïntegreerd in de "extended data protection mode". Als gevolg hiervan worden er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube overgedragen zolang u de video's niet afspeelt.

Door het activeren van de video geeft u toestemming voor de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag is derhalve artikel 6, lid 1, onder a) DS-GVO.

Wanneer u de video afspeelt, wordt uw IP-adres naar YouTube verzonden en weet YouTube dat u de video hebt gezien. Als u bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. (U kunt dit voorkomen door uit te loggen op YouTube voordat u de video bekijkt.) Wij hebben geen invloed op de verzameling en het gebruik van uw gegevens door YouTube, wat mogelijk is door de video's af te spelen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van YouTube: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube of Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft deze aan het EU-US Privacy Shield doorgegeven, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XII. Links naar sociale media

Wij gebruiken geen social media plug-ins op onze websites (met uitzondering van YouTube video's, zie punt X). De zichtbare pictogrammen zijn alleen links naar de genoemde providers. Deze links brengen u met name naar het WIRTGEN YouTube-kanaal en de Twitter-pagina van de WIRTGEN GROUP. Als u op deze links klikt, verwerkt de betreffende exploitant van de website uw persoonlijke gegevens. Als u daar een profiel heeft en ingelogd bent, kan een bezoek aan onze pagina's gekoppeld worden aan uw profiel.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid op de social media-pagina en de informatie die door de platformexploitant wordt verstrekt. (YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de; Twitter: https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy)

XIII. Uw rechten

In het volgende willen wij uw rechten volgens de basisgegevensbeschermingsverordening samenvatten.

1. Recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken (artikel 7, lid 3, DS-GVO)

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U wordt hiervan op de hoogte gebracht voordat u uw toestemming geeft.

2. Recht op informatie (art. 15 DS-GVO, § 34 BDSG)

Vgl. Art. 15 DS-GVO heeft u het recht om van ons een bevestiging te vragen of wij persoonlijke gegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken;
 • de categorieën van persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt;
 • aan wie deze persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur;
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben of op de beperking van onze verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • of geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering volgens artikel 22 (1) en (4) van de DS-GVO en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de implicaties en gevolgen van dergelijke verwerking voor u.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om op de hoogte te worden gebracht van de passende waarborgen die zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de groepsvrijstellingsverordening DS.GVO ook door deze ontvangers worden nageleefd.

3. Recht op correctie (art. 16 DS-GVO, § 35 BDSG)

U kunt ons vragen om eventuele onjuiste gegevens over u onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u ook het recht om de invulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

4. Recht op verwijdering of Recht om vergeten te worden (art. 17 DS-GVO, § 35 BDSG)

U hebt het recht om gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U herroept de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO op grond van uw specifieke situatie en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking met het oog op direct marketing overeenkomstig artikel 21, lid 2, DS-GVO.
 • De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting volgens Europees of Duits recht.
 • De gegevens werden verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die werden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, DS-GVO.

Als wij uw informatie openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de verantwoordelijken ervan op de hoogte te stellen dat u de verwijdering hebt aangevraagd, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten

5. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO)

In overeenstemming met art. 18 DS-GVO mogen wij in de volgende gevallen slechts in beperkte mate gegevens verwerken. Dat is het geval wanneer:

 • u de juistheid van uw gegevens betwist totdat wij de juistheid ervan kunnen controleren.
 • de verwerking is onwettig en u weigert uw persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of de legitieme redenen voor de verwerking door ons zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien de verwerking beperkt is, mogen wij deze gegevens alleen opslaan. Verdere verwerking is dan alleen toegestaan met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

U kunt uw in dit verband gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

6. Kennisgevingsplicht (art. 19 DS-GVO)

Wij zijn verplicht om alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van een eventuele correctie of verwijdering van uw gegevens of een eventuele beperking van de verwerking. Dit geldt alleen niet indien dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige kosten met zich meebrengt.

Wij zullen u op uw verzoek op de hoogte brengen van deze ontvangers.

7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 DS-GVO)

U hebt het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht voor ons om deze informatie aan derden bekend te maken, op voorwaarde dat

 • de verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Hier kunt u ons verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan derden door te geven, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van andere personen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering (art. 22 DS-GVO)

Op onze website zijn uw gegevens niet het onderwerp van beslissingen die uitsluitend door middel van geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering) worden genomen.

9. Recht op bezwaar (art. 21 DS-GVO)

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van een rechtmatig belang (art. 6 lid 1 sub f DS-GVO), hebt u het recht om hiertegen bezwaar te maken indien de redenen hiervoor uit uw specifieke situatie voortvloeien. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. In dit geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor de verwerking. Dit moet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als wij uw gegevens verwerken voor directe reclame, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Na uw bezwaar worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Als u bezwaar wilt maken, stuurt u gewoon een informeel bericht naar de contactgegevens vermeld op pagina 1.

10. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 DS-GVO)

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, op uw werkplek of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met de basisverordening inzake gegevensbescherming. Andere administratieve of gerechtelijke maatregelen waar u mogelijk recht op heeft, blijven onverminderd van kracht.

EN DE NL